Az egyház jövője a mi jövőnk

Utolsó alkalmához érkezett dr. Novák István főigazgató plébános Nyitott katekézis előadássorozata, melynek záróeseményén, március 10-én az egyház jövőbeli kilátásairól hallhattunk magvas gondolatokat.

A Nagyboldogasszony iskola ebédlőjében rendszeresen egybegyűlt érdeklődők hat izgalmas, és roppant informatív előadáson keresztül kísérték végig dr. Novák István éleslátású gondolatmenetét többek között a vallásszabadság kérdéséről, az egyház jogi rendszeréről vagy épp múltbéli hibáiról. A keddi záró alkalmon az egyház jövőbeli kilátásait vettük górcső alá, pontosabban a hitközösséget alkotó emberekben rejlő, az egyház valódi létezéséhez elengedhetetlen lehetőségeket.

Dr. Novák István Robert Sarah bíboros Esteledik, a nap már lemenőben című könyvéből merítve építette fel előadását, mely kötet a „Nyugati világ” összeomlásának hátterében álló kulturális és identitásválságot tárja az értő olvasó elé. Sarah bíboros úgy véli, a Nyugat nincs tisztában önmagával, mert nem tudja, vagy nem akarja tudni, hogy ki teremtette és rendelte olyanná, amilyen volt, és amilyen ma is. Írásában azt igyekszik bizonyítani, hogy elkerülhető a reménység nélküli világ, de csak akkor, ha komolyan vesszük lelki feladatunkat: magasabbra jutott teremtményként kell elhagynunk ezt az életet, mint ahogy ide beléptünk.

A továbbiakban az értékvesztett kereszténység vonatkozásában a hogyan továbbról, az így felmerülő – kell-e az egyház, van-e egyáltalán jövője az egyháznak – súlyos kérdésekről elmélkedtünk.

„Nyilván a válasz egyértelmű és a járványhelyzetre való tekintettel mondhatjuk, hogy most, az ilyen helyzetekben kell igazán az egyház. Ha egy mikroszkóp alatt megvizsgálható vírus ennyire tönkre tudja tenni, és felkészületlenül tudja érni a társadalmat, akkor miért csodálkozunk azon, hogy az elmúlt kétszáz év, a szélsőséges liberalizmus, a fasizmus, a kommunizmus, és mindazok az elméletek, amelyek Isten helyébe akarták magukat helyezni lelkileg tették tönkre az európai társadalmat” – fogalmazott az előadó, majd a kötetben írtakat alapul véve az embereket a Jézust háromszor megtagadó, majd megbánást tanúsító Szent Péterhez hasonlította, akinek végül Jézus nem pusztán megbocsájt, de új feladatot is ad: ő lesz az első pápa.

A nyugati társadalom egyik legnagyobb problémája, hogy játszi könnyedséggel ismerkedik meg mindennel, ami csak körülveszi, ám mindezzel egyedül Istent akarja távol tartani magától. A plébános olvasata szerint a mai ember félelemben él, az egyház jövője tehát abban áll, hogy újra tanítsa meg az embereknek, ne féljenek a csendtől, Istentől és mások tekintetétől.

„Európának az a jövője, ha újra megtalálja Jézus tekintetét és újra elkezd hinni, mélységgel, mint ahogy a korábbi évtizedekben, évszázadokban hittek az emberek. Robert Sarah attól tart, hogy a mai ember, abbéli félelmében, hogy Krisztus szelíd tekintetében meg kell látnia a saját arcát, inkább elfordítja a fejét.”

A kérdés az, vajon képesek vagyunk-e rátekinteni Istenre? Dr. Novák István szerint nem attól leszünk jó keresztények, ha szimbólumokkal vesszük körbe magunkat, hanem ha napi kapcsolatot tartunk fenn Istennel. A lelki beszélgetésre, az Úrral való kapcsolattartásra borzasztóan szomjazik az emberek többsége, máskülönben nem volna oly népszerű az ezotéria, az agykontroll, nem telnének meg a pszichológusok naptárai, nem lennénk az egymillió alkoholista országa, nem lenne a világ legjobban jövedelmező iparága a drogkereskedelem – mert ezekkel mind csak Istent akarjuk pótolni.
Ahhoz, hogy jövője legyen az egyháznak, nem elég az intézményeket vagy a szokásokat megreformálni, ezen újítások ideig-óráig hatnak a befogadókra, akik életében akkor hozhat maradandó változást egy adott dolog, ha azt valódi lelkülettel töltik meg. „Ha nincs a szívben megtérés, ha nincs a lélekben a változás iránti igény, akkor nem ér az egész semmit. Az egyetlen lehetőség, hogy a szellemünket és a szívünket változtassuk meg. Az Istenhez való viszonyulásunk lényegében az, ami megváltoztat bennünket, ám ez a legnehezebb.” – tette fel a pontot felszólalására a plébános, majd zárszavában egy újonnan induló, hitközösséget bővítő kezdeményezésre, az Alpha kurzusokra hívta fel a figyelmet. A mozgalom résztvevői mindenkit szeretettel várnak több héten keresztül közös vacsoraalkalmakra, előadásra és gondolatébresztő beszélgetésre.

Dr. Novák István búcsúzóul hangsúlyozta, járjunk nyitott szemmel és lélekkel, mert a mai világ eseményei megszólítanak bennünket és azt kérdik, tudunk-e Istennel személyesen beszélgetni? Véleménye szerint nem marad más lehetősége az emberiségnek, csak hogy újra Istenhez forduljon, imádkozzon, hálát adjon, tegyen az egyházért, mert az egyház jövője egyúttal a mi jövőnk is.

Kazsimér Nóra

Kazsimér Nóra

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?