Pályázati kiírás történész állásra

A Jász Múzeum a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Jász Múzeum történész-muzeológus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.

A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5100 Jászberény, Táncsics Mihály utca 5.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A Jász Múzeum helytörténeti gyűjteményének gondozása, tudományos kutató és feldolgozó munka, kiállítások és múzeumi programok rendezésében való közreműködés.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Egyetem, történelem szakirány
 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Munkakörre vonatkozó egészségügyi alkalmasság
 • Próbaidő vállalása
 • Felhasználói szintű MS Office használata (irodai alkalmazások)
 • Legalább egy középfokú, komplex típusú, államilag elismert nyelvvizsga (angol, német, vagy orosz)
 • Magyar állampolgárság.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Múzeumi szakmai gyakorlat
 • B kategóriás jogosítvány
 • Helyismeret.

Elvárt kompetenciák:

 • Kiváló szintű problémamegoldó képesség, önállóság a munkavégzésben, együttműködési képesség,
 • Jó szintű döntési és stressztűrő képesség,a konfliktusok racionális, konstruktív kezelése.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképes szakmai önéletrajz
 • Motivációs levél
 • Végzettséget igazoló dokumentumok másolata
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
 • A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagnak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
 • A pályázó hozzájáruló nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a teljes pályázati anyagot, a pályázó személyes adatait megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2020. március 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. február 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hortiné dr. Bathó Edit nyújt, a 06-57/412-753, vagy a 06-30/365-8724 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Jász Múzeum címére történő megküldésével (5100 Jászberény, Táncsics Mihály utca 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1-19/2020, valamint a munkakör megnevezését: történész muzeológus.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A beérkezett pályázatok közül kiválasztott jelölteket személyes interjú keretében szakmai bizottság hallgatja meg. A meghallgatásokat követően valamennyi pályázót értesítjük a pályázat eredményéről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. február 27.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Jászberény Város honlapja, Jász Múzeum honlapja – 2020. január 27.
 • Jászkürt Újság – 2020. január 30.
 • A Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi Egyesület honlapja, Magyar Vidéki Múzeumok Szövetsége honlapja – 2020. január 27.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A munkáltató a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.jaszmuzeum.hu honlapon szerezhet.

Munkatársunk

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?