Jubiláló történelemkönyv

Százötven éve jelent meg Gyárfás István hatalmas munkája „A jász-kunok története” első kötete, amely még ma is alapmű a néprajz iránt érdeklődők számára. A szerző életútjáról, és a könyvről Metykó Béla helytörténeti kutató oszt meg érdekes információkat lapunk olvasóival.

A négykötetes munka írója Gyárfás István, akinek felmenői a Székelyföldről származtak. A jogász, történész 1822. július 17-én Dömsödön született.

Kiskunhalason végezte gimnáziumi tanulmányait. Debrecenben fejezte be 1840–41-ben jogi tanulmányait. Mint jurátus Pozsonyban az Országgyűlési tudósítások másolásával foglalkozott. Később Pestre költözött és az ügyvédi vizsgára készült. Ekkor jött rá, hogy szüksége van történeti ismeretekre. Az egyetemen Horváth István előadásait hallgatta, aki megszerette a székelyből származott kun fiút. Tevékenyen részt vett a jász-kunok törvénykezési ügyeiben, egy ideig a jász-kun hármas kerület tiszteletbeli aljegyzője volt. A kerületi közgyűlési házszabályok, az országos megyerendezés és az árvaügy iránti javaslatok ügyében készült munkálatok szerkesztésével őt bízták meg.

Ő indítványozta a közgyűlési jegyzőkönyvek kinyomatását is, hogy a közügyek iránti érdeklődést ébren tartsa. 1878-ban a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjának megválasztották. A Magyar Történelmi Társulatnak 1867-es megalakulásától haláláig választmányi tagja volt. Más témák is érdekelték. Nagyon sok írása jelent meg különféle szakmai lapokban „gyümölcsészeti”, történelmi, régészeti és jogi kérdésekről.1883. július 16-án halt meg Kiskunhalason.

Legfőbb történelmi munkájának első része 1870-ben, azaz 150 éve jelent meg Kecskeméten. Az utolsó negyedik kötet, már halála után jelent meg 1885-ben, amelyet Széll Farkas rendezett sajtó alá. Nem feladatunk most történelmileg értékelni, hogy mennyire időtálló ez a hatalmas munka, de az biztos, korában nagy országos figyelmet keltett. A négykötetes munka http://vfek.vfmk.hu/00000097/index.html weboldalon teljes egészében hozzáférhető.

2015-ben Örsi Julianna, a néprajztudomány kandidátusa szerkesztésében elkészült a Jászkunság tudósai I. kötetében részletesen foglalkozott Gyárfás István emlékezetével.

Munkatársunk

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?