Népes közönség az alakuló ülésen

A polgármester-választást követően teljessé vált Jászberény város képviselő-testülete, amelynek ünnepélyes alakuló ülésére december 2-án, 15 órai kezdettel a Déryné Rendezvényház dísztermében került sor.

A testületi ülést felfokozott érdeklődés kísérte, már negyedórával a kezdés előtt elfogytak a székek, majd a pótszékek is, végül majd ugyanannyian álltak körben a fal mellett és a kisteremben, meg a folyosón, mint ahányan ülőhelyhez jutottak.

A testület első ülését Budai Lóránt polgármester nyitotta meg, megállapítva, hogy a megválasztott 15 testületi tag jelen van, így a testület a törvények értelmében határozatképesen megkezdheti munkáját. Elsőként a helyi választási bizottság elnökének, dr. Szabó Csabának adta meg a szót, aki a Himnusz eléneklését követően tájékoztatót tartott az önkormányzati választás egészéről. Részletesen felsorolta az október 13-ai választási nap résztvevőinek számát, az elért eredményeket. A névjegyzékben szereplő 21501 választópolgárból a város 21 szavazóhelyiségében 9420-an jelentek meg (43,81%). A polgármesteri tisztségért Budai Lóránt, a Közösen Jászberényért Egyesület jelöltje 14 szavazattal kapott többet az eddigi polgármesternél, Szabó Tamásnál. Két körzetben még ennél is szorosabb öt illetve tíz szavazat különbség döntött.

A tíz egyéni körzetből hatban a Fidesz-KDNP jelöltjei szerezték meg a mandátumot: Nagy András (2.vk.), Tamás Zoltán (4.vk.), Bódis Béla (6.vk.), Szatmári Anikó (7.vk.), Bohárné Bathó Rozália (9.vk.), és Balog Donát (10.vk.). Négy egyéni körzetben a Közösen Jászberényért Egyesület jelöltjei diadalmaskodtak: Bethlendy Béla (1.vk.), Bobák Zsolt (3.vk.), Balogh Béla (5.vk.), Skultéti József (8.vk.).

A töredék szavazatok alapján a kevesebb egyéni körzetet elvivő KJE két listás mandátumhoz jutott, a Fidesz-KDNP-nek, valamint a Mi Hazánk Mozgalom egyéniben nem nyert listájának egy-egy képviselője jutott be a testületbe.

A november 10-én szükségessé vált megismételt polgármester-választás hasonló adatait ugyancsak ismertette a HVB elnöke. A választók a négy jelölt versengését egyértelműen leegyszerűsítették a Fidesz-KDNP jelöltje, Szabó Tamás eddigi polgármester, valamint a Közösen Jászberényért Egyesület jelöltje, Budai Lóránt között, ugyanis mind a négyszeres polgármester, dr. Magyar Levente, mind Dobrosi Péter, a Mi Hazánk Mozgalom jelöltje csak egy-egy százalék szavazatot tudott összegyűjteni a korábbi 10,15 százalék, illetve 4,73 százalék helyett. Bár Szabó Tamás is több szavazatot kapott 673-al mint legutóbb, ez a 4568 voks most 35%-át jelentette az össz-szavazatoknak. Budai Lóránt 8328 szavazata 63%-ot, és egyértelmű győzelmet jelentett.
Ezt követően dr. Szabó Csaba előtt letették az esküt a képviselők. A már említett egyéni képviselőkhöz csatlakoztak a listán bejutottak is, úgymint Bozsik Ferenc és dr. Gedei József (KJE), dr. Szabó Tamás (Fidesz-KDNP), valamint Dobrán Gyula (Mi Hazánk).

A polgármesteri esküt ugyancsak a HVB elnöke előtt tette le Budai Lóránt, akit hosszan tartó vastaps köszöntött. A polgármesteri köszöntő és programismertető hangsúlyos eleme volt a város polgárainak bevonása a döntésekbe. A város lakói nélkül nem lehet Jászberényt építeni, és a mostani ülés helyszíne is ezt jelzi, ezért került a városháza szűkös emeleti terméből a DRH dísztermébe ez az alkalom, hogy minél többen részt vehessenek rajta, amit a polgármester a jövőben is remél. Az általa ígért új stílusra példaként felhozta, hogy megválasztását követően felkereste Pócs János országgyűlési képviselőt, akivel a város további fejlesztéséről egyeztettek. Budai Lóránt kompromisszum-készségéről beszélt, kiemelve, hogy egy dologból viszont nem engednek, a közpénzek sorsának átláthatóságából, ami miatt mindenképpen szükség lesz a Közbeszerzési bizottság felállítására.

A napirendek sorát a polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása nyitotta. A vonatkozó jogszabályok alapján az előbbi 698.019, utóbbi 104.703 forint.
A második napirendi ponttól függött az alakuló ülés sikere, nevezetesen a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása, ami a képviselő-testület működését szabályozza. Budai Lóránt is hangsúlyozta, ahhoz, hogy az új képviselő-testület az alakuló ülésre meghatározott feladatainak eleget tudjon tenni, szükséges az SZMSZ módosítása, a képviselő-testület szerveinek létrehozása, meghatározása.

A korábbi hat bizottság helyett ebben a ciklusban öt állandó bizottság létrehozására, valamint tanácsnokok választására is javaslatot tett a polgármester. Továbbra is főszabály, hogy a bizottságokba három személyt a képviselő-testület tagjai közül kell választani, valamint két-két nem képviselő – külsős – bizottsági tag segíti azok munkáját. Kivételt képez ez alól az újonnan felállításra kerülő Közbeszerzési Bizottság 9 taggal, amelyből 8 önkormányzati képviselő, egy tag pedig nem képviselő-testületi tag.

A polgármester közölte, hogy nem tudja befogadni a Fidesz frakció hét tagja által benyújtott módosító indítványt, mert attól eltérően ragaszkodik a közbeszerzési bizottsághoz, a két alpolgármesterhez, a három tanácsnokhoz, és számos ponton (például a sürgősségi ülések szabályai, a bizottsági elnökökkel, tanácsnokokkal való egyeztetések vagy a közmeghallgatás sűrítése – utóbbi évi négyre) azzal nem ért egyet. A Fidesz frakció SZMSZ módosítását benyújtotta, de élő szóban a helyszínen nem ismertették. (A struktúra lényegét keretes írásunk mutatja – a szerk).

A szavazás során előbb a módosító indítványról voksoltak a képviselők. A Fidesz indítványa hét igen és ugyanannyi nem szavazatot kapott egy tartózkodással, a polgármester előterjesztése pedig ugyanannyit, de Dobrán Gyula, a Mi Hazánk képviselője nem tartózkodott, hanem igent nyomott, így a következő öt év önkormányzati struktúrája elfogadást nyert. A polgármester ideális, általa elképzelt módon vezetheti a testületi munkát.

A továbbiakban inkább technikai jellegű, egymással összefüggő napirendek következtek. Szavazatszámláló bizottság alakult Tamás Zoltán vezetésével, amely közreműködött az alpolgármesterek titkos választása kapcsán. Balogh Béla és dr. Gedei József egyaránt 8-8 igen szavazattal lettek a polgármester legfőbb segítői. Társadalmi megbízatású alpolgármesterekként a törvény megszabta maximum szerinti 314.109 forint tiszteletdíjat, és 47.116 forint költségtérítést kapnak december 2-ától kezdődően. Ők is esküt tettek, immár a polgármester előtt.

Ezután az SZMSZ függelékeit is elfogadta a testület, amelyek személyekkel töltik fel, nevesítik a bizottságokat, pozíciókat. Itt a Fidesz visszavonta a más struktúrára kidolgozott módosító indítványát, így szinte a teljes struktúra megszemélyesedhetett. Egyénenkénti szavazás következett, amit a közönség türelmesen végigvárt. Végülis 11-15 közötti szavazat-szórással mindenki bizalmat kapott két kivétellel, akiket ezúttal Budai Lóránt nem terjesztett elő. A nem képviselő bizottsági tagok ugyancsak esküt tettek.
Az alakuló ülés rendben ért véget.

A Fidesz javasolt struktúrája

A Fidesz frakció a testületi ülést megelőzően sajtóbeszélgetésen ismertette saját struktúra javaslatát. Abból kiindulva, hogy a képviselőket tekintve egyénieknél 6-4, a listásakat is figyelembe véve 7 6 arányban többséget szerzett a Fidesz a választáson, a bizottsági struktúrában ezt szeretnék viszontlátni, legalább fele-fele arányban. Javaslatukban az eddigi hat és a KJE javaslata szerinti öt helyett négy bizottságot javasoltak módosító indítványukban: Humán Erőforrás bizottság; Pénzügyi, Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság; Városfejlesztési Bizottság; Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság, amelyeket fele-fele arányban vezetne KJE-s és Fideszes elnök. Emellett három tanácsnok helyett két, két alpolgármester helyett viszont csak egy megválasztását javasolták. Érveik szerint ez olcsóbb és ütőképesebb struktúra, mint a KJE javaslata, és azt nem tudják érvként elfogadni, hogy a választást megelőző egyeztető tárgyalásra hivatkozva mind a hét kormányra került KJE tag kapjon valami pozíciót.

Vélemény, hozzászólás?