Az Istenanya ünnepe

Október hatodikán, vasárnap délelőtt tíz órakor kezdődött a Barátok templomának Rózsafüzér búcsúja, amelyen Udvardy György veszprémi érsek celebrált misét. A szertartás alkalmat adott a Szatmári Zoltán adományából felújított Lurdes-i barlang újraszentelésére is.

A templom idei évi utolsó búcsúján a padsorokat teljesen megtöltő híveket dr. Novák István atya köszöntötte. Kiemelt figyelemmel üdvözölte Szabó Tamás polgármestert, a képviselő-testület tagjait, Pócs János országgyűlési képviselőt, a jászkapitányokat és Udvardy György veszprémi érseket, aki immár második alkalommal tiszteli meg jelenlétével a Barátok templomának közösségét. Az egyházközösség nevében Lantos Istvánné, a képviselő-testület vezetője köszöntötte az érsek atyát. Udvardy György viszonozta az üdvözléseket és hálás szívvel mondott köszönetet a meghívásért, amelynek ezen a kedves, nagy erővel bíró ünnepen, a Boldogságos Szűz Mária, Rózsafüzér királynője napján eleget tehet.

A prédikációban az angyali üdvözlet evangéliumot kifejtve Mária végtelen hitéről tett tanúbizonyságot. Kérte, gondolkodjunk el arról a határtalan szeretetről, amelyet a Szűzanya a fia iránt érzett, és arról a hitről és bizalomról, amellyel az Atya iránt bírt. Elmélkedjünk róla, hogyan nevelte a fiút, aki Isten gyermeke, hogyan tanította beszélni, járni, imádkozni. Merjünk kérdéseket feltenni arról, Mária milyen édesanya lehetett, és Jézus vajon milyen gyermek volt? Mária megbizonyosodott az Isten emberi arcáról, aki nem csak törvényeket hoz és büntet, de végtelen szeretet ad.

A Szűzanya egy nagyon mély személyes utat járt be, amíg nevelte a fiát, hiszen aki a méhében fogant Istentől származik, a világ megváltója. Ezt a szemlélődő, hittel és bizalommal telt anyai érzést, szeretetet és jóságot élhetjük át a Rózsafüzér imádkozása közben. Imádkozzunk minden nap, és közben gondolkodjunk el Mária szerepéről. Kérjük közbenjárását érettünk – tanácsolta az érsek.
A szentmise celebrálását az egyházközség vezetője jászberényi vonatkozású egyháztörténeti könyvek és a Lehel kürt másolatának átadásával hálálta meg az érseknek.

A Mária szobor hordozásával vezetett búcsúi körmenet ezúttal kitérőt tett a Lurdes-i barlang felé, hogy Novák atya hálaadó beszédét követően megtörténhessen az érseki felszentelés. A felújított emlékmű és környezete Szatmári Zoltán adományának köszönhetően szépülhetett meg Mária dicséretére, és a városlakók örömére.
A körmenet tagjai a templomba való visszatérést követően érseki áldásban részesültek.

Kárpáti Márta
Latest posts by Kárpáti Márta (see all)

Kárpáti Márta

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?