Bejárás a kilences jegyében

A 9. számú választókerület lakóit invitálta körzetbejárásra, és azt követően fórumra Bohárné Bathó Rozália képviselő asszony július 23-án, kedden délután.

Már a Temető utca-Álmos utca sarkára kijelölt találkozási ponton is népes csapat várta a képviselő vezetésével útnak induló iroda- és ágazatvezetőkből, bizottsági elnökökből, a közterület-felügyelet és a sajtó munkatársaiból összeálló szemlélőket. A bejáráson Szabó Tamás polgármester is részt vett, összegezte a fejlesztéseket és a hiányosságokat, javaslatot tett a problémák kivizsgálására és megoldására.

Az első megoldásra váró probléma szemrevételezéséhez nem is kellett messzire menni, csupán a Temető utca másik oldalára átsétálni, ahol az eltömődött vízelvezető árkok jelentenek évek óta gondot. A képviselő asszony ígérete szerint már nem sokáig, mert az ez évi képviselői kerete terhére kétmillió forintos befektetéssel hamarosan megtörténik az árkok felszín alatti csövezése és befedése. A bejárás az Álmos utcán keresztül a Damjanich utcában folytatódott, ahol több lakó már kint várta az érkezőket. Az utca burkolatának állapota kritikus, az esővíz helyenként nem tud elfolyni. Az utca végén található óvoda miatt a parkolás is gondot okoz, illetve gyakoriak a gyorshajtók a forgalmas utcában. Az út burkolatának felújítása már csak a következő ciklusban történhet meg a magas költségek miatt. Jó hír, hogy a szakemberek szerint a nyomóvízvezeték itt nem az úttest alatt halad, így a vezetékcsere előtt lehetséges az útburkolat rekonstrukciója. A csapadékvíz-elvezetés megoldását a J.V.V. Nonprofit Zrt. munkatársai a közeljövőben kidolgozzák – ígérték a jelenlévő szakemberek. Az utca végén található zebrához vezető járdaszakaszt a sarkon lévő bolt tulajdonosa parkolóvá alakította. Természetesen ez sem maradhat így, és a kidőlt elsőbbségadás táblát is rögzíteni fogják a szakemberek.

A Kossuth úton átkelve a Szarvas utcán át értük el a Pesti utcát. Itt a letöredezett útpadkát kell minél hamarabb rendbe tenni. A Vörösmarty utcán át közelítettük meg a fórum helyszínét, a tankonyhát. Útközben még vethettünk egy pillantást a Fuvaros utca megújított járdájára.

A fórumon Bohárné Bathó Rozália köszöntötte az útközben csatlakozókat, és az újonnan érkezőket. Elsőként a 2018-ban elvégzett főbb munkálatokat ismertette beszámolójában. Az Ipartelep, a Váltó, Fácán, Fülemüle, Gerle utcák zúzott kő útlapja bitumen emulziós technológiával szilárd réteget kapott. Ez még nem végleges megoldás, de javította az utak állapotát. A képviselői keret terhére útpadka és járdaszakaszok épültek a körzetben. A Start Munkaprogram keretén belül 200 méter járda épült meg a választókerületben. A járdaépítés érintette a Kossuth út, az Álmos út, a Kőkép utca, a Sáros-ér utca, a Hegedűs utca, a Tompa Mihály és a Nyíl utca egy-egy szakaszát, valamint a Gyalu, a Deák Ferenc, a Mozdony utcákat. A Pesti utcában a Széchényi tértől a Dohány utcáig mindkét oldalon útpadka javítást végeztek.

A képviselő asszony rövid összefoglalóban ismertette az elmúlt kilenc év kerületre vonatkozó fejlesztéseit is. Érdekes módon a beszámoló a kilences szám bűvöletében zajlott, hiszen a kilences választókerületben az elmúlt kilenc évben kilenc utca vagy utcaszakasz újult meg. A felújított utak építésével párhuzamosan a csapadékvíz-elvezetés és a nyomóvízvezeték-csere is megtörtént – emlékeztetett a képviselő. A kerület 52 utcájában szinte minden területet érintett a járdaépítés is az elmúlt közel egy évtized során.

A fejlesztések ebben az évben sem álltak, állnak meg. Idén a Balaton utca Sátor u- Deák F. u közötti szakasza készül el a közműcserékkel kezdődően. Ugyancsak idén indul a vasútállomás környékének fejlesztése ami a Vaspálya utcát és a Rákóczi utat is érinti. Járdaszakaszok 2019-ben a Deák, a Mozdony, az Álmos, a Váltó, a Tompa Mihály, és a Fácán utcákban épültek, illetve készülnek el a közeljövőben.

A Faiskola utcában található gondozóház pályázat útján való rekonstruálása szintén a körzet fejlesztései közé tartozik. A kerületben több helyen történt közvilágítás-bővítés, csapadékelvezetőárok-rendezés, utcanévtáblák kihelyezése.

A jövő tervei között szerepel a Damjanich, Fuvaros, Dohány és a Vörösmarty utcák útburkolatának felújítása, az ipartelep környékén a forgalmasabb utcák aszfaltozása.
A beszámolót követően Bohárné Bathó Rozália átadta a szót a körzet lakóinak, akik kérdések és kérések mellett bőven hangot adtak a dicséretnek is, amivel a képviselő asszony lelkiismeretes, szorgos munkáját, segítőkész attitűdjét elismerték.

Az első hozzászóló lakos a Faiskola u. 5 szám alatti ingatlan állapotát kifogásolta. Hiányolta az ablakcserét, az esőcsatorna-tisztítást, valamint felhívta a figyelmet az elektromos vezetékek balesetveszélyes állapotára. Bohárné Bathó Rozália válaszában kifejtette, a ház magántulajdon, ezért a közös képviselőhöz kell fordulni a hasonló jellegű panaszokkal. A polgármester hozzátette: az érintésvédelem kivizsgálását és a csatornatisztítás lehetőségét a városüzemeltetés megnézi. A Damjanich utcából a rossz útburkolatra hívta fel a figyelmet a lakó. A Váltó utcából egy évek óta visszatérő probléma merült fel ismét. A terület zajosságára panaszkodnak leginkább az ott élők. Alvári Csaba főépítész kifejtette, hogy a terület már több mint három évtizede iparterületté lett nyilvánítva, a fejlesztés ez irányba halad, amit már nem lehet „visszacsinálni”. Valószínű az akkori városvezetés követte el azt a hibát, hogy nem rendezte a lakosokkal a helyzetet. Mindenesetre a térség 2005 óta tisztán iparterületté nyilvánított. Szintén az előzőekben megszólalt lakó panaszkodott a Kossuth úton közlekedők renitens magatartására, a gépkocsivezetők és a kerékpárosok figyelmetlenségére. Ez utóbbira reagálva Szabó Tamás hangsúlyozta, a jövőben a közlekedési kihágásokat súlyosan szankcionálni kell, amelyben a közterület-felügyelet közreműködését kérte. Hozzáfűzte, elégedett a közterület felügyelet tíz dolgozójának munkájával, akik szorgalmasan, lelkiismeretesen végzik tevékenységüket.

A fórum végén leginkább a köszönetet mondani kívánók kértek szót. A körzet lakói elismerték képviselőjük tevékenységét, és biztosították őt további támogatásukról.

Kárpáti Márta

Kárpáti Márta

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?