Megmaradnak a platánfák

A nyolcadik számú választókerület lakóit invitálta bejárásra Baranyi László, a körzet képviselője június 19-én, szerdán délután a Szent István körúti játszótérnél. A lakosok és a város elöljárói rövid bejárást tettek a körzet sarkalatos pontjainál, majd a Szent István körúti iskolában 17 órai kezdettel lakossági fórummal folytatódott az eszmecsere.

Délután fél 5-től várta a lakókat Baranyi László képviselő, de zömében a város vezetőivel – élükön Szabó Tamás polgármesterrel –, kezdődött meg a bejárás. Első helyszínként a Szent István körúti játszóteret célozták meg, melynek állapota évek óta felújítás tárgya. A gyermekek számára kialakított tér mára nem feltétlenül felel meg az Európai Uniós előírásoknak. A homokozót földbe süllyedt, korhadt farönkök szegélyezik, elöregedett a lépegető és a kerítés is hagy kívánni valót maga után. A problémák összegzése után Tóth Endre, a JVV Nonprofit Zrt. ágazatvezetője számolt be az ígéretes tervekről, miszerint teljesen megújítanák a játszóteret. A rossz állapotú hintát új, úgynevezett kettős hintára cserélik, emellett libikókával, rugós játékkal, homokozóval és babaházzal is bővül a játszótér. A lépegető helyére három piruettet helyeznek el, valamint új, műanyag fedeles mászóvárat is kialakítanak a kicsik részére. Szintén a játszóteret gazdagítanák utcai fitnesz eszközök beszerzésével, amire felmerült az igény a játszótér renoválása kapcsán. Minderre a körzeti hatmillió forintos képviselői keret több mint a felét, azaz 3,5 millió forintot fordítanak. Ebből a költségvetésből azonban valószínűleg kiszorul a kerítés helyreállítása.

A bejárás következő sarkalatos pontja a Szent István körút, ahol az ivóvíz-hálózat cseréje, valamint a kerékpárút kialakítása visszatérő probléma a körzetben. Szabó Tamás polgármester kifejtette, hogy korábban a kerékpárút fejlesztése kapcsán fogalmazódott meg a csatorna fővezeték fejlesztésének igénye.

A kivitelezés fakivágásokkal járt volna, ezért a fejlesztési tervet leállították. Újbóli átgondolással az 500 méteres szakaszból körülbelül 200 méteren, a Rét utcától kezdődően megoldható, hogy a fák és a kerítések között alakítsanak ki kerékpáros nyomvonalat, így megőrizve a fákat. Ezen a szakaszon nincs a földben infrastruktúra, közmű, ebből adódóan behelyezhető a vízvezeték – tudtuk meg a polgármestertől. A további háromszáz méteres szakasz fejlesztését, a Móra Ferenc utcától a hídig nehezíti a földalatti közművesített rész. A problémára a szakemberek megoldásként azt javasolják, hogy a társasházak területén belül vezessék el a fővezetéket, azonban ehhez a társasházak lakóival kell megegyezni – mondta Szabó Tamás. A felvázolt tervrajzzal csaknem 35 platánfát mentenek meg, mindössze egy fa kivágása kérdéses, melynél a vízvezeték az úttest túloldalára is átmegy. A rövidebb szakasz munkálatait akár 3-4 hét múlva megkezdhetik.

A bejárás a Szent István körúti iskola egyik termében lakossági fórummal folytatódott, ahol a lakók tehették fel kérdéseiket, mondhatták el panaszaikat. Bevezetésül Baranyi László foglalta össze az elmúlt egy év körzeti képviselői munkáját. Beszámolt az Ebhát, Nyár, Rét utca, valamint a Szelei úton és a Csoma Sándor utca sarkánál bizonyos szakaszokon megvalósuló járdafelújításokról, melynek összköltsége több mint 5,5 millió forintra rúgott. A Magyar utca térségében új, hatcsoportos bölcsőde kialakítása történt meg. Közel 22 millió forintból sor került a Zsidó temető kerítésének felújítására. Jelenlegi tervek szerint 2019. IV. negyedévében a Szivárvány Óvoda és Városi Bölcsőde óvodai intézménnyé való átalakítása valósul meg. Ezzel a jelenlegi 118 férőhelyes óvoda 192 férőhelyesre bővül.

Baranyi László beszámolóját a meg nem valósult tervekkel, hiányosságokkal folytatta, tolmácsolva a lakosság észrevételeit. A szót a lakosok fűzték tovább, elsőként a Zagyva tisztítására, illetve annak egyik hídjára érkezett panasz. Horgosi Zsolt, a JVV Nonprofit Zrt. vezérigazgatója elmondta, hogy 6-7 évvel ezelőtt megtörtént a Zagyva partjának rendbetétele, a folyó kotrása, medrének kimélyítése, azonban maradtak vissza növényzetek azért, hogy az élővilág biztosított legyen. A Zagyva alsó szakaszánál köztudottan kevés a víz és ebből kifolyólag több a növényzet. Tóth Endre ágazatvezető elmondta, hogy néhány napja felmérték a Zagyva állapotát és a szükséges lépéseket megteszik a tisztítás érdekében. Baranyi László a híd lebetonozására reagálva elmondta, hogy az önkormányzat sorba veszi a város hídjait és lehetőségekhez mérten sor kerül a renoválásra, ahogy arra tavaly a Szent Imre herceg úti hídnál is példa volt.

Igény érkezett a Szent István körút és a Móra Ferenc utca kereszteződésében tükör kihelyezésére, valamint a körzeten kívül eső Thököly úti rendelő és gyógyszertár közé felfestendő/kialakítandó gyalogátkelőre. A polgármester elmondta, hogy egy tükör felállítása a kérések kisebb kategóriájába tartozik, ezért célszerű ebben mielőbbi lépéseket tenni. A zebrával kapcsolatban további utánanézést ígért, mellyel felmérhetik szükségességét, lehetőségét.

Az egyik lakos kéréssel fordult a vezetőséghez a Korányi Frigyes utcában fekvőrendőr kihelyezésére, melynek fontosságát az utcában lévő nagy átmenő forgalommal indokolta. Lányi László a Városüzemeltetési Iroda vezetője hangsúlyozta, hogy a fekvőrendőrök kihelyezése szigorú szabályok közé szorult, ezért elképzelhető, hogy annak megvalósítása az utcában nem lehetséges. Jelenleg 17 fekvőrendőr ügyet kezel az iroda, ezeknek a kivitelezését a Városüzemeltetési Iroda tárgyalja. Ferencvári Csaba a Városüzemeltetési Bizottság elnöke elmondta, hogy személyesen is felmérte a forgalom lassítását segítő eszköz elhelyezését, de saját véleménye szerint több kellemetlenség születne belőle, mint előny.

Panasszal illették a Szatmári lakótelep útjait, melynek kátyúzására a beszámoló szerint 660 ezer forintot fordított az önkormányzat. A lakó szerint nem az önkormányzatnak kellene fizetnie a közművesítést, mivel állítólag a vállalkozó közművesítve adta el. Szabó Tamás hangsúlyozta, hogy a városnak kötelessége volt átvenni ezeket az utakat, tekintve, hogy nem maradhat magánút. Tavaly és idén is a kivitelező a városhoz fordult támogatásért, ennek fejében az összes közművet és az útalap kivitelezését magára vállalta. Az önkormányzat előírta a fejlesztések műszaki tartalmát, melyet később le is ellenőriztek, ezzel a koncepcióval halad tovább a lakópark útjainak renoválása, melyre idén már 60 millió forintot költöttek.

A fórumon elhangzott a Jászkapitány utca és a Pintér Mihály utca sarkán található szennyvíz akna süllyedésének problémája, valamint több járda felújítási kérelemnek is hangot adtak a lakók. Baranyi László biztatóan reagált a lakosok igényeire, mellyel ismét sikerült feltérképezni a város szépségét segítő elvárásokat. Előrebocsátóan azt is elmondta, hogy az idei képviselői keretből a játszótér felújítása mellett a Vásárhelyi utcában, a Rezeda utcától a Magyar utca sarokig járdafelújítást, valamint a Fodor utcában az Ebhát utca és a Jászkapitány utca közti szakaszon közvilágosítás kiépítését javasolta.

Szabó Lilla

Szabó Lilla

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?