Napirenden a város közbiztonsága

Maratoni hosszúságú önkormányzati ülést tartott május 15-én, szerdán Jászberény Város Képviselő-testülete, amely során a huszonöt napirend pont között elfogadták a város közbiztonsági helyzetének beszámolóját is. A testület 14 képviselővel határozatképes létszámban kezdte meg munkáját.

Közbiztonság. A tájékoztatók tudomásul vételét követően a beszámolókra tértek át. Elsőként dr. Tóth Péter Jászberény rendőrfőkapitányának a város közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről, valamint azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámolóját tárgyalta a testület, amelyhez a rendőrkapitány szóbeli kiegészítést tett. Az ülést megtisztelte jelenlétével Szitár Ferenc ezredes, rendészeti megyei rendőrfőkapitány-helyettes. Az országos rendőr-főkapitány szempontrendszere alapjáén készített beszámolóban szerepelnek azok a célok, amelyeket a múlt évre vonatkozóan megfogalmaztak, és a kapitány szerint maradéktalanul végrehajtották azokat. A szóbeli kiegészítés rámutatott bizonyos anomáliákra, amelyek a beszámolóban foglaltatnak. Okirat hamisítási bűncselekmények a jászságban voltak regisztrálva, holott, azokat budapesti lakosok követték el, így ez a szám megjelenik a statisztikában, de valójában nem a körzethez tartozik – hívta fel a figyelmet dr. Tóth Péter.

Összességében 401 bűncselekmény történt az elmúlt év során a városban, amely az előző évhez viszonyítva 23,5 százalékos csökkentést jelent. A közterületen elkövetett regisztrált bűncselekmények számában hasonló módon csökkenés mutatkozik. Az elmúlt kilenc év legalacsonyabb értékeit mutatja a százezer lakosra viszonyított bűncselekmények száma. A testi sértések száma ugyancsak csökkent, csakúgy mint a garázdaság, amelynek mutatói egyharmad részt kevesebbet mutatnak az előző évhez képest. A közterületi rongálások száma fele a tavalyinak. Kiskorú veszélyeztetése bűncselekmény tekintetében látszik egy nagyobb mértékű emelkedés, hét eset volt. A lopások száma felére, a lakásbetörések száma 47-ről 34-re csökkent. A nyomozás eredményességi adatok nagymértékben emelkedtek, majdnem elérték a hetven százalékos arányszámot. Több területen száz százalékos mutatókat prezentáltak, de valamennyi bűncselekmény típus nyomozati eredménye országos szinten is jónak mondható.

A közlekedésbiztonsági helyzet pozitív irányba változott, halálos balesetet nem regisztráltak Jászberény területén. A 29 baleset súlyossági foka is erősen csökkent. A közterületi jelenlét szinten tartása megtörtént, amelyhez hozzájárul a túl-szolgálatnak az önkormányzat általi finanszírozása. A 24 órás szolgálati munkához jelentős segítséget nyújtanak a közterület-felügyelet és a mezőőri szolgálat munkatársai. Sajnos a polgárőrséggel nem alakult ki jó kapcsolat, bár igyekeznek bevonni őket is a munkába – fejtette ki a kapitány.

A beszámoló utolsó része a szabálysértési ügyekről szólt, amelyek száma növekedést mutat. A rendőrség jelentős erőket fordít a megelőzésre különböző programjai keretében. A kábítószer prevencióra a jászsági önkormányzatokkal együttműködve külön hangsúlyt fektetnek. A baleset-megelőzéshez kapcsolódik az úgynevezett finn módszer alkalmazása, amelyet jelentős számban végeznek Jászság-szerte. Sajnos sok ittas vezetővel találkoznak. A 2019-es célok nem térnek el az előző évben megfogalmazottaktól, amelyek teljesítésére megvan a reális esély – fogalmazott dr. Tóth Péter, majd megköszönte az önkormányzat együttműködő támogatását, amire a jövőben is számít a rendőrség.

A hozzászólásokra válaszolva a rendőrkapitány elmondta, annyi rendőr van, amennyi kell. Az illegális migrációval kapcsolatban kifejtette, voltak idők, amikor berényi rendőrök is teljesítettek szolgálatot, de mára ez az idő elmúlt. Most a biztonságot a főutak mellett kell garantálniuk. A Jászság migráció szempontjából nem fertőzött terület, és azon dolgoznak, elsősorban a 31-es út mentén, hogy ne is legyen az. Forgalombiztonság terén folyamatos intézkedéseket tesznek a szabálysértők kiszűrésére, fő feladatként kezelik a gyalogos balesetek megelőzését. Hozzátette, a forgalomszervezés nem rendőri feladat, de a rendőrség hatóságként részt vesz a problémák kezelésében. Harmadik országból itt tartózkodó emberek nem jelentenek problémát a rendőrség számára.

Több kérdést Szitár Ferenc ezredes válaszolt meg. Ismertette a főkapitányság álláspontját, amely szerint, a rendszersített állománytáblát figyelembe véve valamennyi beosztási hely fel van töltve a rendőri feladatok elvégzéséhez szükséges létszámmal. Kerékpárosokról szólva elmondta, hogy elkeserítő a kép. A kerékpározó gyermekek járművei mintegy ötven százalékban nem felelnek meg a biztonságos közlekedés szabályainak, amit ellenőrizniük kell a rendőröknek. A másik téma a befolyásoltság, ahol van ugyan egyfajta tolerancia az ittasság szempontjából, de rendkívül veszélyes ittasan biciklizni. A rendőr mindig differenciál – tette hozzá a főkapitány-helyettes. A polgármester megköszönte a rendőrség munkáját, majd a beszámolót 14 igennel elfogadta a testület, ahogy a Jászberény Város Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Feladattervében foglaltak 2018. évi időarányos megvalósulásáról szóló beszámolót is.

A Folklór Kulturális Közalapítvány, a Hamza Múzeum és Jász Galéria Közalapítvány, és a Testvérvárosi Kapcsolatok Közalapítvány 2018. évi gazdálkodásáról ugyancsak ezen az ülésen fogadták el a beszámolókat. A három közalapítvány kiváló munkáját Nagy András értékelte elismerő szavakkal.

Beruházások. A 2018-ban megvalósult önkormányzati beruházásokról szóló beszámoló kapcsán Hegyi István irodavezető kérdésekre válaszolva elmondta, hogy a Central Europe pályázatot kilenc szervezet nyerte el. A pályázat az önkormányzat költségvetéséből kerül kifizetésre, mivel az önkormányzat viszi a konzorciumi szintű projekt menedzsmentet és a kommunikáció lead partnerségét. A projekt a kreatív kulturális ipar kiépítését szolgálja. Többek között a Malom-projekten belül egy szatócsbolt kialakítását is tartalmazza a projekt. Szabó Tamás bővebben tájékoztatott a volt Pannónia disco helyén kialakítandó új ifjúsági térről, amely szintén egy nyertes pályázat része.

Előterjesztések. Módosították a képviselők a Jászberény Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetési előirányzatait, majd a 2018. évi zárszámadást fogadták el. A testület elfogadta az előterjesztést és a polgármester beszámolóját a 2018. évi belső ellenőrzési tevékenységről is.

A következőkben a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló tájékoztatót fogadták el nagy Beatrixtől, a központ vezetőjétől, illetve dr. Pap Magdolna Humán irodavezetőtől. A polgármester előterjesztése volt a következő a testület 2019. évi munkatervének módosításáról, amit elfogadtak.

Két iskolai témáról is döntött a testület. A Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum Klapka György Szakgimnáziuma és szakközépiskolájának átszervezésével kapcsolatos önkormányzati vélemények kialakításáról, majd elfogadták Faragó Sándor intézményvezetői pályázatát a Bercsényi Miklós Általános Iskola élére.

A jászberényi VI. számú fogorvosi körzetben dr. Nagy Nóra egyéni vállalkozó fogszakorvos július 1-től átveszi Csák Józsefné Dr. Kiss Margit Mária praxisát. A fogorvosi feladat-ellátási szerződések módosításáról is döntöttek. Az önkormányzat meghatározott összegű támogatást nyújt a fogorvosi szolgálatok részére azzal a módosítással, hogy 2019. június hó 1. napjától kezdődően a sürgősségi ellátásra szombatonként, délelőtt 9-12 óráig kerül sor.

A háziorvosi körzet helyettesítésében történő ellátás változás miatt kellett dönteni a következő előterjesztésben. Dr. Kutas Csaba egyéni vállalkozó háziorvos decemberben jelezte, hogy egészségi állapota miatt a körzet ellátását május végéig tudja biztosítani, szándékában áll praxisjogát értékesíteni. Az önkormányzat hozzájárult, hogy a jászberényi V. számú háziorvosi körzetben június hó 1. napjától a praxis végleges betöltéséig, de legfeljebb 2019. november hó 30. napjáig terjedő határozott időre dr. Takács Tamás – mint az UNI-MED 2000 Egészségügyi és Kozmetikai Szolgáltató Betéti Társaság képviselője – háziorvos, állandó helyettesként személyesen lássa el a háziorvosi feladatokat.

Ferencvári Csaba előterjesztésében megszavazták a Tehetség 2000-re alapítvány támogatását, amely a Lehel Vezér Gimnázium kezdeményezését segíti kétszázezer forint összegben. Nagy András bizottsági elnök is alapítványok támogatására tett javaslatot. A bizottsági ülésen mintegy 15 millió forintot osztottak el a pályázók között. (A testület át nem ruházható jogosultságai miatt került a plénum elé az előterjesztés, amelyről későbbi számunkban részletesen beszámolunk – a szerk.).

A Nemzeti Ovi-Sport programban való részvétel céljából pályázat benyújtására, valamint saját erő biztosítására, illetve az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására irányuló – Sün Sámuel Óvoda fejlesztését célzó – pályázat benyújtására, valamint kapcsolódó saját erő biztosítására a polgármester nyújtott be előterjesztést amelyeket elfogadtak.
2016 óta van jelen a város közgondolkodásában a Malom-projekt, mint a város legnagyobb TOP-os beruházása. Most a Malom Konferencia és Rendezvényközpont fejlesztése Jászberényben című projekt többlet pénzügyi fedezetének biztosításáról döntött a testület. Ellenzéki képviselők részéről módosító előterjesztés került benyújtásra, amelynek lényege, hogy a testület további többletforrást ne biztosítson. Gedei képviselő kifejtette, figyelmeztetésként nyújtották be a módosító indítványt, mert nem látja a nagy költségvetésű projekt valódi szükségességét. Balogh Béla hasonlóképp vélekedett a beruházásról. Szerinte túl magasak a költségek és nincs átgondolva a hasznosítás. Szabó Tamás cáfolta a megállapítást, miszerint a funkciók kidolgozatlanok. Kiemelte, előbb létezett a kulturális koncepció, mint maga az ingatlancsere. A módosító javaslatot nem, a határozati javaslatot tíz igennel elfogadták a városatyák.

A polgármester előterjesztést nyújtott be a költségvetési előirányzatok átcsoportosítására, fedezet biztosítására. A képviselő-testület határozatában döntött – többek között – a „Szatmári lakópark” bővítése során kialakított építési telkek közművesítése kapcsán aszfaltburkolat kiépítéséhez nyújtandó 21.400.000.-Ft támogatásról. A kérelmezők (Szatmári Zoltán egyéni vállalkozó, Nyitó Róbert egyéni vállalkozó, Szabó Imre egyéni vállalkozó) kérelmükben a 2019. évi és 2020. évi költségvetés terhére kérték az aszfaltozás költségének megfelelő összegű (64.120.000.-Ft) támogatás megítélését. A kérelmezők jelezték, hogy az aszfaltozás megvalósulását követően a teljes ingatlanterület mellett az utat, a víz-gerincvezetéket, a szennyvíz-gerincvezetéket és a csapadékvíz-gerincvezetéket is térítésmentesen átadják az önkormányzat tulajdonába. Az ellenzék ide is benyújtott egy módosító indítványt, amely szerint a támogatottak ajánljanak fel építési telkeket a város részére. A módosító javaslatot nem, az előterjesztést elfogadta a testület.

Előterjesztést a jászberényi 9305 hrsz.-ú ingatlan (Monostori út) részterületének értékesítésre kijelölésére és vételárának megállapítására elfogadta a testület.

Előterjesztés ideiglenes parkolók bérleti díjához szükséges pénzügyi fedezet biztosítására volt a következő téma, amelyről döntöttek. A belvárosban elkezdődött fejlesztések során – átmenetileg, az építési munkálatok idejéig – a fejlesztéssel érintett területeken a korábban igénybe vehető parkolóhelyek megszűnnek. Ezek pótlására ideiglenes parkolóhelyek kialakítása indokolt. Szükséges minimum 1500 m2 idegen, nem önkormányzati tulajdonban lévő területek bérbe vétele ideiglenes parkolók kialakítására. Az előzetes piackutatás alapján a területek tulajdonosai 400,- Ft/m2/hó +áfa bérleti díj ellenében hajlandók a területeket bérbe adni ideiglenes parkolók céljára. A 2019. évi költségvetést érintő parkolók bérleti díj igénye kerekítve bruttó 6.100.000,- Ft.
Szabó Tamás nyújtott be előterjesztést a költségvetési irányzatok átcsoportosítására, fedezet biztosítására. Az elfogadott költségvetési rendeletben év elején egyes költségvetési igények nem, vagy csak részben kerültek tervezésre, illetve a költségvetési rendelet megalkotását követően korábban előre nem látható jogos igények is megjelentek. A módosítás támogatási összege: 23 millió 700 ezer forint.

Újabb polémiát idézett elő a J.V.V. Nonprofit Zrt. által a Lehel Strand és Uszodában végrehajtott fejlesztésekkel létrehozott tárgyi eszközök megvétele és fedezet biztosítása.. Az előterjesztés szerint a képviselő-testület az államháztartásról szóló törvényen alapuló hatáskörében eljárva a JVV Nzrt által saját forrásból a Lehel strand és uszoda területén megvalósított fejlesztéseket (légtechnikai- és párátlanító rendszer és kiépítése, gépház pihenő rész és dolgozói szociális blokk) 26.987.684.-Ft + Áfa, összesen 34.274.359.-Ft összegben megvásárolja és ezt az összeget négy ütemben megtéríti. Két módosító javaslat érkezett az előterjesztéshez Balogh illetve Gedei képviselőktől az ütemezésre vonatkozólag. A módosító javaslatokat nem fogadta el a testület.

A képviselők döntöttek arról, hogy a Déryné utca, illetve a Fürdő utca mögötti terület fejlesztése kapcsán indokolttá vált, hogy a Fürdő utca 2. szám alatti társasházi ingatlan egy része a jelenlegi igénybevételnek megfelelően – az önkormányzat által épített járda használatának tekintetében – közterületi funkcióval rendelkezzen, és a rendeltetésének megfelelő célra korlátozás nélkül használható legyen. A következő előterjesztés jászfelsőszentgyörgyi ingatlan önkormányzati bérlakás funkciójának megszüntetéséről szólt.

Utolsó előterjesztésként Balogh Béla, Bobák Zsolt, Budai Lóránt, dr. Gedei József képviselők előterjesztését tárgyalták, amely „Jászberény egészségügyért” felsőoktatási ösztöndíj alapításáról és a támogatás szabályainak rendeletben történő elfogadásáról szólt. A testület végül módosítás formájában elfogadta az előterjesztést és további kidolgozásra javasolta. Az átdolgozott előterjesztés egy későbbi ülés alkalmával kerül majd a testület elé újra.

Munkatársunk

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?