A szeretet erősebb a halálnál

Az elmúlt hétvégén, húsvét alkalmából tartotta vigília-szertartását a jászberényi katolikus egyházközösség. A nagyszombati szentmise a kereszténység egyik kiemelkedő ünnepének kezdetét jelentette, a legnagyobb örömhírt, Jézus halálból való feltámadását hirdetve.

Húsvét vigíliája, más szóval húsvét éjszakája a három szent nap középpontja, melyen az élet bűn és halál feletti győzelmét ünnepeljük. Nagyszombaton a hívő közösségek Krisztus szenvedéséről és haláláról elmélkednek a szentsír mellett állva, és hálát adnak a megváltott bűnökért, az örök életre szóló meghívásért.

Este 19 órakor, a Jászberényi Nagyboldogasszony Római Katolikus Templomban Szántó József címzetes apátplébános celebrálásával hirdettek vigília-szertartást. A több száz éves hagyományokhoz hűen a jól elkülönülő részeket magába foglaló istentisztelet most is a fény és az ige liturgiájából, vízszentelésből és áldozati szolgálatból állt.

– Jézus Krisztus tegnap és ma, ő a Kezdet és a Vég, ő az Alfa és az Omega, övé az idő, és övé az örökkévalóság, övé a dicsőség és a hatalom, mindörökkön örökké – ezekkel a szavakkal szentelte meg a tüzet a tisztelendő, majd a parázs fölé eresztette a húsvéti gyertyát, melynek lángja a feltámadt Krisztust, az emberekben gyúlt reményt jelképezi.

Az üdvösségtörténet állomásainak felelevenítése előtt Beniczki Béla kántor-karnagy előadásában hangzott el az Exsultet, vagyis a húsvéti alleluja. Az emelkedett ének után Mózes első könyvének teremtéstörténetről szóló szavai melengették meg a hívek lelkét, hogy aztán Ábrahám áldozatából és az izraeliek megmeneküléséből erőt merítve méltóképp dicsőíthessék Istent és Jézus győzelmét az evangélium igéiben.

„Miért keresitek az élőt a halottak között? Nincs itt, feltámadt! Emlékezzetek vissza, mit mondott nektek, amikor még Galileában járt: Az Emberfiának – mondta – a bűnösök kezébe kell kerülnie, fölfeszítik, de harmadnap feltámad.” – idézte Szántó József Jézus feltámadásának csodáját, mely a sötétségben és halálban élők számára az új élet kezdetét jelenti.

Az apátplébános így formált mennyei útravalót az Újszövetség próféciájából a húsvét szellemét ma átélők számára: – Hogy mondod haláleset kapcsán? Az örök világosság fényeskedjen neki. Nos, Krisztus maga az örök világosság, aki őt követi, övé lesz az élet világossága. Elénk siet most, hozzánk szól, hogy kiragadja a pusztulásból az embert. Az atya elfogadta a fiú halálig menő engedelmesség-áldozatát, és életre keltette az egyszülött fiú testét a sírból, ezzel végérvényesen megkezdődött az üdvösség megvalósulása a világban. Üdvösség annyit jelent, gyógyulás, a test és a lélek gyógyulása a föltámadásban. Isten tervében az örök életé az utolsó szó, az élet feláldozásában pedig a szeretet a mozgatórugó. A szeretet erősebbnek bizonyult a halálnál.

A ceremónia a keresztkút vizének megszentelésével folytatódott, majd az ősegyházi gyakorlat szerint a mindenszentek litániáját egyként kántálták a résztvevők, megújítva hitüket Istenben, egyúttal ellentmondva a Sátán kísértésének. A vigília ünnepét az Eucharisztia bemutatása és a Megváltó sírhelye fölötti tiszteletadás koronázta meg. A szentmise után a 298. Lehel vezér cserkészcsapat és az asszisztencia vezetésével a hívek körmenetre indultak, hogy az egész világ tudtára adják az örömhírt, Jézus Krisztus feltámadt.

Kazsimér Nóra

Kazsimér Nóra

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?