Közösen a drog ellen

Február utolsó napján tartotta soros egyeztető ülését a Jászsági Kábítószerügyi Fórum a Polgármesteri Hivatal dísztermében.

A tanácskozáson megjelent szakembereket Szatmári Antalné elnök köszöntötte. A napirendi pontok elfogadását követően az elnök asszony beszámolt a csoport elmúlt évi tevékenységéről, illetve a források felhasználásáról.

A beszámolóban külön kiemelte az Orosz Tibor vezette Egészségfejlesztés, kábítószer – Megelőzés munkacsoport tevékenységét. A csoport önállóan, valamint közreműködőként is jelen volt különböző prevenciós és egészségfejlesztő rendezvényeken. Ezek között említhetjük a Jászsági egészség és sportnapot, a jászberényi Autómentes Napot, vagy például a Nyár veszélyei, avagy nyáron is légy észnél programot.

Másik kiemelt terület a Kezelés, ellátás, felépülés munkacsoport tevékenysége, amelyet Baginé Gavaldik Lívia vezet. Jó hír, hogy a munkacsoport szakmai támogatásával benyújtott sikeres pályázatnak köszönhetően létrejött a Jászsági Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat, amely 13 településen ez év január 1-én kezdte meg működését. Mindemellett fontos feladatuk a kortárs segítők képzése.

A Csurgó Lajos vezette Kínálatcsökkentés munkacsoport tevékenységét a Jászberényi Rendőrkapitányság szakmai támogatásával végzi. 2018-as tervükben kiemelten a közterületek és szórakozóhelyek drog-prevenciós ellenőrzése szerepelt. A Jászberényi Rendőrkapitányság munkatársai több mint 160 alkalommal ellenőrizték a fenti célok megvalósulása érdekében a jászsági településeket és szórakozóhelyeiket.

Faragó Sándor az Emberi és Társadalmi erőforrások munkacsoportot vezeti. Beszámolója szerint a csoport éves munkaterv alapján tevékenyen részt vett saját és társ szervezetek rendezvényein. A jelentés részletesen kitér az Ifjúsági sport és egészségnapra, amelyet novemberben valósítottak meg valamennyi jászsági településen több száz fiatal részvételével.

A fórum további részében a pénzügyi forrásokról szólt az elnök, majd az SZMSZ módosítását követően megválasztották a tisztségviselőket és megvitatták az idei év munkaterveit.

Kárpáti Márta

Kárpáti Márta

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?