Elfogadták a város idei költségvetését

Február 13-án, szerdán rendes, nyílt testületi-ülés keretében Jászberény Képviselő-testülete 10 milliárd 509 millió 758 373 forintos mérlegfőösszeggel elfogadta a város 2019. évi költségvetését. Emellett többek között döntöttek az uszoda bérbeadásáról szóló versenytárgyalás újbóli kiírásáról, elfogadták az önkormányzat vagyonkezelőinek, üzemeltetőinek, hasznosítóinak múlt évre vonatkozó beszámolóit.

Az ülésen megjelent képviselőket, a hivatal dolgozóit, a témákban érintetteket és az érdeklődőket Szabó Tamás polgármester köszöntötte. Javaslata szerint – amit a testület elfogadott –, a napirendek sorában előrevették, és napirend előtt szavaztak is a jászberényi Lehel Strandfürdő és Uszoda bérbeadásáról szóló előterjesztésről. Ugyancsak a polgármester javaslatára nem vették napirendre az ellenzéki képviselők által benyújtott előterjesztést, amely az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek szóló utasítás lett volna a rendkívüli munkaidő elrendelésére vonatkozóan.

Tamás Zoltán, a Városfejlesztési Bizottság elnöke tájékoztatta a testületet a Lehel Strand pályázata megismételt kiírásának okairól. Az ad-hoc bizottság beszámolója alapján elmondta, a pályázó formai hibákat vétett, így a szigorú pályázati kiírás miatt a beadványt nem tudták elfogadni. Az előterjesztést elfogadták.

A testület a két ülés között történt eseményekről és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló tájékoztatókkal folytatta munkáját. Ugyancsak tájékoztató számolt be a 2018. évi közmunka programban foglaltak végrehajtásáról, amelyhez a polgármester fűzött szóbeli kiegészítést. Tavaly 154 ember tevékenykedett a közmunkaprogramban, amely mintegy százzal kevesebb a 2013-as indulási létszámhoz képest. Idén pedig 84 foglalkoztatott lesz, amelyhez képzés jelleggel még körülbelül húszan-harmincan csatlakozhatnak. Cél, hogy az utánpótlás üteme csökkenjen, illetve a program résztvevőinek a munkaerőpiacon való elhelyezkedése növekedjen. Fel kell készülni az állam kivonulására a közmunkaprogramból. Célszerű valamilyen gazdaságilag rentábilis megoldáson elmélkedni. Például a közmunkaprogramban végzett járdaépítéseket majd vállalkozói munkával tudják kiváltani a létszámcsökkenés miatt.

A mezőgazdasági munkákban, mint a neszűri homoktövis ültetvény és a faiskola gondozása, igyekeznek a szinten tartást megoldani. A további területek bevonása és megművelése a jövőbeni gondolkodás tárgyát képezik.

A közmunkaprogramot is érintő kérdésre válaszolva Szabó Tamás kifejtette, hogy az illegális hulladéklerakók megszüntetésére vonatkozó feladatokban elsősorban a szemléletváltás ösztönzésével, a hulladékgyűjtés átstruktúrálásával küzdenek.

Az önkormányzat vagyonkezelőinek, üzemeltetőinek, hasznosítóinak 2018. évi vagyongazdálkodásáról, és az általuk kezelt önkormányzati vagyon 2018. évi változásairól egy közös beszámolóban tájékozódott a testület.

A Jászkerület Kulturális és Művészeti Közhasznú Nonprofit Kft. tavaly 14 kiállításnak, 82 szórakoztató rendezvénynek, valamint 44 művészeti eseménynek biztosított teret. Telephelyeiken 235 saját rendezvényük volt, amelyeken 65 162 látogatót fogadtak. A fenntartásuk alá tartozó nagyvisnyói és öregerdei táborban állagmegóvó, illetve komfortnövelő beruházásokat végeztek. A táborokban 1098 vendég 2994 vendégéjszakát töltött. A Lehel Film-Színházban, az Ifjúsági Házban, és a Szabadtéri Színpadon kisebb karbantartásokat eszközöltek. A könyvtárban pályázati forrásból megvalósították a Jászsági Népmesepontot, amely infrastrukturális fejlesztést és programbővülést egyaránt jelent. A leromlott állapotú Honvéd-Jász Kaszinó esetében tervet készítettek a bejárat stabilizálására a biztonságos bejutás érdekében. A Déryné Rendezvényházban vadgalamb elleni rendszert valósítanak meg, és ugyanitt kedvező kivitelezői árajánlatot kerestek a sokak által hiányolt felvonó megépítéséhez.

A J.V.V. Nonprofit Zrt. fela­da­t­ellátási körébe tartozó telephelyek üzemeltetésére, feladatainak ellátására, működésre 171 millió 551 ezer forintot kapott az önkormányzattól. A tavaly közel kilencvenezer látogatót számláló állatkert fejlesztésére 7 millió 224 ezer forintot fordítottak. A hozzájuk tartozó Lehel sportlétesítmények üzemeltetésére 17 millió 130 ezer forintot biztosított a tulajdonos. TAO-s támogatásnak köszönhetően, majd saját forrásból a sportcsarnokban 2017-ben fejlesztő- és épületbővítő beruházás indult, tavaly a munkálatok lezárultak, de az átadás még nem történt meg. Az iskolai sportlétesítmények üzemeltetéséhez a tulajdonos 14 millió 51 ezer forintot biztosít. A Bercsényi úti csarnok kihasználtsága szinte száz százalék. A műjégpálya üzemeltetéséhez tavaly kétmillió forinttal kevesebb támogatást kapott a társaság, ezért csak a legszükségesebb karbantartásokat tudták elvégezni a tárgyévben közel 26 ezer látogatót vonzó létesítményben. Kihívást jelent a jégkarbantartó gép üzemeltetése. Egyelőre csak havi félmilliós bérletből tudják megoldani a szükséges jégtisztítást. A Lehel Strandon több karbantartási munka elvégzése vált szükségessé, amit a bevételekből nem tudtak fedezni, így a várostól kapott 29 millió 822 ezer forint támogatást is felhasználták a munkák elvégzésére, üzemeltetésre. A létesítménybe 41 380 látogató váltott belépőjegyet tavaly. A társaság lakáscélú ingatlanokkal is rendelkezik. 2018-ban 94 bérlemény volt lakott a 135-ből. A társaság kezelésében tavaly január 1-én 26 üzlet, illetve irodahelyiség volt, amelyből négy állt üresen. A lakások karbantartására 19 millió 50 ezer forintot fordítottak, így 97 százalékban használták fel az önkormányzati támogatási forrásokat.

A hulladékgazdálkodás terén befejeződött az integrációs folyamat, ezt követően az új közszolgáltató alvállalkozójaként folytatja a társaság kapcsolódó feladatait. A változások az önkormányzatot jelentősen kedvezőbb, míg a társaságot kedvezőtlenebb helyzetbe hozták.

A Jászberényi Futball Club beszámolója szerint tavaly a füves centerpálya teljesen megújult. Kicserélték a gyeptakaró réteget, vízelvezető rendszert és 24 fejes automata locsolórendszert építettek ki, valamint új kapukat vettek. A TAO támogatásból megvalósult beruházáshoz az önkormányzat 18 millió forinttal járult hozzá.

A leromlott állapotú tartalékpályán idén tervezik a hasonló jellegű felújítást. A lelátón is történtek fejlesztések, megépült a 600 fős fedett lelátó. A beruházáshoz kapcsolódik egy vizesblokk építése a futófolyosó mellett. A műfüves pálya felújítását idén tervezik 90 millió forintból. Ehhez a TAO-s összeg rendelkezésre áll. Szintén TAO-forrásnak köszönhető a műfüves pálya melletti mobil lelátó. Kerítés is készült, a világítást és az épületet pedig felújították.

A beszámolókkal kapcsolatban az ellenzék tagjai a kérdések, vélemények idején, a többségi párt a véleménynyilvánítások során élt a szólás jogával. Horgosi Zsolt vezérigazgató a Jászkürt Újságra vonatkozó kérdés kapcsán kifejtette, hogy az újság főszerkesztője és a munkatársak betartják a médiatörvény előírásait, ő kiadóként elégedett a munkájukkal. Az állatkert kérdéskörében elmondta, hogy valóban létszámhiánnyal küzdenek, de megoldják a helyzetet. A jégtisztítási feladatokat a nehézségek ellenére szintén képesek megoldani, a pálya fenntartása folyamatos. Berec Zsolt a Jászkerület nevében kérdésre válaszolva hangsúlyozta, hogy az általuk üzemeltetett tábor nincs veszélyben, növelték a látogatói számot és a bevételt. Dr. Gottdiener Lajos, a JFC elnökeként a centerpályáról elmondta, hogy a felújított küzdőtér főpróbája hamarosan megtörténik, a kiszolgáló egységek munkálatai gőzerővel folynak. A műfüves pálya felújítására megvannak a tervek, hogy az NB II-ben is alkalmas legyen a játékhoz. Nagy András HEB elnök elismeréssel szólt a beszámolókról és a társaságok működéséről.

Az előterjesztéseket az önkormányzat képviselő-testületének 2019. munkatervének módosító indítványa nyitotta. A továbbiakban a polgármester előterjesztésében az önkormányzat saját bevételeire, az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeire vonatkozóan döntöttek. A Jászberény Városi Önkormányzat saját bevételei és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei a következő három évben várhatóan a következő képen alakulnak: Összes kötelezettség 296 millió 738 ezer forint az adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség maximuma (Saját bevétel ötven százaléka), 2020-ban egymilliárd 655 millió, 2021-ben egymilliárd 642 millió, 2022-ben egymilliárd 652 millió forint. Az előirányzott saját bevételek kerekítve: 2020-ban 3 milliárd 310 millió, 2021-ben 3 milliárd 285 millió, 2022-ben 3 milliárd 305 millió forint.

 

Az önkormányzat 2019. évi középtávú vagyongazdálkodási tervéről szavaztak a következőkben. Gedei József a polgármesternek a Jász-Plasztik Kft. vezetőjével a sportcsarnok építése kapcsán folytatott tárgyalásairól kért tájékoztatást. Balogh Béla a MÁV-val történt egyeztetésekről érdeklődött – a vasútállomás és környékének területrendezés okán. Szabó Tamás elmondta, hogy a csarnok ügyében később nyújtanak részletes tájékoztatást, a vasúttársasággal pedig hivatalos és informális lépéseket is tettek a projekt sürgetését illetően. Mindemellett egyéb földterületek megszerzéséről is folytatnak tárgyalásokat az állammal. Fenti két képviselő további hozzászólásában többek között a bérlakások hiányát kifogásolta az anyaggal kapcsolatban. A polgármester forráshiányra hivatkozva hárította el a hozzászólásokban előforduló egyes lepusztult állapotú épületek (Tiszti Klub, Eördögh-ház, zeneiskola) azonnali felújítását.

A szünetet követően a 2019. évi költségvetés előirányzatainak megállapításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról döntöttek. 2019-ben is az elmúlt évek eredményes és megfontolt gazdálkodását kívánja folytatni a városvezetés, kihasználva mindazon lehetőségeket, amelyek a hatékonyság növelését és a külső források bevonását eredményezhetik. A bérek felzárkóztatását 2019-ben folytatják, mert a bevételek, illetve ez a költségvetés erre alapot, lehetőséget ad. A 2018-ban soha nem látott mértékű fejlesztések előkészítése, megvalósítása kezdődött el. Ezek folytatásával, befejezésével a 2019-es év rendhagyó ebből a szempontból. Ezek a fejlesztések együttesen szolgálják a hosszú távú demográfiai fejlődés célkitűzéseinek elérését, a „demográfiai alapú városfejlesztés” megvalósítását. Továbbra is alap- és hosszú távú cél a harmincezer lélekszámú Jászberény elérése.

Az „élhető város” szerepét a kultúra, a sport, s minden egyéb önszerveződés támogatásán keresztül az elmúlt évek szintjén kívánják megtartani, erősíteni. Továbbkeresik azokat a szereplőket is, akik ebben a feladatban támogatóként a városvezetőség mellé állnak, és az általuk kitűzött célokkal egyetértve, a felvállalt terheken osztoznak. A költségvetési rendeletet a fenti célok mentén az alábbi elvek érvényesítésével állították össze:

Stabil pénzügyi és likviditási helyzet folyamatos fenntartása a tervezés és a költségvetés végrehajtása során. A működési kiadások – a takarékosság és a hatékonyság szem előtt tartása mellett –, a bérfejlesztések biztosítására nyújtsanak fedezetet. A fejlesztési kiadások közé olyan feladatok beépítése, amelyek fedezete a saját erőn felül a jóváhagyott hitelfelvételből és az elnyert európai uniós támogatásokból biztosított. A nem kötelező feladatokhoz – ezen belül a civil szféra, a sport- és a társadalmi önszerveződések támogatásához –, rendelt kiadások a 2018. évi szinthez viszonyítottan kerüljenek megállapításra. Az általános tartalék összege biztosítsa az év közben jelentkező többletfeladatok forrását.
A tervezett bevételi – kiadási előirányzatok összege: 10 milliárd 510 millió Ft.

A tervezett bevételek jelentős része központi vagy helyi önkormányzati szabályozáson, döntésen, megkötött támogatási-, hitel-, vagy finanszírozási szerződésen alapul, beszedésük, illetve teljesülésük közvetlenül nem függ a gazdaság szereplőinek teljesítményétől. A HIPA bevételeinek teljesítésének kockázata nem magasabb, mint az előző évben volt. A tervezett kiadások teljesítése mind a működés, mind pedig a fejlesztések terén jelentős részben ugyancsak központi, vagy helyi önkormányzati szabályozáson, döntésen, megkötött támogatási-, vállalkozási szerződésen alapul. Végrehajtásuk kockázatát – elsősorban a fejlesztések tekintetében –, az időbeli eltolódás jelentheti.

A polgármester szóbeli hozzászólásában kifejtette: jó költségvetés nincs, csak elfogadott. A költségvetés tulajdonképpen prioritások sorozata, ahol igyekeznek a lakók többsége érdekének figyelembe vételével megfelelően dönteni. A költségvetést szakmai szempontból megalapozottan tervezték. Hangsúlyozta: a tízmilliárdot meghaladó főösszeg több mint fele fejlesztési céllal került az anyagba. Továbbá kiemelt szempontként kezelik az érdekkörükben dolgozók bérszínvonalának emelését. Hozzátette: a hitelfelvétel jó része a folyó fejlesztések, beruházások kiegészítő finanszírozását szolgálja. Az anyaghoz két módosító indítvány érkezett, az előterjesztőét elfogadta, a Budai Lóránt által benyújtottat elutasította a testület.

Gedei József képviselő az anyaggal kapcsolatban megkérdezte, miért demográfia alapú városfejlesztésként aposztrofálják az idei koncepciót, és miben nyilvánul meg ez a prioritás? Továbbá a hitelfelvétel kockázati tényezőiről érdeklődött, illetve hangot adott annak, hogy véleménye szerint kevés támogatást kap a kórház és a szociális ágazat. Szabó Tamás válaszában kifejtette, több éve érvényben van a demográfiai városfejlesztés Jászberény életében, megelőzőleg több testületi ülés anyagát képezte, és a költségvetésben is számos elem (városfejlesztés, infrastrukturális-fejlesztés, letelepedés támogatása) tartalmazza ezt a célkitűzést. A kockázatokkal kapcsolatban elmondta, hogy az átgondolt fejlesztési igények minimalizálják a kockázatvállalást a következő évekre. A szociális támogatásokról szólva kifejtette, a város támogatja a hátrányos helyzetűeket lakástámogatással, tűzifa-osztással, élelmiszercsomagokkal, közmunkaprogrammal, azonban hozzá kell tenni, hogy a városra nem jellemző a rászorulók nagy száma. Jászberény városa mindig partnere volt a kórháznak – amelyet a mostani kormányzat milliárdos támogatással fejlesztett –, és a jövőben is az lesz. További véleményre reagálva elmondta, az ukrán vendégmunkásokat nem nevezhetjük bevándorlónak, illetve nem gondolhatjuk azt, hogy ők elveszik bárki elől a munkát a városban. Balogh Béla többek között a levegőszennyezettséget a szegénységgel hozta összefüggésbe. Erre reagálva Szatmári Anikó mondta el véleményét, mi szerint sokan nem a szegénység, de tudatlanság, nemtörődömség miatt tüzelnek környezetszennyező anyagokkal, szeméttel. Tamás Zoltán hozzászólásában a tervezett fejlesztésekre hívta fel a figyelmet, amelyeket a költségvetés mintegy 5 milliárd forintban tartalmaz. Nagy András javasolta, hogy a szociális szféra bérrendezéséhez Pócs János országgyűlési képviselő segítségét kérje a testület. A testület 11 igen, 3 nem és 1 tartózkodás mellett elfogadta a költségvetést.

Alvári Csaba főépítész előterjesztésével folytatódott az ülés, amelyben a város településrendezési eszközeinek részterületeket érintő módosítási folyamatában a véleményezési szakasz lezárása, valamint a környezeti vizsgálat szükségességének eldöntése szerepelt. A testület elfogadta az előterjesztést, csakúgy mint a következő pontot, a Jász Múzeum stratégiai tervének és munkatervének jóváhagyását. A mentőállomás részére mentéstechnikai eszközök ingyenes átruházásáról szavaztak Juhász Dániel előterjesztésében.

A polgármester nyújtotta be az előterjesztést a Jászberény Városi Önkormányzat, mint gesztor vezetésével induló, földgázenergia és villamosenergia beszerzésére irányuló csoportos közbeszerzési eljáráshoz való csatlakozásra, a tagfenntartási és gesztori nyilatkozat, valamint a Sourcing Hungary Kft.-vel megkötendő közbeszerzési tanácsadói szerződés aláírására. A képviselő-testület tulajdonosi (alapítói) jogainak gyakorlójaként, a törvény értelmében utasítja a J.V.V. Nonprofit Zrt. és a Jászkerület Kft. vezető tisztségviselőit az általuk vezetett gazdasági társaságok kezelésében (működtetésében) lévő intézmények földgázenergia és villamosenergia beszerzése tekintetében az önkormányzat, mint gesztor által vezetett csoportos közbeszerzési eljáráshoz való csatlakozásra.

A továbbiakban tiszteletdíjról történő lemondásról (egyesület támogatására), illetve utolsó előterjesztésként a jászberényi 3932/5 helyrajzi számú Kossuth úti ingatlan részterületének értékesítésre kijelöléséről, és vételárának megállapításáról szavaztak a képviselők.

(A 2019-es bevételek és kiadások táblázata újságunkban megtalálható)

Kárpáti Márta

Kárpáti Márta

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?