Jó a városüzemeltető cégünk megítélése

A városvezetés havi rendszerességű céglátogatásai, üzembejárásai idén is folytatódnak. A tájékozódó látogatások sorát az önkormányzat saját cégének, a Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zrt. Jákóhalmi úti telephelyének megtekintése nyitotta február 6-án, szerdán.

A Szabó Tamás polgármesterrel az élen érkezett érdeklődőket Horgosi Zsolt vezérigazgató köszöntötte, majd felkérte Tóth Endrét, a Kommunális ágazat vezetőjét, hogy házigazdaként kalauzolja végig a vendégeket a telephely külső helyszínén. A területen a résztevékenységek számára meghatározott térségek elkülönülnek. A bejárathoz közeli közművesített, zárt udvarrészen az önkormányzati járdaépítésekből megmaradt és a folyamatban lévő beruházásokhoz szükséges építőanyagokat, illetve a szociális alapon kiosztásra kerülő tűzifa anyagot tárolják. Tovább haladva a bontott beton és aszfaltdarabok, valamint a téli csúszásmentesítéshez használt érdesítő anyaggal bekevert útszóró só, illetve a környezetbarát kalcium-klorid áll kupacokban és zsákokban.
Fekete fóliák alatt érdesítő anyaggal bekevert síkosság-mentesítő anyag áll. Összetétele sóder és só keveréke, illetve megközelítőleg 200 tonnányi tiszta nátrium-klorid só, ami jeges időben egynapi mennyiség az utakon. Ebben a szezonban már körülbelül 25 millió forint értékben költöttek útszóró sóra. Egyébként a normál útszóró só, és a környezetkímélőbb kalcium-klorid só közötti árkülönbség majdnem hétszeres – tudtuk meg közbevetőleg a szakemberektől.

A hátsó raktárban üzemanyag, szerszámok, egyéb segédanyagok, mint csövek, korlátok kaptak helyet. Az úthenger az inaktív téli időszakban szintén itt pihen. Helyette a hideg időben a tavalyi évben beszerzett Infraset típusú kátyúzó-aszfaltozó készülékkel javítják az utakat. A gépjárművek a belső út másik oldalán parkolnak. Üzemanyagellátásuk is itt történik a társaság saját üzemanyagkútján, ahol egy közbeszerzési pályázathoz csatlakozva a MOL-nál a nagykereskedelmi árnál pár forinttal olcsóbban beszerzett gázolajat tankolnak a gépjárművekbe. Az itt parkoló kistraktorok és célgépek a téli síkosság mentesítésben vesznek részt, elsősorban a kerékpárutakon, parkolókban. A gumilánctalpas árokásógép és kanalai is itt kapnak helyet, csakúgy mint a kukásautók és egyéb célgépek, összesen 46 célgép. A járműveket helyben javítják, szervizelik a terület hátsó részében található TMK műhelyben. Horgosi Zsolt itt mondta el, hogy szeretnének a gépjárművek számára egy beton aljzatú fedett színt építeni. Reményét fejezte ki, hogy a pénzügyileg stabil vállalat önkormányzati segítséggel hamarosan meg tudja oldani ezt a feladatot. Végezetül a sötétedésre tekintettel csak távolból néztük meg azon elzárt területet, ahol az újrahasználható eszközöket tárolják.

Az ismeretek átadása az irodaépületben folytatódott, ahol vetített képes előadások mellett tájékozódtak az érdeklődők a társaság egyes ágazatainak – elsősorban a meghatározó hulladékgazdálkodás és városüzemeltetés – működéséről. A vezérigazgató ismertetett néhány tényadatot a társaságról. Elmondta, hogy a cég bevételeinek jelentős hányadát a fenti ágazatok adják. 24 százalékát a hulladékgazdálkodás 30 százalékát pedig a városüzemeltetés adja a társaság összárbevételének. A 195 munkatársból 111 ember dolgozik itt, a közel 670 milliós bér- és járuléktömegnek közel a fele itt realizálódik.

A működési területekről szóló ismertetőket Tóth Endre városüzemeltetésről szóló beszámolója nyitotta. A Zrt. a Margit-szigeti központtal együtt összesen 15 telephelyen működik.
Hozzájuk tartozik a Fürdő utcában a kertészek és parkgondozók telephelye – ugyanitt működik a Jászkürt Újság szerkesztősége –, a mostani bejárás helyszíne; az ugyancsak Jákóhalmi úti hulladéktömörítő telep, a Szelei úti hulladékudvar, a Repce utcában az ebrendészeti telep, a városi piac és a piaci társasház, az úgynevezett lengyel piac, a kommunális ágazati telephelyek mellett az Állat- és Növénykert, a Hűtőgépgyári sportcsarnok, strandfürdő és uszoda, a Városi Strand és Termálfürdő, a Bercsényi úti sportcsarnok, a Bajcsy utcai tornaterem és a Szántai tornakert, a Rákóczi úton a volt iskola épülete és tornaterme.

A létesítményekhez tartoznak azok üzemeltetési feladatai, melyeket az adott ágazatok látnak el. A kommunális ágazathoz tartozó létesítmények üzemeltetése mellett az ágazathoz tartozik a parkok, játszóterek karbantartása, üzemeltetése, tisztaságának fenntartása, a bel- és külterületi utak, parkolók köztisztasági feladatainak ellátása, a csapadékvíz és csatornahálózat karbantartása, de részt vesznek az önkormányzati tulajdonú ingatlanok karbantartásában is. Az ágazat legfőbb feladata a város rendjének és tisztaságának fenntartása, a zöld területek gondozása. Tóth Endre szólt az ágazati dolgozók bérezéséről is. A legutóbbi garantált bérminimum korrekció, illetve minimálbér-emelés a 111 kollégából 98 főt érintett. Sok a nyugdíjközeli és nyugdíjas dolgozó.

Az ágazatvezető elmondta, hogy tavaly vásároltak két kistraktort cserélhető adapterekkel. Ugyancsak a közelmúltban szereztek be egy használt közútfenntartó célgépet, amelyen daru is van, de sószóró és hótoló lap is felszerelhető rá. Az úttisztítási feladatokat két speciális célgéppel látják el. A síkosságmentesítési időszak november közepétől március közepéig tart, és tervszerű menetrend szerint, a közlekedési utak fontossági sorrendje alapján végzik a teendőket. A vállalatnak négy hókotrója üzemel, amelyekből kettő nyáron víztartályos locsolókocsiként funkcionál. Rendelkezésre áll hat kistraktor hókotró, sószóró felépítménnyel, amelyek nyáron fűnyíró adapterrel segítik a munkát.

A tavaly fejlesztett ebrendészeti telepről megtudtuk, hogy évente körülbelül 350 ebet fognak be, amelyből a többség visszakerül otthonába vagy új gazdához kerül. A telephelyen további fejlesztéseket terveznek.

A 2018 I-III. negyedévi adatok szerint a városüzemeltetés 262 milliós összköltségéhez a bevétel csak 232 millió forint, tehát fejlesztésre fordítható tartalékot nehezen tudnak képezni. Az innováció pedig a gépek elöregedése miatt időszerű lenne. Tóth Endre csupán érdekességként elmondta, ha az egész járműparkot új gépekre cserélnék, az 760 millió forint költség lenne. A járművek jelenlegi értéke könyv szerint 58 millió forint, a piaci értékük ennek mintegy kétszerese. A fenti adatok nem tartalmazzák a bérelt hat kukás autót.

A hulladékgazdálkodásról Takács Attila csoportvezető tájékoztatott. Az elmúlt néhány évben az NHKV Zrt.megalakulásának következtében erőteljes átalakuláson ment keresztül a hazai hulladékgazdálkodás. Az előadó az integráció előtti és utáni állapotokat ismertette a hallgatósággal. 2018. július 1-jétől a társaság alvállalkozóként összesen három társulással és öt alvállalkozóval együttműködve, a hatvani központú Szelektív Nonprofit Kft-vel, a közszolgáltatóval szerződve a Zagyva környéki régióba tartozik. A közszolgáltató 3.915 km2 területen és 130 településen, összesen 350.000 lakos ellátását biztosítja. A társaság hét településen látja el tevékenységét, ami 39 ezer embert érint. Jelenleg a lakosságtól családi házak esetében hetente egy, társasházaktól hetente két alkalommal szállítja el a társaság a kommunális hulladékot. Jól működik a házhoz menő zsákos szelektív, és a zöldhulladék gyűjtés is. A városban található 31 szelektív szigeten, illetve a Szelei úti hulladékudvarban van lehetőség folyamatosan a papír, műanyag, fém és üveg hulladékok leadására. Plusz szolgáltatásként évente végez a társaság lomtalanítási akciót.

Fontosnak tartják a társadalmi szerepvállalást, amelynek apropóján az oktatási intézményekkel együttműködve a környezettudatos szemléletmódra való nevelés már kisgyermekkorban elkezdődik. Különböző városi rendezvényeken rendszeresen megjelenik a cég, ahol igyekeznek tájékoztatást nyújtani tevékenységükről, információkat átadni a környezettudatos magatartásról.
Horti Ádám szállításvezető beszámolójában elmondta, hogy hat bérelt és négy saját autóval végzik a hulladékszállítást a térségben. Négy láncos konténerszállítóval is rendelkezik a vállalat. A hulladékszállításban 28 dolgozó tevékenykedik, probléma a fizikai alkalmazottak hiánya. Berény mellett hat településen gyűjtik a hulladékot, ezek Jásztelek, Jászboldogháza, Jánoshida, Alattyán, Jászfelsőszentgyörgy és Jászjákóhalma. A szelektív szigeteket heti rendszerességgel ürítik. Sajnos az ott elhelyezett illegális szemétlerakás is sok munkát jelent a cégnek, a gyűjtését, a szigetek takarítását heti háromszor végzik.

Jászberényben a kommunális hulladékból mintegy 7,7 ezer tonna gyűlik össze évente, ami szerencsére – a szemlélet formáló kampánymunkának köszönhetően –, csökkenő tendenciát mutat. A biológiailag lebomló hulladék mennyisége körülbelül 800 ezer kilogramm zöldhulladékot jelent, amelynek a mennyisége folyamatosan növekszik. A zöldhulladék a jásztelki regionális hulladékkezelő központba kerül, ahol komposzt készül belőle. A házhoz menő zsákos szelektív hulladékgyűjtés keretén belül a három típusú – papír, műanyag, fém – csomagolási hulladékot egyszerre gyűjtik be, amit a regionális hulladékkezelő létesítménybe szállítanak további válogatás és bálázás céljából. Tavaly 550 ezer kilogramm szelektív hulladékot gyűjtöttek be. A mennyiség arányosan növekszik a kommunális hulladék csökkenésével ellentétben. Cél, hogy a kommunális hulladékhoz viszonyított arány a jelenlegi 8-10 százalékról harmincra növekedjen. 2016 augusztusában nyílt meg a hulladékudvar, ahová a lakosság elhelyezheti a háztartásokban keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékot, lomot. A lakók pozitív hozzáállását mutatja, hogy 45 000 tonna veszélyes és 380 000 tonna nem veszélyes hulladékot helyeztek el eddig az udvarban.

Horgosi Zsolt hozzátette, hogy az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Terv szerint a közszolgáltatóknak szinte lehetetlen előírásokat kell teljesíteniük. Ráadásul nem veszik figyelembe az előírt mennyiségű fém, üveg, papír vagy műanyag hulladékok gyűjtésénél az áruházak automatáinál, vagy a MÉH telepen leadott mennyiségeket. Így a közszolgáltatók legtöbb helyen nem tudják teljesíteni ezeket a magas számokat, ezért kezdeményezték a jogszabály módosítását. Csak egy példa az irreális mennyiségre az, hogy akkor tudnák felmutatni a meghatározott mennyiséget, ha Jászberény minden lakosa az év során minden nap meginna egy másfél literes PET palackos ásványvizet vagy üdítőt, és a csomagolást szelektív gyűjtőzsákba vagy szelektív szigetre helyezné el. A társaság ezzel együtt törekszik az elvárások teljesítésre, a zöldhulladék esetében például túl is teljesítették a mennyiségi normát.

Befejezésképp a jövő terveiről ismét Tóth Endre szólt. A környezetvédelmi hatóság előírása szerint fedett, szállítószalaggal ellátott sótárolót kell építeniük. A már említett fedett gépjármű tárolót, valamint az ugyancsak kötelező gépjármű mosót is szeretnék megvalósítani. A Jákóhalmi úti telephelyen nagyobb felületen a szilárd burkolat megépítése, és az épület felújítása szükséges. A járművek javításához szerelőaknát kellene építeni. Az elöregedett úttisztító, és néhány más jármű cseréje is időszerű. A munkaerőhiány miatt ideálisabb lenne multifunkcionális gép beszerzése.
Szabó Tamás polgármester – majd a találkozó végén Hajnal-Nagy Gábor alpolgármester is – megköszönte a sok hasznos információval szolgáló fórumot. Az önkormányzat lehetőségek szerint továbbra is támogatja a társaságot, megpróbálják közösen megoldani az előttünk álló kihívásokat, amellyel egyben elismerik a város tisztasága, működése érdekében tett erőfeszítéseket.

A polgármester megragadta az alkalmat, hogy köszönetét és elismerését fejezze ki az informatív tájékoztatóért, és a cégnek a város érdekében végzett magas szintű tevékenységéért, amit mind a hozzánk látogató vendégek, mind a városlakók rendre pozitívan értékelnek.

Kárpáti Márta

Kárpáti Márta

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?