Fórum a településrendezésről

Jászberény településrendezési tervének módosításával kapcsolatban tartott lakossági fórumot Szabó Tamás polgármester és Alvári Csaba főépítész kedden 17 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytermében.

Az érdeklődő lakosokat, a képviselő-testület megjelent tagjait, illetve a polgármestert Alvári Csaba köszöntötte, majd röviden tájékoztatott a fórum céljáról. Elmondta, hogy 2018-ban az önkormányzat elindított egy városi szinten részterületeket érintő településrendezési módosítási folyamatot. Ennek elemeként a helyi építési szabályzatot és több egyéni kérést is figyelembe véve kidolgozták magát a településrendezési tervet. A kész dokumentációt véleményeztetni kell egyrészt a szakhatóságokkal – az államigazgatási szervekkel –, másrészt a lakossággal. Ez utóbbi folyamat közhírelés keretében nyolc nappal ezelőtt elindult, és ennek értelmében az anyaggal kapcsolatban február 6-ig bárki javaslatot, észrevételt tehet a főépítésznél. Ugyancsak a véleményezés, valamint a tájékoztatás lehetőségét szolgálja a fórum. A fórumot követő nyolc napon belül írásban lehetőség van az észrevételek lejegyzésére, további javaslatok beküldésére. A terv link formájában elérhető a város honlapján, és nyomtatott formában megtekinthető a főépítész irodájában.

A dokumentációba a helyszínen is lehetőség volt betekinteni, amelyet meg is tettek a jelenlévők. Eddig Tamás Zoltán képviselő nyújtott be módosítási javaslatot az építéséi szabályzatra vonatkozóan, amelyet a főépítész figyelembe vett. Alvári Csaba hozzáfűzte, hogy az anyag jelentős része az egyéni kérések kezeléséről szól, amelyből összesen 17 érkezett be. Valamennyi felvetés képpel, válasszal dokumentálva megtalálható az anyagban. A kérések mindegyike részben, vagy teljes egészében teljesíthető. A főépítész a polgármester kérdésére elmondta, hogy ez a mennyiség még éppen a kezelhető kategóriába tartozik. A terv sarkalatos pontja az a tétel, hogy a biológiai aktivitás érték, azaz a zöld terület mennyisége nem csökkenthet.

A következő lépés során a lakossági és államigazgatási véleményeket összesíti a főépítész, majd a testület elé terjeszti azokat. Ennek értelmében kerülhet elfogadásra az egész terv.
A megjelent lakosok éltek a kérdezés lehetőségével, ám témájuk nem pontosan illeszkedett a fórum konkrét tematikájához. Egyikük a fürdő átépítésének, korszerűsítésének lehetőségéről érdeklődött. A polgármester kifejtette, hogy a fürdő átalakításának több akadálya is van. Egyrészt az épület ipari jellegű műemlék, másrészt – mint jellemzően az ország valamennyi fürdője – az amúgy is veszteséggel működő intézmény felújítása rengeteg pénzt igényelne. Egyik megoldás lehet, hogy gyógyvíz jellegűvé nyilvánítsák a feltörő vizet, amely esetben a finanszírozási körülmények kedvezően változnának. Ez a megoldás, illetve a fürdőhöz tartozó strand rész fejlesztése benne van az önkormányzati gondolkodásban. A megfelelő források megtalálásával megvalósulhat majd a fejlesztés. A főépítész érdekességként hozzátette, hogy a fürdő épülete formailag szakmai berkekben nagyon elismert, ugyanakkor a búbos kemence ihlette komplexum felújítása rendkívül költségigényes lenne.

A településrendezés véleményezési dokumentációja elérhető a város honlapján a város/városfejlesztési dokumentumok/3.rendezési terv/3.1 Véleményezési dokumentáció címen.

Kárpáti Márta

Kárpáti Márta

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?