A muzsika csodája

A Cantate Nobis Énekegyüttes életében kiemelkedő szerepet foglalnak el a regionális kórustalálkozók. November 17-én, szombaton ötödik alkalommal szervezték és rendezték meg a már hagyományossá vált, országosan elismert találkozójukat a Déryné Rendezvényházban.

Nagy volt a nyüzsgés már szombat délelőtt a Déryné Rendezvényház környékén, sorra érkeztek az ország négy régiójából a dalos társak. A bejárati aulában színes tablókon a szervező Cantate Nobis Énekegyüttes életének pillanatait, és a korábbi négy regionális találkozókról láthattak fényképeket a betérők. A díszterem színpadán egymást váltották a beállást és beéneklést próbáló kórusok.

A rendezvény egyik állandó célja a különböző régiókból érkező kórusok, énekesek találkozása, egymás megismerése, zenei kulturális látókörük szélesítése, szorosabb szakmai kapcsolatok kiépítése. Másrészt tisztelegni kívánnak a kórusmuzsika nagyjai előtt, megmutatva és ápolva kulturális hagyatékukat, mindenki számára elérhető közkincsé téve azokat.

Az V. Regionális Kórustalálkozó „In memoriam Brahms, Schubert, Erkel” mottójával jelezte, hogy a zenetörténet három világhírű zeneszerzőjének állítanak emléket ezen a napon: minden kórusnak legalább egy művet énekelni kellett a címben szereplő zenei nagyságoktól. A jubileumi kórustalálkozó egyben két rendezvénysorozathoz is csatlakozott, a KÓTA Bázis felhívásához és a Kórusok Világnapja 2018 programjaihoz.
Az esemény kora délutáni kezdetén a különböző kórusok tagjaiból álló összkar elfoglalta helyét a színpadon, ami így zsúfolásig megtelt, nemkülönben a díszterem széksorai és még a kisterem is, a népes hallgatósággal. A város képviseletében Szatmári Antalné alpolgármester asszony üdvözölte a résztvevőket és köszönte meg az esemény megszervezését a rendező kórusnak.

A hangverseny szakmai színvonalát emelték a zsűriként jelenlévő zenei szakértők, Ember Csaba karnagy, a Magyar Kultúra Lovagja, valamint dr. Kiss Katalin karnagy, az EKE Ének-zene Tanszékének docense, aki köszöntőjében kijelentette: az együtténeklés az, ami ezen a délutánon mindannyinknak örömet szerezhet. Megemlítette, hogy soha ilyen magas még nem volt a találkozón megjelent kórusok száma. Valóban, a két hazai dalosokat tömörítő társaság mellett tizenhárom csoport érkezett az ország más szegletéiből.

A kórustalálkozó ünnepélyes megnyitójának csúcspontja minden esztendőben egy közös összkari mű eléneklése. Idén Bárdos Lajos – Vörösmarty Mihály Erkel szózata című kórusműve csendült fel, melyet az előző évekhez hasonlatosan Thormanné Husznay Mária, a Cantate Nobis Énekegyüttes karnagya vezényelt. A közönség felállva együtt énekelte az összkarral a felhangzó zenedarabot.

Az egyes kórusok és vegyes karok műsoraival folytatódott a rendezvény, ahol különböző szerzők dalműveit élvezhette a közönség, sokszor zongora kísérettel. A fellépők negyedórás önálló bemutatkozásai, a közös éneklés és annak hallgatása felemelő élményt adott a résztvevőknek és a nézőknek egyaránt. A késő délután záruló rendezvényt követően, az énekszó végén emelkedett hangulatú beszélgetéssel osztották meg tapasztalataikat egymás között a dalnokok.

„Hiszen a dalos embert az Isten küldte, hogy dala víg és szomorú legyen, a kemény szív attól meglágyuljon és minket az égbe felvigyen.”

Demeter Gábor
Latest posts by Demeter Gábor (see all)

Demeter Gábor

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?