Mozgalmas napok a cserkészeknél

Számos változás történt az utóbbi hónapokban a 298. sz. Lehel Vezér Cserkészcsapat életében. Augusztus végén Vidovich Kálmán csapatparancsnok leköszönt, és átadta a csapatzászlót, valamint a vezetés felelősségét Hegedűs Gábornak. Október 29-én Budapesten mutatkozott be a közösség, mint a Jászok Egyesületének tagszervezete. November 4-én pedig interaktív program segítségével idézték fel az 1956-os jászberényi eseményeket.

Visszatekintve a cserkészmozgalom jászberényi történetére, érdemes felidézni, hogy az elmúlt harminc évben több felállásban folytatták tevékenységüket városunkban. A 298. számú csapat 1997 őszén alakult, melynek csapatparancsnoki feladatát tíz évig Demeter Sándor, majd Tarjáni Zoltán látta el. Vidovich Kálmán 2012-től ez év augusztusáig egyengette a közösség életét, lapunknak is ő mesélt az elmúlt pár hónap és a most következő időszak feladatairól, kihívásairól.

A csapatparancsnok-választás során a csapat vezetősége Hegedűs Gábor mellett tette le a voksát. A csapat történetének elmúlt húsz éve – melynek Gábor több mint 10 éve részese és alakítója –, jó alapokat ad az új vezetőnek, szellemiekben, szemléletben és az anyagi forrásokkal való gazdálkodásban egyaránt.

A csapatparancsnoki feladat kemény szolgálat: önzetlenséget kíván, szinte meg kell halni a csapatnak, kifelé – a külvilág felé – és befelé is kell képviselni a közösséget. Vidovich Kálmánt személyes és szakmai életének változásai Szegedre szólították, így szükség volt új vezetőre. A fiatal Hegedűs Gábor új lendületet fog hozni a közösségnek, természetszeretete, egyszerű gyakorlatiassága tiszta, világos vonal valamennyi cserkész számára. Természetesen az alapértékek mentén, melyek Isten, a haza és a család szolgálata.

Gábort Muhari Máté és Muhari Laura fogják segíteni csapatparancsnok-helyettesekként, mindketten sajátos karizmájukkal egyengetve a fiatalabbakat. Jelenleg mindhárman a fővárosban töltik egyetemista éveiket, onnan hazautazva irányítják a csapatot. Jelenleg közel száz cserkész működik városunkban, 13 őrsben, négy korosztályban.

A cserkészcsapat a továbbiakban is tágabb és szűkebb környezetét kívánja szolgálni, élen járva a közösségért végzett munkában. Céljuk olyan felelős, keresztény állampolgárok nevelése, akik képesek saját és közösségi életükben is örömteli, példamutató életet élni. Fontos számukra a kisebbek élményszerű, közösségben való tanítása, a cselekedtetve megtapasztalás – ezen talentumok a három új vezető erősségei is. Példaértékű a cserkészcsapaton belül is eltölthető 50 órás közösségi szolgálat, amelyet minden középiskolásnak igazolnia kell az érettségi vizsga megkezdése előtt. Volt olyan középiskolás – aki, bár nem cserkész –, a közösségi szolgálat letelte után is visszajött, mert tetszett neki a közösség munkája.

A csapat a továbbiakban is számít a Jászberény Városi Önkormányzatával, a Jászkerület Nonprofit Kft.-vel és a Jászkürt Újsággal való kölcsönösen jó kapcsolat ápolására. A civil közösségi életben való részvételre szép példa, hogy a Jászok Egyesülete meghívta tagszervezetnek a csapatot, mintegy a Jászság fiatalságának nevelésében végzett tevékenysége elismeréseként. A bemutatkozásra október 29-én került sor Budapesten. Cserkész dalcsokorral kezdték a műsort, majd vetített képes előadás keretében bemutatták a Jászságot cserkész szemszögből. Kitértek a jászberényi csapatok múltjára és a jelen cserkészmozgalomra is. Bemutatkozásukat népdalcsokorral zárták.

November 4-én, a nemzeti gyásznapon délután városunk főtere 1956-os, korabeli öltözékeket és felszerelést viselő cserkészekkel telt meg. Interaktív program segítségével idézték fel a 62 évvel ezelőtti jászberényi eseményeket. Meghallgatták a korabeli rádióadásokat, bejárták a fontosabb helyszíneket, felolvasták a műegyetemisták által összeállított 16 pontot a Városháza előtt és a Börtönudvarban a „forradalmi egyetemisták” vezetésével megszervezték az ellenállást. Ezután vettek részt az esti megemlékező szentmisén a Főtemplomban.

A csapat további hetei, hónapjai is mozgalmasan fognak telni. Az év további részében az adventi előkészületek és a karácsony várása következik. Az idősebbek eddzenek az aktuális próbára, a fiatalabbak Mikulásra, adventi kézműveskedésre, és a gyertyagyújtásokra készülődnek.

Taczman Mária

Taczman Mária

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?