Az igazságért, a becsületért, a hitért

A hagyományokhoz híven délelőtt kilenc órakor a Barátok templomában szentmisével kezdődött az október 23-i városi ünnepség, amely során 1956 hőseire emlékeztünk.

Az egybegyűlteket dr. Novák István főigazgató plébános atya köszöntötte, és imádságra hívta a híveket a hazáért és szabadságért életüket áldozó mártírok üdvösségéért, illetve a virágzó keresztény Magyarországért tevékenykedőkért. Az igét Muhari Ferenc diakónus hirdette, összekapcsolva az egyház szerint ezen a napon ünnepelt Kapisztrán Szent János és a szabadságharc eszmeiségét. – Amikor egy nép azt mondta elég volt, akkor jelent meg az újkori demokrácia hazánkban –, hangsúlyozta a diakónus Márai szavaival alátámasztva gondolatmenetét. Kapisztrán János ünnepe nem csupán egyházi, de nemzeti ünnep is egyben, mert keresztény nemzet lévén emlékezünk meg hőseinkről, és ebben az ünnep megerősít.

Október 23-ának üzenete szorosan illeszkedik a török elleni harcok, a Rákóczi-szabadságharc, a ’48-as forradalom és szabadságharc ügyéhez, hiszen valamennyi függetlenségi törekvés volt. Ezek azok a történelmi események, amelyekre visszaemlékezve egyenes derékkal kijelenthetjük: jó magyarnak lenni. Az ember szabadsága egyetemes ügy, amelyet mindig mindenhol tiszteletben kell tartani, határait nem szabad túllépni. A magyar történelem szabadságharcai tanúskodnak arról, mi történik akkor, amikor korlátozzák szabadságunkat. Olyankor az elkeseredés felcsap az égre, és a harcosok önzésüket legyőzve kiállnak a szeretetből fakadó szolgálatra jogaikért, szabadságukért. Életet adni csak az örökké való dolgokért érdemes és szabad – vallotta Kapisztrán János. 1956 hősei örökkévaló dolgokért adták az életüket. Az igazságért, a becsületért, a hitért, a vallásszabadságért.

Történelmünk nagy eseményei végigkísérik életünket. Az utókor feladata, hogy megemlékezzen ezekről a sorsunkat meghatározó eseményekről, az igaz ügyekért életüket áldozó vértanúkról.
A Ferencesek terén a Terplán Zénó Ferences Gimnázium diákjai és a Székely Mihály kórus ünnepi műsorral tisztelegtek történelmünk formálói előtt, majd az emlékműnél a hála virágaival rótták le tiszteletüket Szabó Tamás polgármesterrel az élen a város elöljárói, pártjainak, intézményeinek és civil szervezeteinek képviselői.

A Városháza falán elhelyezett emléktábláknál Besenyi Vendel helytörténeti kutató visszaemlékezését hallgatták meg az ünneplők. Az előadó beszédében összefoglalta a 62 évvel ezelőtti eseményeket, amikor a nemzet szinte egybeforrva szembeszállt elnyomóival, küzdött egy jobb, emberibb rendszerért, egy független Magyarországért. Forradalmunk világpolitikai jelentőséggel bír, mert elsőként rendítette meg a Szovjet birodalmat. A világ szemében 1956-tól Budapest lett a zsarnokság elleni küzdelem szimbóluma. A forradalmat a hatalmas túlerő vérbe fojtotta, és súlyos megtorlásokkal büntette. Az ungvári börtönbe 840 embert deportáltak, akik közül négyen jászberényiek voltak. A megtorlások a deportálások beszüntetése után is folytatódtak, a hatalom megtörte, megbélyegezte a forradalom résztvevőit és családjait. A mai napon fejezzük ki tiszteletünket és köszönetünket azoknak, akik 1956 mozgatórugói voltak és itt vannak közöttünk. Emlékezzünk azokra is, akik az eseményekben részt vettek, de már nem lehetnek velünk. Hajtsunk fejet azok előtt, akik a legszentebbet, az életüket áldozták – függetlenül attól, hogy a barikád melyik oldalán álltak, de az 1956-os események áldozatai lettek. Isten adjon fáradt testüknek pihenést, meggyötört lelküknek nyugodalmat! – kérte zárszavában Besenyi Vendel.

A Városháza falán található emléktábláknál koszorúk elhelyezésével emlékeztünk a hősökre, majd az ünnepség zárásaként a Fehértói temető kopjafáinál tettük tiszteletünket a mártírok előtt. Késő délután a Ferences gimnázium diákjai Flash Mob ’56 címmel a Lehel Film-Színházban folytatták a megemlékezést. Az ünnepnapot a Néma forradalom című német filmdráma vetítése zárta.

Kárpáti Márta

Kárpáti Márta

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?