Lehetőségek a levéltárban

A Jász Helytörténeti Kör közössége október 13-án délelőtt tartotta második ismeretterjesztő rendezvényét a Városi Könyvtár kamaratermében. A módszertani előadás a megyei levéltár tevékenységét, az ottani kutatási lehetőségeket foglalta össze a helytörténettel foglalkozóknak.

Elöljáróban dr. Farkas Kristóf Vince a közösség elnöke köszöntötte a megjelenteket és röviden beszélt az eddig elvégzett egyesületi munkáról. Felhívta a figyelmet a helytörténeti kör honlapjára és a legnépszerűbb közösségi felületen megjelent oldalra is, ami segíti munkájukat.

Ez alkalommal nélkülözhetetlen segítőjük, forrásuk a Jász – Nagykun Szolnok Megyei Levéltár értékőrzéséről, az ottani közművelődési tevékenységről, kutatási lehetőségekről tartott előadást az intézmény igazgatóhelyettese, Horvát Gergő. A szoros partnerség nem véletlen, hiszen az 1876-os közigazgatási reform során a megszűnő Jászkun Kerület addig Jászberényben őrzött iratait, a szolnoki vármegyeházán működő levéltár vette át. A későbbiekben ide kerültek a jászság városainak és községeinek azon írott dokumentumai is, melyek átvészelték a háborús eseményekkel terhes huszadik század frontátvonulásait. A vidéki levéltárak közül elsőként, 1980-ban, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei kapott elhelyezést olyan épületben, mely kifejezetten levéltárnak épült. A folyamatosan gyarapodó, mára nyolc kilométer feletti iratmennyiség elhelyezésére 2002-ben a régi mellett új raktár is épült.

A szolnoki levéltár nem csupán a múltat kutatja, a mában is aktív, hiszen az intézmény közművelődési programja számos területen nyitotta meg kapuit a nagyközönség előtt. Kiállításokat, előadásokat, rendhagyó tanórákat szerveznek, népszerűsítik a családfakutatást, és természetesen folyamatosan kutatják a levéltári anyagokat, melyek eredményeit igen színvonalas kiadványokban, közérthetően mutatják be.

A levéltár a megye egyik kutató helye és műhelye is egyben, ügyfélszolgálata az intézményt felkereső magánszemélyek, állami szervek és vállalatok számára nyújt segítséget hivatalos ügyeik intézéséhez. Évente több száz esetben keresik fel az intézmény kutatószolgálatát a helytörténet vagy éppen a családtörténet iránt érdeklődő laikusok és szakemberek, a fiatalabb korosztályoktól egészen az idősekig. Bármilyen kutatómunka megkezdése előtt érdemes és szükséges a kutatószolgálat alapszabályának áttanulmányozása, ami az irattárakban való kutatás lehetőségeiről, szabályairól ad információkat, amelyek az ottani keresgélésekhez szükségesek lehetnek.

A megyei levéltár munkatársai nem csupán régi iratokat böngészve végzik kutatásaikat, hanem keresik a kapcsolódási pontokat az itt élőkkel. Láthatóvá teszik számunka a múlt értékeit, közelebb hozzák a most élő generációkhoz őseinket, illetve azok életét.

Demeter Gábor

Demeter Gábor

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?