Rövid rendkívüli testületi ülés

Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületét augusztus 9-én, csütörtökön kilenc órai kezdettel rendkívüli nyílt ülésre hívta össze Szabó Tamás polgármester.

A testület 11 jelenlévő képviselővel elfogadta a négy pontból álló napirendi javaslatot. Az első előterjesztés, a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Megállapodásának tárgyalásakor már a tizenkét főre kiegészült testület fogadta el a módosító javaslatot.

A 6450/2 hrsz-ú ingatlan egy részének bérbeadását is elfogadták.

Alvári Csaba főépítész előterjesztést nyújtott be Jászberény város településrendezési eszközeinek a hrsz. 0611/13, 0611/14, 0611/15, 0611/16 ingatlanokat érintő módosítási folyamatában a partnerségi véleményezés lezárására, valamint a környezeti vizsgálat szükségességének eldöntésére. A város határában, a Nagykátai út mellett épülő geotermikus erőmű kapcsán a területet ipari övezetté kell nyilvánítani. A módosító javaslat előterjesztését két lakossági fórum előzte meg, valamint a városi újság is tájékoztatta Jászberény polgárait. A főépítész irodáját kérdésével egy érdeklődő kereste fel az üggyel kapcsolatban, tiltakozás nem érkezett – tájékoztatott Alvári Csaba. Balogh Béla arról érdeklődött, közvetve vagy közvetlenül hány embert érint a beruházás. Hozzátette hiányolta a fórumokra vonatkozó képviselői meghívókat.

A főépítész válaszában kifejtette, hogy közvetve a város egésze érintett, hiszen egy új beruházás létesül a városban. Közvetlenül a terület előző tulajdonosa érintett, illetve a létesítménytől egy 250 méter távolságban élő szomszéd. Az ipari tevékenység semmi zavaró tényezővel nem fog járni, zajterhelés, jelentős forgalomnövekedés nem várható. A módosító javaslat második részére vonatkozóan a főépítész tájékoztatott, hogy környezeti vizsgálatot senki nem igényelt. A meghívók kapcsán Alvári Csaba elmondta, hogy a törvény szerint meghirdették a fórumot. Plakáton, a város honlapján és a Jászkürt Újságban is közzétették az időpontokat. A polgármester javasolta, hogy a jövőben minden képviselő kapjon személyes meghívót is a hasonló jellegű fórumokra.

A napirendi pontok zárásaként Lányi László városüzemeltetési irodavezető előterjesztését tárgyalták. A városatyák elfogadták a Jászberény, Jászjákóhalma önkormányzatok és a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt., mint víziközmű-szolgáltató között létrejött bérleti-üzemeltetési szerződés módosítását.

Munkatársunk

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?