Pályázatok és fejlesztések

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete július 30-án, 16 órakor tartotta rendkívüli testületi ülését, ahol többek között a várost érintő, pályázati keretből finanszírozott fejlesztésekről döntöttek.

Farkas Ferenc polgármester köszöntött mindenkit a soron kívüli testületi ülésen, mely nyolc megjelent fővel határozatképes volt. A továbbiakban javasolta a meghívóban kiküldött napirendi pontok tárgyalását, szám szerint tizenhármat.

Elsőként a TOP pályázati forrásból finanszírozott, felszínre hozott termálvíz gyógyvízzé minősítési eljárásának megindításáról elnevezésű anyagot tárgyalták.

Az előterjesztés szerint, az önkormányzat pályázati forrásból termál kutat kíván létesíteni a dr. Szlovencsák Imre út 15. szám alatti ingatlanon.

A termálkút vize a település közintézményei egy részének fűtését fogja biztosítani, majd a szükséges hő leadása után a Tölgyes Strand medencéinek feltöltését szolgálja. A strandfürdőt jelenleg ellátó kút vize – melyet a későbbiekben az új váltana fel –gyógyvíz minősítésű, így javasolt az új kút vizének gyógyvízzé nyilvánítása is, melyet megszavazott a testület.

Borics László képviselő érdeklődött, hogy lehet-e tudni, milyen költségeket fog jelenteni ez a beruházás az önkormányzat számára.

Kérdésére a műszaki osztály vezetője válaszolt, miszerint pontos költséget nem tud mondani, hiszen az függ attól is, hogy kell-e orvosi véleményt készíttetni a víz minőségéről.

Következőként a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Megállapodás módosításának elfogadásáról döntött a testület, melynek kiegészített anyaga Jászapáti és Jászberény járás ellátási területén szenvedélybetegek részére alacsonyküszöbű ellátás nyújtását valamint drog és –kábítószer megelőzési programok koordinálását tartalmazta. Ehhez kapcsolódóan elfogadták a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás módosítással egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodásának jóváhagyásáról című előterjesztésben foglalt változtatásokat, majd a Kerékpárút építése Jászapáti településen című pályázat projektmenedzsment feladatait tartalmazó előterjesztés következett.

A 2018. június 18-i pozitív támogatói döntés alapján bruttó 50.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert a projekt, melynek keretében kerékpárosbarát fejlesztés valósul meg 794,58 m hosszúságban a 31-es számú főútvonal mellett.

A „Jászapáti szegregált lakókörnyezetében élők életminőségének előremozdítása, társadalmi, integrációs törekvéseken keresztül” című pályázathoz kapcsolódóan Cigány hagyományőrző foglalkozások megtartásáról szavazott a testület. A projekt kapcsán az önkormányzat a foglalkozások megtartására vonatkozóan a legkedvezőbb ajánlatot adó Jászberényi Cigányok Nyelv és Hagyományőrző Egyesületével kötött szerződést.

Pádár Lászlóné kérdésére válaszolva a polgármester elmondta, olyan cigány fiatalok tartják majd ezeket a foglalkozásokat, akik korábban végeztek már ilyen tevékenységet. Az oktatókat természetesen még a jelentkezések során szakmailag ellenőrizték – tette hozzá Móczó Zsófia, a Jászapáti Gazdaságfejlesztő Kft. ügyvezetője, aki tájékoztatta a jelenlévőket, hogy ezek a foglalkozások havi 4×1 órát vesznek majd igénybe. A projekt kapcsán készség – és képességfejlesztő foglalkozások megtartásáról is szavazott a testület, melynek vezetésére Bugyi Beatrix Katalint javasolta a bizottság.

A továbbiakban a „Humán szolgáltatások fejlesztése a Jászapáti járásban” elnevezésű projekt vonatkozásában programok, előadások megtartása szülők és gyermekek részére a gyermekvédelem területén című előterjesztést tárgyalták. Jászapáti Városi Önkormányzat az 500.000.000 Ft összegű vissza nem térítendő támogatást szülők és gyermekek részére megszervezett gyermekvédelemmel kapcsolatos programokba, gyermekjogokat, szülői szerepeket, gyermekvédelmi intézkedéseket közvetítő előadások megtartásába fekteti majd, a legkedvezőbb ajánlatot adó Danajka Istvánné közreműködésével.

A Humán szolgáltatások és kapacitások fejlesztése Jászapáti járásban előterjesztéseket követően a Zöld város kialakítása Jászapátiban elnevezésű anyag következett. A projekt kapcsán a polgármester elmondta, a pályázat keretében a Jászapáti belvárosában található piac funkcióbővítő fejlesztése, illetve a környezetében a zöldterületek növelése valósul majd meg a legmegfelelőbb ajánlattételt megküldő szervezet kiválasztását követően.

A továbbiakban a korábbi, „Tókotrás Jászapáti belterületén” tárgyú közbeszerzési eljárásról elnevezésű előterjesztésben foglaltakat eredménytelenné nyilvánították, ezért szükségessé vált az ismételt kiírás. Az új, „Belvízvédelmi fejlesztések Jászapátiban” című projekt kapcsán a „Tókotrás Jászapáti Belterületén II.” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról című előterjesztésben az önkormányzat feltüntette az általa ajánlattételre alkalmasnak minősített gazdasági szereplőket – szám szerint ötöt – kiknek részére megküldte a felhívást valamint a közbeszerzési dokumentumokat. A projekt célja a Bakelit 1. és 2. tavak, továbbá a Panna tó kotrása, rekultivációja.

Végezetül a „Termálvíz komplex hasznosítása Jászapátin” című projekthez kapcsolódóan „Termálvezeték építése Jászapátiban” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról döntött a testület. A projekt keretében a meglévő termálvíz (gyógyvíz) bázis kiegészítésére egy új termálkút fúrása, továbbá olyan termálvíz szolgáltató közmű létrehozása valósulna meg, amellyel ki lehet majd váltani a közintézmények (iskolák, óvodák, hivatalok stb.) fűtésére és meleg víz elállítására használt fosszilis energiahordozót.

A termálvizet búvárszivattyúval termelik ki az új termálkútból, ahonnan egy tároló tartályba jut. Innen szivattyúk továbbítják majd a vizet földbe fektetett hőszigetelt csővezetéken keresztül az intézményekhez, melyek kazánházaiban termál alhőközpontokat alakítanak ki. A termálvíz hőenergiáját hőcserélők juttatják át a meglévő fűtési- és használati melegvíz készítő rendszereknek. A lehűlt termálvíz teljes mennyiséggel a strandfürdő területére érkezik, ahol végül egy kiegyenlítő tartályba jut.

A nyári szünet soron kívüli ülésének minden napirendi pontját elfogadta a testület.

Munkatársunk

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?