Jászságért díj 2018

A Jászságért Alapítvány Kuratóriuma a huszonhetedik alkalommal kiírt Jászságért Díjra tizenegy személyre érkezett javaslat között mérlegelt.

A kuratórium az idei Jászságért Díjat, és a vele járó egymillió forint elismerést Tóth Tibor helytörténész (Jászfényszaru) részére ítélte oda, életpályája elismeréseként. Tóth Tibor helytörténész 1952. január 31-én született Jászfényszarun és feleségével ma is ott él.

Pályafutása során különböző területeken látott el munkaügyi és személyügyi feladatokat. Évtizedek óta részese szülővárosa közművelődési életének. Kiváló helyismeretét és szervezési tapasztalatait a helyi és jászsági hagyományőrzés szolgálatába állította. A Fényszaruiak Baráti Egyesülete elnökeként a Jászság kulturális életének egyik meghatározó alakja. Oroszlánrésze volt a Kiss József Helytörténeti Gyűjtemény létrehozásában, gazdagításában. Kezdeményezésére számos emléktábla, emlékhely, és a helyi értéktár hirdeti jász elődeink tehetségét, alkotóképességét. Kiadványok megjelentetésével, a helyi öntevékeny színjátszás támogatásával, jótékonysági bálok szervezésével, az ifjúsági közösségek támogatásával szolgálja szülővárosa szellemi értékőrzését. A helyi lap szerkesztőbizottságának tagja. Területi és országos szervezetekben képviseli Jászfényszaru és a Jászság érdekeit.

Több cikluson keresztül tagja volt a városi képviselő-testületnek. Munkásságát a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetéssel és Jászfényszaru Város Díszpolgára címmel ismerték el. Tóth Tibor ötletgazdagsága, fáradhatatlan tenni akarása, céltudatos kitartása tiszteletreméltó emberi értékrend. Példamutató, önzetlen szolgálata méltóvá teszi személyét a Jászságért Díj elnyerésére.

A Jászságért Díjat 2018. június 30-án, az elszármazott és otthon élő jászok világtalálkozóján dr. Dobos László adta át Jászfényszarun.

Bognár Mária
Latest posts by Bognár Mária (see all)

Bognár Mária

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?