Nem munka, hanem hivatás

Múlt hét szombaton az Eszterházy Károly Egyetem Jászberényi Capmusán 155 végzős tanuló vehette át több évnyi kitartó tanulás és szorgalom bársonykötéses eredményét.

Az eddigi évek hagyományához hűen az elnökség díszes bevonulásával vette kezdetét az oklevélátadó ünnepség a Campus dísztermében. Himnuszunk eléneklését követően az intézmény főigazgató asszonya, dr. Varró Bernadett intézett megható szavakat a végzős diákokhoz. Útravalóul Nagy Annamária és Kriegel Zsófia végzős hallgatók metaforával kapcsolatos kutatómunkájából kiragadott gondolatok szolgáltak. „Az óvodapedagógus olyan, mint egy szerető anyuka, mert minden gyermekére kellő időt fordít, és egyéni bánásmódot biztosít amellett, hogy szereti őket… Polihisztor, mert tudása szerteágazó… Rubik kocka, mert sokoldalú és színes egyéniség…”

Az óvoda, iskola, az óvodapedagógus és a tanító szavakkal párhuzamba vont találó asszociációk tanúsága, hogy környezetünk rendkívül fontosnak tartja a pedagógus szerepét a felnövő nemzedék életében.
Idén 155 tanuló került ki a Jászberényi Campusról, akik mind nevelői feladatra hivatottak. Andragógia szakon egy, csecsemő- és kisgyermeknevelő szakon huszonnyolc, informatikus könyvtáros szakon hat, óvodapedagógus szakon ötvenhat, szociálismunka szakon nyolc, tanító szakon huszonöt, műveltségterületi részképzésben pedig harmincegy tanuló végzett.

Búcsúzóul a főigazgató asszony a metaforákhoz visszakanyarodva kívánta, hogy pályájuk során valamennyien töltsék be a hasonlatok egyikét: a szerető anyuka, a szuperhős, a polihisztor, a Rubik kocka, a tyúkanyó, a villanykörte, a kertész, a térkép, a lexikon, vagy épp Hermione varázstáskája szerepét. Az ünnepélyes köszöntő után dr. Réz Lóránt zongorajátéka tette még emelkedettebbé a hangulatot, majd a díjak, kitüntetések átadása következett.

A végzősök nevében Kriegel Zsófia és Orbán Ágnes tanító szakos végzős hallgatók búcsúztak. – Kezünkbe vehetjük ma azt, amiért három vagy négy éven át küzdöttünk. Ámbár én azt gondolom, hogy ez csak egy papír, ami tudásunk pillanatnyi állapotát tükrözi. Útravalónak megfelelő, de sokkal fontosabb az, ami e papír mögött rejlik. Azok a készségek, ismeretek, melyeket itt szereztünk, illetve az az eszközkészlet, melyekkel felruházott iskolánk, hogy gyermeki életek százaira legyünk hatással… – mondta Orbán Ágnes, majd útravalóul diáktársai képzeletbeli tarisznyájába négy kulcsszót helyezett. A feladatot, az önbizalmat, a kitartást és újratervezést, amelyek jó, ha végig kísérik őket az előttük álló úton.

A továbbiakban Kriegel Zsófia saját tollából született versét hallhattuk, melyben a kitűzött pálya buktatóit és szépségét vetette papírra.

„Ne vedd túl komolyan, itt nem baj, ha túljátszod,
De mindig emlékezz: ez nem a munkád, ez a hivatásod!”

A versek sorában Tóth Ferenc Kosztolányi Dezső fordításában megjelent Rudyard Kipling: Ha… című versét hallottuk, majd az ünnepélyes fogadalomtételre került sor.

Végezetül Liptai Kálmán rektor és dr. Varró Bernadett főigazgató asszony adták át a jól megérdemelt diplomát a végzős hallgatóknak.

Szabó Lilla

Szabó Lilla

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?