Látványos, fiatalos ünnep

A jászok főpapi szentmiséje nyitotta a XXIV. Jász Világtalálkozó szombati napját a találkozónak otthont adó Jászfényszaru Mindenszentek templomában.

Kiss Gábor érseki tanácsos köszöntötte a templomot megtöltő híveket és a szent hely előtt kihangosító segítségével a misén résztvevőket Szent Péter és Pál apostolok ünnepének másnapján. Kiemelt szeretettel üdvözölte dr. Ternyák Csaba egri érseket, aki Krisztus apostolainak követőjeként a jászok legfőbb pásztora. Az érsek támogatása is segíti az itt élőket és az elszármazottakat a kereszténység útján megőrizni identitásunkat. Az egyház szép példát mutat önazonosságunk megtartására. A mai ünnepi szentmise jó alkalom arra, hogy megerősödjünk gyökereinkben, elmélyedjünk hitünkben – fogalmazott prédikációjában az esperesi gondolatsort követve dr. Ternyák Csaba. Szentbeszédét az anyagi javak fölé helyezett szeretet, a keresztényi hit hangsúlyozására alapozta. A szentmise záró momentumaiban köszönetét fejezte ki a misét díszítő Szabó Krisztina énekművész és Molnár Tamás egyházzenész közreműködésével megszólaló zenei művekért, az ajándékba kapott emlékplakettért, illetve kiemelten örömének adott hangot a szertartáson megjelenő és szereplő gyermekek, fiatalok jelenléte kapcsán.

A Jász Világtalálkozó leglátványosabb eseménye a települések felvonulása, amelyen a Jászság valamennyi városa, falva, községe, valamint a kitelepült jászok képviselői illetve a meghívott városok követei vonulnak fel az eseménynek otthont adó település főutcáin. Fényszarun a templom elől indult a menet a huszárok felvezetésével, akiket a majorett csoport, a muzsikát szolgáltató Palotási János Zeneiskola növendékei, majd a települések ünnepi viseletbe és civilbe öltözött képviselői követtek hosszú sorban. A menetet a hintók zárták, melyeken jobbára a polgármesterek és jászkapitányok foglaltak helyet. A mintegy órányi díszmenet a főtéri nagyszínpadhoz vezetett, ahol a Kossuth Rádió közvetítésében is elhangzó fényszarui déli harangszó jelezte a díszünnepség nyitányát.

A vendégeket Jászfényszaru szülötte Cserháti Ágnes televíziós műsorvezető köszöntötte, aki a jászkun összetartás fundamentumait jelentő rövid történelmi visszatekintőt követően kiemelten üdvözölte a díszvendégeket, köztük Jakab Istvánt az Országgyűlés alelnökét, Rajabi Yazdi Gholamalit, az Iráni Iszlám Köztársaság nagykövetét, dr. Kállai Mária országgyűlési képviselőt, Pócs Jánost, a Jászság országgyűlési képviselőjét, Borbás Ferenc regnáló jászkun főkapitányt, Bertalan János regnáló jászkapitányt, Tóth Lajos nagykun- és Bálint György kiskun kapitányokat, dr. Berkó Attilát, a megye kormánymegbízottját, dr. Sziráki Andrást, a megyei iparkamara elnökét, dr. Vári-Nagy Judit és dr. Dobos Róbert járási hivatalvezetőket, dr. Ternyák Csaba egri érseket, dr. Dobos Lászlót, a Jászok Egyesületének elnökét illetve díszpolgárokat, cégvezetőket, emeritus kapitányokat, polgármestereket.

Professzor dr. Dobák Miklós, Jászfényszaru díszpolgára beszédének köszöntő szavai nyitották meg hivatalosan a díszünnepséget. Őrizzük meg kettős – jász és magyar – identitásunkat a következő évszázadokra is. Ahogy a színpadon éneklő gyermeksereg, és Ternyák érseknek is meghatottságot okozó fiatalok nagyszámú részvétele mutatja, jó úton járunk, hogy a következő generáció is tudatos jászmagyar maradjon – hangsúlyozta a szél szárnyára kelt megírt beszédének legfontosabb üzenetét, immár szabad megfogalmazásban a szónok.

A továbbiakban a házigazda szerepében Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester asszony üdvözölte a vendégeket a jászok és kunok összetartásának legpompásabb megnyilvánulásán. Az együvé tartozás nemzetet teremt, alkot és éltet. Amennyiben együtt tudjuk énekelni és értelmezni legszebb nemzeti imánkat, Kölcsey Ferenc Himnuszát, akkor a lelkeink összeérnek, nem hűl ki bennünk a szeretet. A polgármester asszony szavainak megerősítéseképp a színpadon helyet foglaló gyermekkar és a közönség együtt énekelte a Himnuszt.

A jászok és kunok legnagyobb történelmi momentuma a redemptio kivívása. Ezt az eseményt jelenítette meg a színpad élőképe a díszünnepség alkalmával a további beszédek háttereként. Dr. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes és dr. Szijjártó Péter külügyminiszter levélben köszöntötte a jászokat. A miniszterelnök-helyettes leveléből hallhattunk idézetet a műsorvezető tolmácsolásában: „Önök továbbviszik őseink kulturális hagyományait. Ápolják és továbbadják a közösségeknek mindazt, ami identitásukat jelképezi” – fogalmazott levelében elismerő szavakkal a politikus.

A továbbiakban ugyancsak a parlament képviseletében hallhattunk köszöntőt, Pócs János képviselő gondolatait. A képviselő visszaidézte azokat az örömteli pillanatokat, amikor az országgyűlés az itt jelen lévő Jakab István elnökletével emléknappá nyilvánította május 6-át, a redemptio deklarálásának évfordulóját. Kiemelte, a főváros felől érkezve a 25. születésnapját ünneplő Jászfényszaru az első jász település, mely az ideérkezőt köszönti. A város méltó kapuja a Jászságnak. Pócs János köszönetet mondott Fényszaru közösségének a mindenkori vendégszeretetért és a világtalálkozó színvonalas rendezéséért. Mindemellett háláját és tiszteletét fejezte ki valamennyi jász polgárnak – hagyományőrzőknek, polgármestereknek, szülőknek, pedagógusoknak, jászkapitányoknak, papoknak és kiemelten Hortiné dr. Bathó Edit múzeumigazgatónak – jász identitásunk, hazaszeretetünk megőrzéséért és éltetéséért.

A fent nevezett igazgató asszony hozta színpadra a Jászok nagykönyvét, mely arra hivatott, hogy a világtalálkozóra látogató vendégek ellássák kézjegyükkel igazolva a jeles eseményen való megjelenésüket az utókor számára is. A méretes dokumentumot Hortiné dr. Bathó Edit a polgármester asszonynak, Győriné dr. Czeglédi Mártának nyújtotta át, aki megőrzésre átadta a város jegyzőinek.

A díszpolgári címet a hagyomány szerint dr. Dobos László, a Jászok Egyesületének elnöke nyújtotta át a Jászság kulturális és oktatási életében legkiválóbban közreműködő polgárnak életműve elismeréseként.

A 27. Jászságért díjat első alkalommal kapta a Jász Világtalálkozónak helyet adó település szülötte. Ezúttal tizenegy jelölt közül a város díszpolgára, Tóth Tibor helytörténész érdemelte ki a jeles elismerést jelentő emlékplakettet. A Jászok Egyesülete döntésének eredményeképp a 2018. évi Jászsági Civil Vándordíjat és az azzal járó pénzdíjat a Jászapáti Honismereti Szakkör kapta.

A díjazott munkatársainak, családjának, barátainak és valamennyi ismerősének köszönetet mondott az elismerésért, amely véleménye szerint részben őket is megilleti.

Dr. Jakab István elismeréssel emlékezett meg a redemptioról és a parlamenti pillanatokról, amikor az országgyűlés egyöntetűen megszavazta az emléknappá nyilvánítást. Katartikus élmény volt megtapasztalni a jász nép összetartását, erejét, identitástudatát, mellyel kivívta az elismerést és megbecsülést.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elismeréseit dr. Sziráki András a kamara elnöke adta át dr. Kállai Mária országgyűlési képviselőnek, volt kormánymegbízottnak, illetve Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester asszonynak.

A jászok történelmének nagy fordulópontjait az Iglice Gyermek Néptáncegyüttes és a hagyományőrző együttes a tánc nyelvén tolmácsolta a közönségnek a ceremónia legfelemelőbb pillanatai előtt. Természetesen a kapitányavatás a csúcspontja a világtalálkozók ünnepségsorozatának. Az avató ceremóniát megelőzően Borbás Ferenc jászkun főkapitány köszöntőjét, majd Bertalan János leköszönő jászkapitány beszámolóját hallottuk. Ézsiás István Jászfényszaru korábbi, első kapitánya beszédében jó szívvel emlékezett vissza egykori kapitányi feladataira. Az új kapitányt a polgármester asszony jellemezte röviden: „magas, erős, okos” – méltatta a rá jellemző könnyed eleganciával a város vezetője a jászok új kapitányát. 2018-ban Ézsiás Barnabás fejére került a kapitányi süveg, oldalára a kard, vállára a mente, nyakába a kapitányi medál és a nyakravaló. Az ifjú hagyományőrző mérnökember Hortiné dr. Bathó Edittől vette át a kapitányi jelvényeket, a pecsétet. A megbízó dokumentumot a polgármester asszony, a medált Farkas Ferenc adta át. Az oldalára Borbás Ferenc jászkun főkapitány kötötte fel a kardot. Az eskü szövegét Farkas Ferenc, a Jász Önkormányzatok Szövetségének elnöke mondta elő. A feldíszített és felesküdött új jászkapitány a hagyomány szerint lovon távozott az ünnepségről.

A továbbiakban Lukács György, Jászkisér polgármestere kapott szót, aki a jövő évi, 25. Jász Világtalálkozóra invitálta a vendégeket majdani házigazdaként.

Immár tradíció, hogy a jászsági polgármesterek a szabadság jelképeként galambot reptetnek a díszünnepség lezárásaként. Ez alkalommal sem tört meg a hagyomány, a településvezetők kezeiből égbe röppenő madarak jelképként büszkén hirdették a jászok számára oly fontos szabadság eszméjét a Jászság kapujában, Jászfényszaru egén.

Kárpáti Márta

Kárpáti Márta

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?