Pályázatok és lehetőségek

Soros ülését tartotta április 19-én, csütörtökön a Polgármesteri Hivatal nagy tanácstermében Jászapáti város képviselő testülete. A határozatképesség biztosított volt, a képviselők teljes létszámban megjelentek.

A soros képviselő-testületi ülés kezdetén Farkas Ferenc polgármester üdvözölte a jelenlévőket, köztük Vári-Nagy Judit asszonyt, a Jászapáti Járási Hivatal vezetőjét.

Még a napirendi program előtt Béres Ferencné Zsuzsát köszöntötték nyugdíjba vonulása alkalmából, akinek a mostani volt az utolsó testületi ülése, melyen a jegyzőkönyvet vezeti. A képviselőtestület nevében a polgármester virággal köszönte meg a polgármesteri hivatalban 29 éven át végzett munkáját. Helyét Andrásiné Ádám Krisztina fogja átvenni és látja majd el a titkársági feladatokat.

Az érdemi munka megkezdésekor az előterjesztések közül két jelentés napirendről való levételét szavazták meg. Ezek az önkormányzat 2017. évi tervének végrehajtásáról és a belső ellenőr 2017. évi ellenőrzési tapasztalatairól szóltak.

Az elfogadott módosított napirend első pontja szerint a polgármesteri tájékoztató hangzott el a két ülés között történt fontosabb eseményekről. Melyek szerint Farkas Ferenc március 23-án a Regio-Com elnökségi és társulási ülésén vett részt az önkormányzat képviseletében.

Még aznap délután Rácz Aladár cimbalomművész emléktábláját koszorúzták meg a könyvtárnál és az olvasóteremben zenés előadást hallgattak meg a művész életéről, munkásságáról. Ezt követő napon a Jászapáti Tűzoltó Egyesület, Az önkéntesség személyre szabva című nyertes pályázatának megnyitóján vett részt. 29-én az Ipari Park infrastrukturális fejlesztése című pályázat nyitó rendezvényén a projektismertető után alapkőletételre került sor, melynél közreműködött.

A városvezető a 2018. évi országgyűlési választással kapcsolatosan köszönetét fejezte ki a szavazás zavartalan lebonyolításáért, a lelkiismeretes munkáért, a választási irodában és a szavazókörökben dolgozóknak, tevékenykedőknek egyaránt.

Lejárt határidejű határozatokról szóló jelentés napirendi pontnál Pádár Lászlóné, a belvízvédelmi fejlesztések kivitelezésénél, a műszaki ellenőr feladatáról kérdezett és felvetette, fogadhat e lakossági bejelentéseket a tisztség betöltője. Már csak azért is, mert több helyről jelezett csapadék elvezetési gondot a lakosság. Válaszában a polgármester elmondta külön kell választani a két dolgot, a műszaki ellenőr feladata, hogy belvízvédelmi célokat szolgáló építkezéseknél a beruházó, vagyis az önkormányzat érdekeit képviselje a kivitelezés alatt, hogy az a terveknek megfelelően készüljön el. Bármely hasonló jellegű, és akár a csapadékvíz elvezetési panaszával kapcsolatosan bejelentést tehet a lakos, ügyfélfogadási időben a műszaki osztályon vagy elektronikus úton, írásban a város honlapján. A kérdések, bejelentések kerültek a továbbiakban sorra. Pádárné az általános iskolásoknak kiírt Humán kapacitás fejlesztése Jászapátiban ösztöndíj pályázattal kapcsolatosan elmondta, hogy feltételek között szereplő 4,5 fölötti tanulmányi átlagot teljesítő, a hátrányos helyzetűek között elég kevés van. Viszont akadtak olyan tanulók, akik nem tartoznak a hátrányos helyzetű besorolásba, viszont nehéz anyagi körülmények között élnek, megpróbálkoztak ugyan a pályázattal, de az nem lett eredményes. Farkas Ferenc elmondta, hogy a pályázat kiírója könnyített a feltételeken, már 4-es átlag is elfogadott volt, viszont a hátrányos helyzet feltételként szerepel, a kiírástól eltérni pedig nem lehet.

A felvetett kérdésekre a pályázatok szakmai vezetői, mentorai tudnak kielégítő válaszokat adni, ehhez ajánlott segítséget Móczó Zsófia gazdaságfejlesztési vezető. Hozzátette, több fejlesztést és pályázatot is igyekeznek úgy alakítani, hogy minél többen hozzáférhessenek, megtalálhassák benne a lehetőségeket. Az egyes pályázatokra összeálló szakmai csapatban betekintést nyerhet és javaslatot tehet bármely képviselő, akár külön egyeztetésre is találhatnak módot.

Pádárné a továbbiakban a „Tornyos iskola” galamb problémájának megnyugtató megoldására kérdezett rá. A városvezető válaszában elhangzott, hogy önkormányzati intézkedésként legutóbb a közfoglalkoztatottak takarították le az iskola padlását, de források szükségesek ahhoz, hogy végleges megoldás születhessen.

A képviselő asszony tolmácsolta még, hogy a város szélén a lakó pihenő övezetben, a Nyíl utca környékén, több éve egy beépítetlen telek található, melynek környezete gondozatlan a lakosok kérik, szólítsa fel az önkormányzat annak tulajdonosát rendbetételére.

A polgármester elmondta, hogy a közeljövőben a közterület-felügyelők felmérik a városban található elhagyott vagy elhanyagolt ingatlanokat és elindítják a hatósági intézkedések sorozatát, ami viszont hosszadalmas folyamat.

Az utolsó előterjesztés a nem közművel összegyűjtött folyékony hulladék begyűjtéséről szóló közszolgáltatási szerződésmegkötésről szólt. A tevékenységre vállalkozó rendelkezik minden olyan jogosultsággal, amely megfelelővé teszi a szennyvizek elszállítására, így a szerződéskötést támogatásra került.

A nyílt ülés napirendi pontjai végéhez érve zárt üléssel folytatódott a képviselő-testület munkája.

Munkatársunk

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?