Hősies önkéntes tűzoltók

Jászapáti Város Képviselő-testülete március 22-én, csütörtökön tartotta soros ülését a Polgármesteri Hivatal nagytermében. A közel kétórás nyílt ülésen a testület többek között elfogadta a tűzoltásról és műszaki mentésről készült beszámolót, rendeleteket módosítottak és előterjesztésekről szavaztak. Jelen volt Pócs János országgyűlési képviselő, egykori jászapáti polgármester is, aki készséggel válaszolt a hozzá intézett kérdésekre, kérésekre.

A megjelenteket Farkas Ferenc polgármester köszöntötte március havi testületi-ülésükön, ahol a napirendi javaslatot a módosításokkal együtt kilenc egybehangzó igennel fogadták el a képviselők. A polgármester tájékoztatójából többek között megtudhattuk, hogy a két ülés között a JNSZ Megyei Önkormányzat kihelyezett közgyűlést tartott Jászapátin, megemlékeztek a kommunizmus áldozatiról, a márciusi ifjakról és hölgyekről, valamint egy igen nagy volumenű beruházást indítottak útjára, hiszen az egykori Járásbíróság épületét mintegy 632 millió forintos uniós támogatásból alakítják át a Jászapái Általános és Alapfokú Művészeti Iskola új otthonává a Jászberényi Tankerületi Központ sikeres pályázatának köszönhetően.

A kérdések, bejelentések sorában Birkás Ferenc képviselő Pócs Jánostól érdeklődött az ESZOSZ-ról, valamint a polgármestertől az orvosi rendelő előtti rossz állapotú akácfákról és a több tízmilliós pályázatról. Pócs János válaszában bőven kifejtette, hogy abban az időben, amikor az ESZOSZ székhelyet kapott Jászapátin, minden munkahelyteremtő szándékkal érkező vállalkozás letelepedését megszavazták, hiszen nem volt munkalehetőség és az adóbevétel is növelte a város kasszáját. „Ha abban a mederben maradt volna, ahogy elindult, akkor ma is életképes, működőképes lenne a vállalkozás.” Pócs János hozzátette, hogy a dolgozók közül sokan OKJ-s bizonyítványt szerezhettek. Birkás képviselő egy levelet adott át Pócs Jánosnak, melyben arra kérik az országgyűlési képviselőt, hogy segítse a temetőben kamerarendszer kiépítését. Pócs János természetesen átvette a számos lakos által aláírt levelet, bár meglepte, hogy nem személyesen keresték meg kérésükkel. Véleménye szerint is jogos elvárás a kamerarendszer a gyakori lopások miatt.

Farkas Ferenc polgármester a megdőlt akácfák ügyében elmondta, hogy ugyan karbantartják, bár már időszerű a növények cseréje és újabbak telepítése. A pályázattal kapcsolatban elmondta, hogy az önkéntesség erősítését szolgáló pályázatról, valamint sportpályázatról van szó, de még egyeztetnek a részletekről.

Pádár Lászlóné – aki maga is érezte otthonában a rezgést – a hetek óta tartó rejtélyes hajnali zajra hívta fel a figyelmet. Véleménye szerint szakemberek bevonásával utána kellene járni a problémának, mert sokak pihenését zavarja a városban.

Berente Éva megköszönte a játszótér kerítésének helyreállítását, amire már nagy szükség volt a kicsik biztonsága érdekében. A polgármester örömmel tette hozzá, hogy egy nyertes pályázatnak köszönhetően hamarosan sportpark is létesül a játszótértől nem messze.

Rövid szünetet követően beszámolókkal folytatták az ülést. A Jászberényi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2017. évi beszámolójában olvasható, hogy a Jászság területén katasztrófaveszély és veszélyhelyzet kihirdetésére nem került sor, kiemelkedő tűzeset, iparbiztonság területén baleset nem történt, hosszan tartó lakosságvédelmi intézkedésre nem volt szükség. A tűzoltóparancsnokság területén 12 szervezet (két önkormányzati, kilenc önkéntes tűzoltó egyesület és egy létesítményi tűzoltóparancsnokság) végez tűzoltási és műszaki mentési tevékenységet. Jászapátin tavaly összesen 28 tűzesethez, ugyanennyi műszaki mentéshez riasztották a lánglovagokat. Az önkéntes tűzoltók az év során negyvenszer vonultak a bajbajutottak megsegítésére.

A beszámolót, valamint a JNSZ Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Jászberényi Kirendeltségének 2017. évi szakmai munkájáról szóló tájékoztatót a képviselő testület teljes egyetértésben elfogadta. Fózer Tibor tű. ezredes, a Jászberényi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Jászberényi kirendeltségének vezetője hozzátette, hogy 2017-ben az időjárási körülmények miatt lényegesen több volt a vonulási számuk az előző évekhez képest, hét hónap alatt mintegy kétszáz esetben riasztották őket a Jászság területéről.

Az önkormányzati rendeletek módosítása során a testület ezúttal is 0 forintban állapította meg a bölcsődei napidíjat, valamint az idősek étkeztetésének díját személyenként egy napra nettó 440 forintban, a házi segítségnyújtást óránként 530 forintban, a nappali ellátást pedig egy napra 400 forintban határozta meg. Pádár Lászlóné kérdésére Kalmárné Nagyistván Erika, a Jászapáti Egyesített Szociális Intézmény vezetője elmondta, hogy a személyes gondoskodást igénybe vevők létszáma ugyan nem nagy mértékben, de nő. Az intézményvezető úgy látja, hogy a digitális jelzőrendszereknek köszönhetően a világ kiszélesedett az idősek számára.

A testület döntött a közétkeztetést biztosító vállalkozókkal kötött szolgáltatási szerződések módosításáról, továbbá a talajterhelési díjról, valamint az élelmezési nyersanyagnormákról szóló önkormányzati rendeletek módosításáról. Kilenc igennel elfogadták az előterjesztéseket a 2018. I. féléves munkatervük módosításáról, a 2018/19-es nevelési évben indítható óvodai csoportok számáról, a beiratkozásról, valamint az Önálló Óvodai Intézmény Jászapáti 2018-2023-ig tartó továbbképzési programját. A nyílt ülést követően a testület zárt ajtók mögött folytatta a tanácskozást.

Gergely Csilla

Gergely Csilla

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?