A házasság megsüvegelése

A házasság nem habos torta. Szatmári Antalné alpolgármester asszony ötvenötödik házassági évfordulója küszöbén nyilatkozott ekképpen a Házasság Hete rendezvénysorozat vasárnapi programján a Déryné Rendezvényházban, mielőtt Süveges Gergő és felesége Margit asszony előadásukban bővebben kifejtették a fenti megállapítást.

A délután házigazdája, a jászberényi református közösség nevében Mező Istvánné Ildikó köszöntötte a népes számú közönséget és a meghívott előadókat. A házasság életvezetést szabályozó érték, az önfeláldozás, a hűség és a másik ember megbecsülése – vezette fel a nap témáját Ildikó asszony, majd felkérte Szatmári Antalné alpolgármestert és Zsova János atyát, hogy osszák meg programnyitó gondolataikat a jelenlévőkkel.

Az alpolgármester asszony a város nevében köszöntötte az egybegyűlteket és örömmel konstatálta, hogy sok fiatal – köztük menyasszony unokája is – érdeklődik a házasság szentségében való kiteljesedés reményében. Elárulta, több mint fél évszázadnyi házasságban eltöltött év során az ő életük sem volt felhőtlen, civódások, viták mindig voltak, de mint ahogy az elromlott háztartási gépeket is igyekszünk megjavítani, úgy a házasságunkért is mindent megteszünk, hogy jobb, szebb, boldogabb, legyen. Úgy tűnik, napjainkban az emberek újra ráébrednek az elkötelezett párkapcsolati lét pozitívumaira és Isten segítségével egyre több házasság köttetik, több gyermek születik, a válások száma csökken.

Zsova János atya az Isten színe előtt kötött kapcsolatok jelentőségét emelte ki. Jézus első csodájában a kánai menyegzőn megszentelte a házasságot, és rátette az örökké tartó pecsétet. Ezt a felbonthatatlan egységet jelképezi az a szerelemlakat is, amelyet az atya házasságkötéskor adományoz az ifjú párnak, és amelynek kulcsát a feltörhetetlen hűséget jelképezően ő maga őrzi.
Nagytiszteletű Mező István lelkész a hetedik isteni parancs, a „Ne paráználkodj!” jelentőségére hívta fel a figyelmet rövid beszédében, majd közös imát követően adta át a szót a délután fő előadóinak.

Süveges Gergő újságíró és felesége Margit, – aki egyébként hivatását tekintve gyógypedagógus, logopédus –, még messze tartanak a Veronkáék által közösen megélt ötvenöt évtől, de közel húszévnyi tapasztalattal és négy gyermekkel már sok hasznos információt birtokolnak a társas együttlét terén. Saját pozitív és negatív tapasztalataikból, tévedéseikből és a bevált módszerekből állítottak össze egy kilenc plusz két pontos, Istenre alapozott életvezetési kódexet, amely segít megőrizni a házassági hűséget, ébren tartani a családi tűzhely melegét és nem utolsó sorban elviselni egymást. Előadásukat egy igen meglepő kijelentéssel nyitották: „A házasság nem működik!”. Mielőtt a termet felháborodva elhagyta volna a közönség, megnyugtatóan kiegészítették a tételt: „A házasság nem működik magától” kijelentésre. Az előadás a továbbiakban is hasonlóan oldott stílusban folytatódott sok-sok saját sztorival alátámasztva a házasság különböző sarkalatos pontjait jelölő téziseket.

Süvegesék szerint fontos az együttélés kereteinek meghatározása és a szabályok betartása. A szokások, – mint például a búcsú- és az üdvözlő csók, az érdeklődő, szeretetteljes napközbeni sms-ek –, szintén a kapcsolat megtartó erői. Örülnünk kell társunk jó tulajdonságainak és nem a másokhoz való hasonlítgatással, a hiányok kutatásával kell foglalkozni – tanácsolta a házaspár. A kapcsolatban ne legyenek tabuk, az állandó kommunikáció irányuljon egymás megismerésére. Mindig legyen idő és tér a fontos dolgok megbeszélésére a napi csevegések mellett. Meg kell találni az egyensúlyt egymás támogatásában és tiszteletében. A feladatokban nem segíteni, hanem részt venni ildomos. Saját magunk és párunk ismeretében mindig van hová fejlődni. Meg kell tanulnunk jól kérdezni, ahhoz, hogy eljussunk egy adott probléma gyökeréhez. A párkapcsolat mellett a külső kapcsolatokat sem szabad elhanyagolni. Időt kell szakítani a közös programokra párban és társasággal egyaránt. A közös feladatok kijelölése és a célok elérése továbblendíti a házasságot. Mindezek mellett a mindennapokban mindig legyen jelen a humor, a szexualitás, és természetesen Isten, mert a dinamizmushoz, a fejlődéshez, a házasság élővé tételéhez az Úr adja az erőt.

A szimpatikus házaspár meggyőző előadása sokakban ébresztett gondolatot, vetett fel kérdéseket, melyeket fel is tettek Gergőnek és Margitnak, akik a tréfás válaszok mellett nagyon is mély igazságokat érintettek. A pár vallásos neveltetése rányomja bélyegét mindennapjaikra, átszövi életüket, amely Isten útmutatásai szerint teljes, és – ahogy a beszélgetésből kitűnt –, boldogan kiegyensúlyozott. A Házasság hete jó alkalom arra, hogy párkapcsolatban élők, vagy arra készülők átgondolják, újraértékeljék az életszövetség fogalmát és megtapasztalhassák a Süveges házaspárhoz hasonlóan boldog kegyelmi állapotot a házasságban.

Kárpáti Márta

Kárpáti Márta

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?