A végén győzni fog az igaz és a jó ügy

Február 14-én a Főnix Fészek Műhelyház színpadán mutatta be Rékasi Károly színművész Szerelmem, Erdély című előadását Wass Albert erdélyi író szövegeiből.

A mezőségi Válaszúton született írófejedelem két évtizeddel ezelőtti, februári halálára emlékezik az olvasóközönség szerte a világban. Érdekes és talán nem véletlen egybeesés, hogy ezen a szerdai napon hunyt el Jászberény díszpolgára, szintén Válaszút szülötte, Kallós Zoltán népzenekutató és -gyűjtő is. Mindketten rendületlen hívei és zászlóvivői voltak a földrajzi és történelmi határok nélküli magyarság eszméjének.

A prózai előadás középpontjában a honvágy mint identitásformáló és az egész életet átszövő erő jelent meg. A II. világháború utáni emigrációs irodalom egyik kiemelkedő alakjaként Wass szövegvilágának központi gondolata egyetlenegy: „Istenem, add, hogy még / egyszer haza menjek! / Elvész idegenben / erdélyi cseléded.” Így az összeállítás fókuszában a második világégés után szeretett Erdélyéből menekülni kényszerülő, életének nagyobbik felét emigrációban élő író lelki és szellemi vívódásait, a gyökérvesztéssel járó gyötrelmeket igyekszik bemutatni.

A nemesi származása, kérlelhetetlen magyarsága miatt száműzött regényíró, novellista, költő, politikus és közéleti személyiség körül elfogyott a levegő Európában: Románia első s

zámú közellensége lett, háborús bűnösnek nyilvánították és fasizmussal, revizionizmussal, irredentizmussal vádolták. Rehabilitációja a mai napig várat magára. Pedig annyit tett, amire elhívást kapott: és ez nem volt sem kisebb, sem nagyobb annál, minthogy nemzete, szűkebb értelemben erdélyi népe igazságait a világ fülébe súgja, olykor üvöltse – vészterhes időkben.

Az előadóest cselekménye az 50-es évek elején, Amerikában kezdődik, atmoszférája azonnal magával ragad. Az otthonról hozott bőröndből a csíki havasok illata árad, a kapkodva bepakolt relikviák adnak értelmet a létnek, ám kicsomagolni az Újvilágban a bujdosó igazán soha nem fog. Bár elkezdi fáradhatatlan tevékenységét a tengerentúlon a magyarság ügyéért – egy gondolat marad mindig feszítve belül és ez az egy a lélekben mindig hazafelé vivő út, ami fájdalmakkal és könnyekkel van kikövezve.

A fő gondolati ív az író életében jelentős szerepet játszó asszonyokhoz írott levélrészletek montázsából bontakozik ki. Felesége és öt gyermekének édesanyja Siemers Éva – „Kedves Éva!”. Wass Albert 1952 tavaszán Amerikából elválik tőle, és még ugyanebben az évben házasságot köt Elizabeth McClainnel. A harmadik nő – feltehetően Wass Albert életének legnagyobb szerelme – az írónál tíz évvel idősebb Éltető Marianne, akit a levelekben drága Cikének szólít. Wass életében mindhárom asszonyt elveszítette. A Szeleczky Zitához írott levelekből kiderül – őt az író a legnagyobb idegenbe szakadt hazafinak tartotta –, hogy a színésznő a Wass Albert-versek nagy népszerűsítője volt. (Felső képünkön ő látható – a szerk.)

A levélrészleteket Wass Albert ismert versei és különböző prózai műveiből vett idézetei egészítik ki, így elhangzottak az Üzenet haza, a Hontalanság hitvallása és az Adjátok vissza a hegyeimet! ikonikus sorai. Az előadás különlegessége volt a térbeli szétfeszítettség is. Az idegenbe szakadt magyar lélek dilemmáját tükrözte a színpadkép: a háttérvetítésen a mesés látványt nyújtó, soha-nem-elég, már csak az emlékekben élő, gyógyító Erdély az otthoniak képeivel – a színpadon a puritán berendezés az emigránslét kopárságával, magányával, odavetett félkenyerével égető ellentétet sugallt.

A háttérvetítésben egy Wass Albertről készült felvétel is megszólalt az írófejedelem eszmeiségének eszenciájával: „Ez a mai nemzedék, ez kapott ötvenévi agymosást. Néppé gyúrták a nemzetet! Az üzenetem az, hogy ébredjetek föl, magyarok, s legyetek újra nemzet, váljatok nemzetté! Ahol nem az a fontos, hogy ki mennyi pénzt hoz az országba, hanem hogy ki mennyi jót, szépet és hasznosat tud cselekedni a magyar közösségért.”

Reméljük, hogy hatalmas életműve post mortem is feldolgozásra kerül és pontosan elfoglalhatja helyét az egyetemes, örökérvényű igazságok halhatatlanságának terében.

Taczman Mária

Taczman Mária

külsős újságíró at Jászkürt Újság, BerényCafé
A jászberényi Jászkürt Újság, a Jászapáti Hírmondó, valamint a BerényCafé külsős újságírója.
Taczman Mária

Latest posts by Taczman Mária (see all)

Taczman Mária

A jászberényi Jászkürt Újság, a Jászapáti Hírmondó, valamint a BerényCafé külsős újságírója.

Vélemény, hozzászólás?