Elfogadták a város költségvetését

Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete február 14-én, szerdán 15 órai kezdettel tartotta soros ülését, amelyen megtárgyalták Jászberény megyei jogú várossá válásának feltételeit és következményeit, döntöttek a költségvetés elfogadásáról, valamint megvitatták a Rákóczi úti iskolaépület bérbeadásáról szóló előterjesztést.

A testület Tamás Zoltán és Juhász Dániel későbbi érkezését követően teljes létszámban jelen volt az ülésen. A Jászság országgyűlési képviselője, Pócs János szintén részt vett az év egyik legfajsúlyosabb önkormányzati tanácskozásán.

Sürgősséggel tárgyalták Jászberény város megyei jogú várossá nyilvánításának kérelmét, illetve a „Védjük meg településünket, védjük meg hazánkat!” felhívás támogatásáról szóló előterjesztést. Szabó Tamás szóbeli kiegészítésként elmondta, hogy a kezdeményezés három masszív alapon nyugszik. Első a történelmi múlt, mely magában foglalja a valamikori megyei jogú státuszt és a határozott körhöz köthető egyértelmű és egységes identitástudatot.

Második Jászberény gazdasági ereje, harmadikként pedig megjelölhető városunk társadalmi szerepvállalása és súlya, amit például a kultúra, sport, egészségügy, oktatás terén produkál.
Pócs János szintén megosztotta gondolatait a témában. Hangsúlyozta: a megye gazdaságának motorja Jászberény. Kiemelte, hogy a város egyetemi városi rangra emelkedett, általános- és középfokú intézményeivel együtt több mint ötezer diák tanul a településen. Az egészségüggyel kapcsolatban kifejtette, hogy a magas színvonalat képviselő kórház az egész Jászságot szolgálja. Kulturális téren szintén van mire büszkének lennünk, hiszen többek között a Csángó Fesztiválnak 27 éve otthont adó Jászberény kiérdemelte a néptánc fővárosa titulust. A településen több mint ezer sportoló művel valamilyen sportágat, és elmondhatjuk, hogy valamennyi látványsportágnak teret biztosítunk. A képviselő hozzátette, hogy a megyei jogú városoknak külön minisztériuma van a parlamentben, és az ilyen státusszal rendelkező települések kiemelt támogatásra számíthatnak. Elmondta, hogy a Szabó Tamással közös előterjesztésük már a miniszterelnök előtt van, ám megvalósításához önkormányzati összefogás szükséges.

Gedei József kérdéseire válaszolva a polgármester kifejtette: a „Modern város program” – amihez a megyei jogú városi címmel kapcsolódni lehet –, számos előnnyel jár, többek között az egészségügyi fejlesztések terén. A testület 14 egybehangzó igennel megszavazta az előterjesztést.

Soros-terv. A napirendek sorában másodikként a Soros-terv megakadályozására vonatkozó előterjesztést tárgyalták, ugyancsak sürgősséggel. A polgármester kérte a testületet, hogy az önkormányzat előző állásfoglalásához méltón maradjanak továbbra is konzekvensek a „migráns”-témában. Pócs János a Soros-csomag elleni tiltakozás fontosságára hívta fel a figyelmet.
Gedei József hozzászólásában megkérdőjelezte a Soros-terv létezését, illetve érdeklődött a felső korlát nélküli kvóta jelentéséről. Az országgyűlési képviselő válaszában történelmi tényeket hozott példának, amikor a betelepítések nyomán gyakorlatilag eltűnt az őslakosság nemzeti identitása.

Balogh Béla képviselő konkrétumokat szeretett volna hallani a Soros-terv létezését bizonyítandó. – A Soros-terv létezését a közelmúlt nyugat-európai történései már bizonyították. Nem szükséges ezeket kézzelfogható formában megmutatni ahhoz, hogy értsük, tudjuk a létezésüket – fejtette ki válaszában a polgármester. Balogh Béla további hozzászólásában a 2300 menekült betelepítését kifogásolta. Pócs János a Genfi egyezményre emlékeztetett, melynek értelmében az oltalmazottakat és a valódi menedékkérőket fogadja be a kormány. Ugyancsak felidézte a két éve ránk zúduló migránsáradatot, a Nyugaton előforduló terrorcselekményeket. Mindezeket a történéseket előregondolkodással lehet megakadályozni. Szavazáskor már teljes létszámban jelen voltak a képviselők, akik 13 igen, és két tartózkodás mellett megszavazták az előterjesztést.

A tájékoztatók során dr. Tóth Péter rendőrkapitány beszámolóját hallgatta meg a testület, aki a Kossuth úton történt balesetek gyakori előfordulásáról beszélt. A vasúti átjáró és a Kulacs vendéglő között 2010 óta 35 kerékpáros, illetve gyalogos baleset történt. A baleseti statisztika csökkenő tendenciát mutat, de mindenképpen szükséges az érintett útszakaszon a forgalmi-rend átszervezése. Megoldást jelenthet például az „okos zebra” alkalmazása. A polgármester a közlekedés valamennyi résztvevőjének a felelősségére hívta fel a figyelmet.

Az elmúlt napokban elhunyt Dézsi Zoltán egykori iskolaigazgató és Kallós Zoltán néprajzkutató, városunk díszpolgára emléke előtt adóztak a képviselők egy-egy perc néma főhajtással.
A 2017. évi közmunkaprogram végrehajtásáról a polgármester tájékoztatott. Szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy városunkban teljes mértékben pozitív a közmunkások megítélése. A létszámuk az induló 250-hez képest idén száz fő alá csökken. A közmunkaprogram hozadékai mind az elvégzett munkában, mind költség szinten jónak értékelhetőek. Pozitív indirekt hatások a város egészére vonatkozólag jelen vannak.

Városüzemeltetés. A képviselők írásban kapták meg a beszámolókat az önkormányzati vagyon kezelőinek, üzemeltetőinek, hasznosítóinak 2017. évi vagyongazd

álkodásáról, és az általuk kezelt önkormányzati vagyon változásairól. Horgosi Zsolt, a J.V.V. Nonprofit Zrt. vezérigazgatójának beszámolója szerint a cég által üzemeltetett intézményekre és feladatokra – lapkiadás, állatkert, strandok és uszodák, iskolai sportlétesítmények, jégpálya –, összesen 163 millió forint támogatást kapott az önkormányzattól. A beszámoló részletesen kitér az egyes ágazatok működésére. A jelentés befejezésében összefoglalásként olvasható: „A Társaság a rábízott vagyonelemek üzemeltetését, kezelését 2017. évben is a vonatkozó jogszabályok és üzemeltetési szerződések adta keretek között, a rendelkezésre álló források felhasználásával végezte. Javult az együttműködés a hivatali, a kabinetbeli és a társasági ügyintézők között, aminek köszönhetően egyre jobb és gyorsabb a feladatok megoldása, a problémák kezelése.”

Jászkerület. Tóth József ügyvezető igazgató a Jászkerület Nonprofit Kft. helyzetéről számolt be írásban.
A kezelésükben lévő intézményekben – Déryné Rendezvényház, Ifjúsági ház, Városi Könyvtár, Honvéd Jász Kaszinó, a nagyvisnyói és az öregerdei ifjúsági táborok, Szabadtéri Színpad, Lehel Film-Színház –, kiállításoknak tíz-, művészeti eseményeknek hatvan-, szórakoztató rendezvényekhez 72 alkalommal biztosítottak teret. Az öregerdei és a nagyvisnyói ifjúsági táborokban jelentős beruházások, felújítások valósultak meg. A Lehel Film-Színház épületén kisebb karbantartásokat végeztek, és elkezdődött egy kamerarendszer kiépítése is. A Városi Könyvtárban eszközbeszerzésre, javításra, karbantartásra volt szükség. A Szabadtéri Színpadon, a Honvéd Jász Kaszinóban és az Ifjúsági Házban az állagmegóváshoz szükséges karbantartási feladatokat végezték el. A Déryné Rendezvényházban véglegesítették az eddig ideiglenes villamosenergia fogyasztási helyet. Készült egy lift elhelyezésére vonatkozó vázlatterv, valamint a hátsóudvari részben lévő raktárhoz elkészült a vázszerkezet, és annak lemezelése. Az épület nyílászáróinak és a riasztórendszernek a karbantartása is elengedhetetlen volt. Telephelyeiken 226 alkalommal volt saját rendezvényük, melyekre 78.862 látogatót regisztráltak.

Labdarúgás. A „labdarúgó ingatlanvagyon” 2017-2018. évi működtetésével kapcsolatos-, valamint a vagyon állagának megóvása, javítása érdekében szükséges feladatokat, és ezek költségvonzatát dr. Gottdiener Lajos, a Jászberényi FC elnöke tárta a testület elé. A Városi Stadion és a kapcsolódó létesítmények – füves centerpálya, füves edzőpálya, klubház és sportöltöző, futófolyosó, valamint kiszolgáló épületek–, illetve a műfüves pályák és az öltöző tartozik a klub tulajdonába. A centerpálya gyepfelületének teljes cseréjére lenne szükség, ami a járulékos elemekkel együtt 60 millió forintba kerülne. TAO támogatásból 30 %-os önerővel, 18 millió forintból lehetne megvalósítani. Ezzel, valamint a pálya kezeléséhez szükséges további eszközök megvásárlásával, újabb évtizedekre rendezni lehetne a labdarúgópálya sorsát. Az idei TAO pályázatukban ezeket a fejlesztési elképzeléseket szerepeltették. Tervezik a futófolyosó felújítását is. Az NB III-ban szükséges minimális feltételek biztosítása érdekében tavaly a centerpálya Öntő utca felőli oldalán 600 fős fedett lelátót építtettek. A beruházás része az új vizesblokk megépítése is, ami a futófolyosó mellé kerül. A műfüves pályák felújításához keresik a pályázati lehetőségeket. A beszámolókat a testület nagy többséggel elfogadta.

Az előterjesztések sorát a Jászberény Városi Önkormányzat saját bevételeiről, az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeiről szóló polgármesteri indítvány nyitotta, amit tíz igen és négy tartózkodás mellett fogadtak el a képviselők. A város 2018. évi középtávú vagyongazdálkodási tervére vonatkozó előterjesztést szintén tíz igennel szavazták meg.

A város költségvetése. Szabó Tamás szóbeli kiegészítésben tett ajánlást a város 2018. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására. Visszautalt arra, hogy a költségvetési koncepcióban lényegében már többségi konszenzusra jutott a testület ebben az ügyben. Az országos állami költségvetésre alapozva, az önkormányzat gyakorlatával összhangban a település gazdasági szereplőivel, a frakcióval, a pénzügyi bizottsággal egyeztetve rajzolták meg az irányvonalakat. A polgármester megjegyezte, hogy a költségvetés főösszege az utóbbi évtizedben most a legmagasabb. Az elmúlt évhez képest közel 30 százalékos a növekedés. Az országos tendenciához hasonlóan a béremelés folytatódik az önkormányzatnál, ami szintén több mint százmilliós összeggel jelentkezik a kiadási oldalon. A fejlesztések összesen öt és fél milliárd forintos volument tesznek ki. Ebből 3,9 milliárd forint az uniós forrásokból már beérkezett, és az év során még bejövő tétel. 800 millió a saját bevételekből fejlesztésekre fordítandó összeg. A hitelfelvétel négymilliárdos keretéből szintén 800 millió forintig bevonásra kerül az első egység. A hitelfelhasználás nagyobb része – mint már többször megvitatták –, uniós pályázati források kiegészítésére fordítódik. A jelentős előrelépést jelentő célok eléréséhez a város életének egyes elemeit át kell strukturálni. Nagyobb hangsúlyt kell fektetni a költségvetésen kívüli források keresésére, a sport és kultúra mecenatúrára és a TAO-s fejlesztések folytatására. A saját bevételek legnagyobb tételét az adók jelentik mintegy hárommilliárd forint értékben. Összegezve: az idei költségvetés az elmúlt évekhez hasonlóan az egyensúly és a stabilitás jegyében fogalmazódott meg.

Gedei József képviselő a költségvetésben rejlő kockázatokra hívta fel a figyelmet, amelyekre az általa kért előzetes kockázatelemzés szerinte nem adott kielégítő választ. Budai Lóránt képviselő kérdésére válaszolva a polgármester kifejtette: a költséghatékony költségvetés érdekében továbbra is keresik az együttműködési lehetőséget a sport, a kultúra és az egyház szereplőivel. A kultúrára vonatkozólag hozzátette, milliárdos volumenű fejlesztést jelent a Malom-projekt. A biztonságunkra vigyázó „kéklámpások” az állami támogatásokra számíthatnak, de igényeiket ezentúl is figyelembe veszi az önkormányzat, csakúgy, mint az egészségügy városhoz intézett kéréseit.

Pályázatok. További kérdés volt az uniós pályázatokra vonatkozóan, hogy mi történik a milliárdos támogatásokkal, amennyiben a kormány „megállítja Brüsszelt”. Szabó Tamás elmondta, az utalt pénzeket és a már vállalt utalásokat az unió nem kérheti vissza. Az OLAF vizsgálatról is érdeklődtek. A vizsgálat kapcsán a polgármester az ülés végén adott bővebb tájékoztatást, mely során elmondta: egyelőre rendőrségi vizsgálat fázisában tart az ügy. A testület a költségvetést 11 igen 4 nem arányban elfogadta.

A továbbiakban a köztemetőkről és a temetkezésekről döntöttek. A Jézus neve plébánia az urnahely díját emeli 15.000 forintról 20.000 forintra, a koporsós temetés díjtétele nem változik. Általános iskolai felvételi körzetekről is szavaztak a képviselők. A 2-es számú egyéni országgyűlési választókerület választási bizottsága tagjainak és póttagjainak megválasztásáról szintén döntöttek, az elhunyt Farkas Ferenc helyére Antics Istvánt választották. A piac és az öregerdei tábor területrendezéséről szóló véleményezésről is elfogadták az előterjesztést, mely arról szól, hogy nem szükséges a környezeti szakvizsgálat.

Egészségcentrum. Az utolsó előterjesztés ismét hosszú vitát eredményezett. A Rákóczi út 29. számú egykori iskolaépület bérbeadásának lehetőségeiről, a körülmények, a bérlő kilétéről tájékozódtak a testület tagjai. Az előterjesztés szerint az iskola épülete oktatási intézményből sportlétesítménnyé minősülne, és egy nemzetközi franchise rendszerben működő fitnesz-centrum létesülne az 500 négyzetméteres ingatlanban. A bérlő a Cutler márkanév alatt futó minőségi egészségcentrumot szeretné városunkban is megvalósítani az országban már működő 15 fitneszközponthoz hasonlóan. Az önkormányzat közösségi célokat szolgáló együttműködési szerződéssel kíván egyezségre jutni az üzemeltetővel. A bérlő az üzleti terv szerint legalább nyolcvan millió forintos fejlesztést hajtana végre. Az ülésen részt vett a befektető is, aki ismertette a fejlesztésre vonatkozó elképzeléseit, a majd igénybe vehető szolgáltatásokat. Több képviselő a cég hátteréről, pénzügyi helyzetéről érdeklődött, a konkrét szerződést kívánták megismerni. A testület végül úgy döntött, hogy előzetes bizottsági vélemény ismeretében fog szavazni a bérbeadásról.
Interpellációk. Az interpellációk alkalmával Nagy András a közvilágítás hiányosságát vetette fel. Este későn kapcsolják fel a köztereken a fényeket, ami a téli időszakban különösen, baleseti forrás.

Többféle megoldás létezik a problémára, ám mint kiderült valamennyi költségigényes és eléggé bonyolult. Szabó Tamás tájékoztatásként elmondta, hogy a 2015-ös fejlesztés óta 78 millió forintot takarított meg a város a közvilágítás korszerűsítésével. Hozzátette, megvizsgálják a lehetőségeket a világítási időre vonatkozólag.

A maratoni, ám annál izgalmasabb ülés zártkörűen folytatódott.

 

 

Kárpáti Márta

Kárpáti Márta

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?