Vitafórum a négyes körzetben

A 4. számú választókerület lakóit invitálta múlt szerdán körzetbejárásra és fórumra a kerület képviselője Tamás Zoltán. A Gazdakör székházától délután fél négykor az Árpád útról a Rácz utca irányába indult a bejárás melyhez a hivatal dolgozói és képviselők csatlakoztak.

Tamás Zoltán képviselő bőre szabta a körzet szemrevételezésének idejét, mert panaszos csatlakozók híján gyorsan véget ért a séta. Így mindössze a hivatalos jelen lévőknek tudta bemutatni a bejárás során felmerülő néhány problémát úgy mint a Rácz, a Rozmaring és szabadság úton tapasztalható csapadékelvezetési gondot. Megszemléltük a Fazekas utca tavaly előtt felújított útburkolatát és az ott kialakított parkolókat, amelyek rendezvények idején – Bercsényi úti mézvásár, sportesemények, koncertek –nagy kihasználtságúak.

Jó háromnegyed órát várakoztunk immár a székház melegét kihasználva, mire megérkeztek az első lakók, majd Szabó Tamás polgármester és Hajnal-Nagy Gábor alpolgármester s öt órakor Tamás Zoltán beszámolójával elkezdődött a fórum. A képviselő elmondta, hogy az elmúlt évben a Start közmunkaprogram keretében 207 méter járdaszakasz felújítását sikerül elvégezni a körzetben. Ezek a Határ, az Ibolya és a Fazekas utcákra vonatkoztak. Vállalkozói kivitelezésben a Bérkocsis, Rózsa, Fazekas, Liliom, Molnár, Ibolya, Bolyai, Sarok, Bárány és Varga utcákban készültek új járdaszakaszok. Közvilágítás fejlesztés címén a Molnár utcába telepítettek egy új lámpaoszlopot. Kilenc millió forint összegben újították fel az útburkolatot a Rácz utcában. A kivitelezéshez csatlakozott a csapadékvíz és az ivóvízhálózat rekonstrukciója is. Ugyancsak csapadékvíz építésre került sor a Festő utcában és a Kalap utcában. Huszonhat darab szomorúfűz csemetét ültettek el Zagyva sétány körzetet érintő szakaszán. Az öreg, balesetveszélyes fákat gallyazták illetve kivágták. Szintén gallyaztak lakóházak előtt az Árpád, Bolyai, Fazekas, Varga, Dózsa György utcákban. Közlekedési táblákat helyeztek ki forgalmi rend módosítások okán a Koszorú és a Réhely utca sarkán behajtani tilos táblák, a Margit, Fazekas, Tót utcánál és a Rozmaring utcát keresztező kisebb utcák sarkainál a lakók kérésére elsőbbségadás kötelező táblákat helyeztek ki. A képviselő hozzátette a fejlesztések a lehetőségekhez mérten folytatódnak idén is, remény szerint a körzetlakókkal együttműködve és azok megelégedésére.

A hozzászólások sorát egy a város egészét érintő probléma felvetése nyitotta, mely hosszas polémiát eredményezett. A választópolgár a fürdő helyzetéről érdeklődött, kifogásolta, hogy míg más, akár kisebb településeken sikerült színvonalas gyógyvizes fürdőket kialakítani városunkban mindez nem valósult még meg. Szabó Tamás polgármester válaszában kifejtette, hogy a hitelfelvételi célok között százmilliós keretösszeggel szerepel a termálkút fejlesztése. Ez a beruházás a turisztikai, gyógyturisztikai fejlesztések alap kritériuma. Ezt megelőzően nem volt a városnak elegendő pénze az ez irányú tervek megvalósításához, ugyanis a turizmust célzó uniós pályázatok mintegy tíz éve lezárultak, s az akkori városvezetés nem használta ki a lehetőségeket, a későbbiekben pedig hiányzott a megfelelő számú vendégéjszaka prezentálása a pályázati pénzek megnyitásához. Jelenleg a két strand sport célú fejlesztése tervezett, amelyek ugyancsak pályázati forrásból valósulnak majd meg. Hajnal-Nagy Gábor kiegészítésképp hozzátette , a jelenlegi kút mélysége nem elég a megfelelő ásványi anyag kinyeréséhez. A fent említett beruházás során ezer méter mélységig lefúrnak, s az onnan előtörő víz már megfelel a gyógyvízzé nyilvánítás kritériumának, amely megalapozza a további fejlesztési lépéseket a gyógyturizmus irányába.

A következő felvetés szintén a város egészét érintő probléma volt. A Thököly úton a járda rossz minőségére hívta fel a figyelmet az egyik lakó. A polgármester elmondta, hogy a belvárosban több helyszínen díszburkolatú járdát építenek, s ennek egyik eleme éppen az említett út lesz. A város szépítését szintén a négymilliárdos hitel fedezi s ennek része az utak, járdák, kerékpárutak, csapadékvíz elvezetők megépítése. a megvalósítás időszaka a következő három év lesz. Alvári Csaba főépítész hozzáfűzte, hogy a lakó által javasolt „tűzoltómunkában” elvégzett járdarekonstrukció a szépen megtervezett és kivitelezett építkezések helyett nem vezet eredményre, sőt mint az előző tapasztalatok mutatják, végül sokkal nagyobb költséggel járnak. A polgármester arra is felhívta a figyelmet, hogy a közmunkában készült járdaszakaszok jó minőségűek, de várják az eddigiekhez hasonlóan várják a lakók együttműködését például a frissen betonozott járdaszakaszok locsolásában, hiszen a minőség és tartósság közös érdekünk.

A következő felvetés már közelebbi helyszínekre kalauzolta a körzet lakóit. A Honvéd utcába sebességkorlátozó táblát kért a lakó az ellopottak helyére. Szabó Tamás felhívta a figyelmet, hogy az ilyen eseteket azonnal jelentsék, ne várják meg vele a fórumokat! Visszatérő probléma városszerte a lását akadályozó utcai növényzet. A polgármester nyomatékosan kérte a jelenlévőket és a városüzemeltetési iroda vezetőjét, hogy szüntessék meg az ez irányú problémákat és a balesetmentes kilátást biztosító növényekkel helyettesítsék a terebélyes bokrokat, tujákat az utak mentén. Az évben lehullott első hó takarítási üteme ismét felháborodást váltott ki a városlakókból. A közintézmények előtti járdák és a közutak állapotát is kifogásolták. Szabó Tamás ismét hangsúlyozta, hogy a hó eltakarításnak meg van az ütemterve, a városüzemeltetés munkatársai ennek értelmében végzik a feladatukat, de az állami utak rendben tartása nem a feladatuk, bár gyakran besegítenek a takarításban ott is, amennyiben kapacitásuk engedi. A közintézmények és magánházak járdáinak takarítása a tulajdonos, illetve üzemeltető feladata.

Szintén egy városlakó hívta fel a figyelmet a kórház udvarán és kerítése mellett található öreg fák balesetveszélyes mivoltára. A Zagyva állapota is ismét terítékre került. A polgármester elmondta, hogy a folyó vízelvezetésével évek óta küzdenek, most határozott tervek készültek, melyek a vízügy bevonásával közreműködve meg fogják oldani a problémát.
A meglehetősen vitásra sikerült fórum végül a kedélyek megnyugtatásával hét óra után ért véget.

Kárpáti Márta

Kárpáti Márta

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?