Megalakult a Jászsági Helytörténeti Kör

November utolsó napjaiban többen úgy döntöttünk, hogy létrehozunk egy olyan csoportot, melyhez helytörténeti kutatásokkal foglalkozó szakemberek tartoznak.

Környezetünkben számos civil csoport kiválóan működik kellő szakmai vezetéssel. A helytörténeti kutatásokkal foglalkozó embereket egy dolog biztosan összeköti: szűkebb hazánk a Jászság történetének felkutatása, átmentése az utókor számára. Ennek szakszerű feldolgozása sem nélkülözheti a szakmai irányítást, tanácsadást és a tapasztalatcserét. A kör megalakulásának ötletgazdája a több évtizede helytörténettel, kutatással foglalkozó dr. Suba Györgyné.

A kör céljai a következők: A jászsági és Jászsággal foglalkozó helytörténeti kutatók összefogása. Szakmai, módszertani előadások, igény szerint tanácsadások, tapasztalatcserék szervezése, szakirodalom ajánlása, eljuttatása. A források: levéltár, szakirodalom, sajtó, kiemelten az internetes elérhetőségek megismertetése.

A nyomtatott kiadványok megjelentetése egyre nehezebbé válik, ezért a kutatók számára a weboldalas publikálás lehetőségének biztosítása, jászsággal foglalkozó kiadványok weboldalon történő megjelentetése, különösen azok, amelyek ma már csak kevesek számára elérhetők, vagy újbóli megjelentésére nincs remény. Felhívni a figyelmet a Jászsággal foglalkozó, eddig nem publikált, vagy már máshol megjelent anyagokra, kéziratokra. Tájékoztatás a megjelenés előtt álló, vagy a már megjelent új kiadványokról, könyvbemutatók hirdetése. Lehetőséget teremteni a tájékozódásra egymás kutatási témájáról. A Jászsággal foglalkozó helytörténeti kutatók arcképcsarnokának összeállítása a helytörténeti munkásság és a főbb kutatási témák bemutatásával, elérhetőséggel.

Különösen fontosnak tartjuk, hogy a kör tagjai komolyan vegyék ezt a munkát, hogy a kitűzött célok szerint működhessünk. Kiemelt szempont a rendszeresség és az elérhetőség. E folyamatban vállal tájékoztató, ismeretközvetítő szerepet a rövidesen elkészülő honlapunk, ezzel lehetőséget adva az internet adta kutatási formának is. Minden közzététel csak a szerző hozzájárulásával, lektori és korrektori munka után történik.

Jelenleg a Jászságban közel ötven személy kutat, gyűjt, fotózik stb. helytörténeti témában. Ők a kör lehetséges tagjai. Épp ezért a kör laza szakmai fórum, közösség a Jászok Egyesülete jászberényi csoportján belül, ezért elvárjuk, hogy minden csatlakozó személy a Jászok Egyesülete tagja legyen. Évente két alkalommal tervezünk összejövetelt. Működésünk székhelye a Jász Múzeum. Alakuló megbeszélésünkön felosztottuk a lehetséges feladatokat. A kör elnökének dr. Farkas Kristóf Vince történészt, muzeológust választottuk.

Szerző: Szabó Jánosné
Fotó: Gémesi Balázs (archív)

Vélemény, hozzászólás?