Emléktábla és művészeti dömping

A „100 éves a jászberényi tanítóképzés” jubileumi programsorozatában, november 24-én, pénteken délután, érdeklődésre számot tartó, színes események követték egymást. Emléktábla leleplezésén, avatásán és képzőművészeti kiállítások megnyitóin vehettek részt az érdeklődők a Jászberényi Campuson és annak kollégiumában.

Eszterházy Károly Egyetem Jászberényi Campusának főbejárata mellett a még letakart emléktábla előtt gyülekeztek az intézmény valamikori és jelenlegi oktatói, hallgatói, valamint az avató ünnepséget megtisztelő közönség. Dr. Varró Bernadett főigazgató asszony köszöntő szavaiban utalt arra, hogy az elmúlt száz év alatt többször veszélybe került az intézmény fennmaradása. „A mai nap viszont annak tanúbizonysága, hogy a kellő pillanatban mindig érkezett egy olyan segítség, összefogás, amely igazolta az elmúlt időszak szakmai minőségét, értékeit, szükségességét. Biztosította, hogy a jászberényi tanítóképzés száz éven keresztül fennmaradhatott. Ez a pillanat a következő száz év kezdete és utódaink mindig büszkén tekinthetnek vissza az intézmény falain belül folyó munkára és a térségben betöltött szerepére”.

A főigazgató asszony köszönetét fejezte ki Máté György szobrászművésznek, az intézmény nyugalmazott tanárának, aki az emléktábla tervezését, kivitelezését végezte és ehhez Molnár László és családja támogatását, „hogy e pillanatokban emléktáblát avathatunk, amely a százéves évfordulónak méltó emléket állít.” Felkérte Szabó Tamás polgármestert közreműködésre a tábla leleplezésben, amit a Palotásy János Zeneiskola növendékeinek fúvós hangszereiből felcsendülő fanfárok hangjaira, közösen tettek meg. Ezt követően Mező István református főlelkész néhány gondolatát osztotta meg a hallgatósággal: „Nehéz a pedagógus hivatása, mert sok türelem és kitartás kell hozzá, sokan figyelik ezt a műhelyt, melyben a tanár dolgozik, hiszen minden gyermek, ifjú egy-egy ablak a tanár életében, amelyen keresztül sok-sok ember, család belát és véleményez. Szép és áldott munka ez, de kétségtelenül nagy felelősséggel és áldozatvállalással jár, amelyet csak hivatástudattal lehet és érdemes végezni.” Az esemény zárásaképpen Taczman András diakónus szentelte fel az új táblát és áldotta meg egyben az épületet is.

A eseménysorozat a Campus Kollégiumának Sáros András termében folytatódott, ahol „Múltunk jövője” címmel képzőművészeti kiállítás nyílott az intézmény művésztanárainak munkáiból. A tárlatot, amelyen 11 alkotó „kéznyoma” látható, Farkas-Gattyán Adrienn Zóra művészettörténész ajánlotta a nagyközönségnek. Véleménye szerint, „a pedagógusi pályában és a művészetben van egy rendkívüli hasonlóság, mindkettő felelősséggel tartozik, hiszen az ember lélektani és kulturális fejlődéséért felel.” A művészet az a többlet, kohéziós erő, hogy egyetlen teremben, kifogástalan harmóniában lehet bemutatni festett faszobrokat, mázas cserépedényeket, absztrakt csendéletet, portrét, realisztikus tájképet. Az egész rendkívül eklektikus, ugyanakkor izgalmas összképet mutat. A kiállítás minden elemében a jövőről, az alkotásról és az emberről szól, úgy, hogy a múlt emlékeit, értékeit őrizve a folytonosságot fejezi ki. Jelenünk kincsei biztos pillérként őrzik múltunk értékeit.

A soron következő helyszín a Campus főépületének első emeletén található Folyosó Galéria. Örömteli volt látni ennek a kiállító helynek a rendezettségét, kezdődő megújulását, ami által egyre fontosabb művészeti térré válhat. Ezt bizonyítva, ezen a napon rögtön három kiállítás nyílt egy időben, Góg Zoltán művelődésszervező megnyitószavaival. Három külön egységet képező tárlat, melyek között vannak kapcsolódások, elsősorban a kiállító művészeket illetően. „Kortársművészet 27 éve a Jászberényi Campuson” című képzőművészeti válogatás jellegéből és az alkalomból adódóan is a legfontosabb egysége a most bemutatott kollekciónak. Kötőszövete ezeknek a műveknek a Jászberényi Campuson 27 éve folyamatosan megvalósuló Art Camp Nemzetközi Szimpózium, melyen a kiállító alkotók zöme a kezdetektől jelen volt, többen a mai napig rendszeres résztvevők. Nemcsak egy felsőoktatási intézményhez és egy jelentős múlttal rendelkező művésztelephez kötődő alkotók összeválogatott művei láthatók, de markáns lenyomatát is mutatja az utóbbi évtizedek magyar kortárs művészete törekvéseinek, irányvonalának, kísérleteinek. Számos művész az alkotók közül évtizedek óta folytatja pedagógiai munkásságát, mint Palkó Tibor festőművész, a kiállítások kurátora, az Art Camp fő szervezője.

Az elmúlt években, a Jövőkép Alkotók Egyesületével együttműködve rendezik meg ezt a művésztelepet. Ezért is kapcsolódik ide a másik egység, a Jövőkép alkotóinak „ Áttetsző” című kiállítása, ahol műveik a Folyosó Galéria széles ablaküvegeire installálódtak. A természetes fény által átjárva nyerik el végső, létrehozójuk által elérni kívánt állapotukat. Ezen sajátos műalkotások vizuális közlendői az anyagválasztást is meghatározták – fólia, üvegfesték, diaképek –, hiszen a háttérfény által mutatkoznak meg a művek valódi tartalmai.

A harmadik kiállítási egységbe, Nagy Tamás festőművész új alkotásai kaptak helyet, Titkos kert címmel, ami a legegységesebb anyag a bemutatottak közül. Tájképein, az újonnan választott téma mellett, új technikával is kísérletezett, hogy az általa talált külső, természeti és belső, lelki dimenziók mélységeit meg tudja jeleníteni. Festményei közel azonos lelki töltetű, egyazon stílusbeli alkotói utazás során készített pillanatképekből és hangulatokból áll.

A Jászberényi Campus centenáriuma ezekkel a kiállításokkal kicsit a képzőművészet ünnepévé is válhatott, ahol megtalálhatjuk magunknak az „utat” ami legjobban tetsző, ami újra teremthet, ami semmi, ami minden, ami igaz… A tárlatok január végéig látogathatók.

Demeter Gábor
Latest posts by Demeter Gábor (see all)

Demeter Gábor

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?