Napi ügyek, fejlesztések a városban

A város polgármesterével fontos és még fontosabb kérdésekről szokás interjút készíteni. Röpködnek a milliók és a milliárdok, és ez többnyire így is van rendjén. Ki mástól tudhatná meg a város lakossága, hogy mi történik az életterével, szeretett településével? Szabó Tamás polgármesterrel ezúttal talpáról a feje tetejére állítottuk az interjút: a városlakók szerkesztőségbe érkezett kérdéseit, megjegyzéseit fűztük lokálpatrióta kérdéssorrá. Mint kiderült, így is ugyanoda jutottunk. Csupa mindnyájunkat érintő dologról esett szó, beleértve a fejlesztéseket is.

Még mi sem írtunk róla eddig, talán éppen ezért érdeklődtek többen tőlünk, hogy mi történt a nemrégiben lezajlott iráni látogatása során?
A budapesti iráni nagykövet szervezésben jártam Iránban, egy felsőoktatási delegáció Palkovics László államtitkár vezetésével államközi megállapodás megkötése céljából utazott Perzsiába. Az egri egyetem rektora és jómagam meghívást kaptunk, amit örömmel elfogadtunk, hiszen egyetemünk és a Yazd városi egyetem között már voltak az együttműködésről kezdeti tárgyalások, amelyeket most folytathattunk. Testvérvárosunkban, Yazdban is jártunk, ahol utcát neveztek el Jászberényről és megnyílt egy érdekes fotókiállítás a két várost bemutatva. Kaiser Ottó kiváló fotóművész Yazdot, iráni szemmel pedig Jászberényt mutatták be a fotók. Szerencsére városunk lakói is megismerkedhetnek ezzel a remek kiállítással, mert nálunk is megrendezik majd.

Yazdi vendéglátóik viszonossági alapon érdeklődtek arról, hogy mi mit teszünk az ő kultúrájuk megismertetéséért?
Örömmel számolhattunk be arról, hogy folytatódik városunkban a Yazdi sétány kialakítása, abban a szellemben, ahogy a terveket nálunk megismerhették. A Conselve tér és a Polgármesteri Hivatal most még zárt udvarának összekötésével terecske is kialakul, amely méltó helye lesz a yazdiak széltorony alkotásának. Szimbolikusnak is felfogható, hogy a sétány két testvérvárosunknak szentelt közterületet köt majd össze.

Az említett helyszínnél maradva, köztudottan itt található a Jász Múzeum épülete. Kaptunk olyan kérdést, javaslatot, hogy a küllemében szerény megjelenésű múzeum nem lenne jobb helyen a 48-as szobor közelében, az egykori nővérszálló épületében?
A nővérszálló épületével nem tudunk rendelkezni, mert állami tulajdon. Egyébként sem alkalmas nagyon jelentős ráfordítás esetén sem múzeumi célokra. A Jász Múzeum főépületének elhagyása nincs napirenden. A múzeumnak raktározási gondjai vannak, aminek a megoldása kétféle módon is felvetődött. Vizsgáljuk a Tiszti Klub egy részének ilyen értelemben vett bevonásának lehetőségét. Ennél a megvalósuláshoz közelebbi a látványraktár létesítése, amit pályázati forrásokból valósíthatunk meg.

Tény, hogy a nővérszálló funk­ciótlan és elhanyagolt, de még ennél is jobban csípi a városiak szemét a szigeti bejáró melletti évtizedek óta romos épület.
Ismerjük a tulajdonos személyét, de nincs eszközünk arra, hogy a jelenlegi helyzeten, városképen rontó állapoton hathatósan javítson. A tulajdonos számtalan helyen nem működik együtt a város vezetésével. Annyit sikerült elérni, hogy az ott található szemetet, lerobbant traktort legalább távolítsa el.

Szerencsére épül, szépül a város. Innen, a Polgármesteri Hivatal ablakából kitekintve is újdonságokat fedezhetünk fel.
A tér meglévő hangulatába, képébe rendkívül szépen, intenzíven illeszkedik be a Bathó-palota kívül-belül megújult épületegyüttese. Hangulatos dísztermet alakítottak ki, és a korábban ígért funkciókat hamarosan tapasztalhatjuk majd mindannyian, különösen a vendéglátóegységek révén. Mellette az ügyészség épülete is elismerést váltott ki a város lakóiból.

A Lehel vezér szobor innen nézve patinás hátteret kapott, de a lokálpatrióták szemét olyan apróságok sem kerülik el, hogy nem figyelemfelkeltő és nehezen olvasható rajta a felirat. A polgármestert ilyen részletekkel megkeresik az emberek?
Szerencsére igen! Minden felvetés érdekel, ami a várost szebbé, jobbá, élhetőbbé teszi, vagy akár a hivatali munkát gördülékenyebbé alakíthatja. Ezért figyelünk az információs háló minden elemére, a személyes találkozásoktól a fórumokon, körzetbejárásokon, a közmeghallgatáson át az utcai közbeszédig. Ugyanez a célja a véleményládák rendszeres ürítésének is. A Jászberényi V. V. Nonprofit Zrt.-nél – amely a legtöbb városüzemeltetési kérdésben érintett –, olyan mechanizmust alakítottunk ki, hogy ami megoldható azt tempósan oldjuk meg, ha pedig erre jelenleg nincs lehetőségünk, forrásunk, akkor ezt ugyancsak nagyon rövid idő alatt mondjuk meg, reagáljunk a megkeresésekre.

Hogy értékeli a legutóbbi közmeghallgatást, amin elég kevesen voltak?
Úgy gondolom, hogyha nem jól mennének a dolgaink, és szinte csak ez az egyetlen fórum lenne évente, ahol az állampolgárok elmondhatják véleményüket, még az utcán is állnának emberek. Az előbb felsorolt számos lehetőség, és főleg a folyamatos egyeztetés, konzultálás nem hagyja akuttá válni az ügyeket, ki-ki megtalálhatja a maga fórumát javaslatai, panaszai átadására.

Személy szerint, mint magánember mivel nem teljesen elégedett?
Az ügyintézés gyorsasága, vagy inkább lassúsága évtizedek óta foglalkoztat engem is. Polgármesterként tapasztalnom kellett, hogy a hivatal működését rögzítő szabályok adottak, és gyakorta épp a demokrácia tartalmának és szellemének betartása érdekében időigényesek. Ami látványosan nem ésszerű, az ellen képviselőként többször felléptem. Nemcsak az államigazgatásban, de az egészségügyben is próbáltuk a bürokratikus dolgokat kitessékelni a rendszerből. Volt egy honlap, a deregulacio.hu, ahol sok ilyen ügyet felvetettünk.

Nem biztos, hogy népszerűt lehet válaszolni, de megkérdezzük: Minden felvetést, ötletet lehet méltányolni?
Nem vagyunk egyforma emberek. Itt is érvényesül a félig vízzel telt pohár esete, aminek az esetében az optimista ember szerint félig telt a pohár, míg a pesszimista szerint félig üres. Az is nemegyszer előfordul, hogy a magánügy ütközik a közérdekkel. Az alaphozzáállásunk az, hogy megvizsgáljuk, mit, hogyan lehet megoldani. Például a csapadékvíz esetében abból nem lehet kiindulni, hogy az én portám előtt legyen rendben minden, aztán folyjon a víz, ahová akar. Mindannyiunk közös érdekét kell megcélozni.

Közös érdek a Gyöngyösi út átépítése. Nem Ön, hanem a megyei útigazgató nyilatkozta nálunk, hogy szeptemberben elkezdődik a munka. Ez nem így történt. Vajon miért?
Az eredeti tervekhez képest a kormány plusz százmilliárd forintot biztosított belterületi utak felújítására. Ebből az összegből jutott nekünk két kilométernyi útfelújításra szolgáló forrás. A napokban rákérdeztünk hol tart az ügy, hiszen önkormányzati feladatok is kapcsolódnak az útépítéshez: a csapadékelvezetés ránk hárul, tehát nekünk időben kell forrásokat biztosítani és elvégezni a ránk eső feladatokat. A tervek elkészültek. A munkálatok tavasszal kezdődhetnek el.

Mettől meddig valósul meg ez a felújítás? A postától a Bundás-kútig többféle változatról hallhattunk.
Való igaz, hogy még vannak próbálkozások a felújított út hosszának nyújtására. Az egyik vége az Akasztófa hídnál adott, ott csatlakozhat az ugyancsak tavasszal kezdődő Fényszarutól induló felújított 32-es úthoz. A Bundás kútig nem célszerű megépíteni az új utat, annak a főtér környékén logikus befejeződnie, ugyanis az elkerülő út megépítése után a további nyomvonalra nem lesz szükség. Tervek szerint vagy egy nyomsávos, egyirányú áthajtás lesz lehetséges a téren, vagy csak a szervizúton közlekedhetnek majd célirányosan gépjárművek, egyébként faltól falig visszazöldítjük a teret. Szeretnénk visszanyerni minél nagyobb zöldfelülettel a főterünket.

A tavaszi építéseket, fejlesztéseket említette. Melyek indulnak még csak röviden megemlítve, hiszen ezekre külön-külön egyesével visszatérünk majd cikkeinkkel.
Öt olyan kiemelt fejlesztésünk van, amelyek tervezett fizikai befejezése 2018 augusztusa és decembere közé esik. Újabb három fejlesztést elkezdünk, de 2019-ben valósulnak meg. Csak az előbbieket szóba hozva: hét különböző nyomvonalszakaszt érintve kerékpárosbarát-fejlesztések kezdődnek, energetikai korszerűsítés lesz a Bercsényi úti és az Apponyi Albert általános iskolákban, megépül az új, hat csoportos városi bölcsőde, valamint a fogyatékkal élők nappali otthonának kialakítása is megvalósul új épület átadásával. Mindezek összértéke jóval meghaladja az egymilliárd forintot.

Vélemény, hozzászólás?