Diákok az 1956-os forradalomról

A Nagy Imre Társaság Jászberényi Szervezete a Lehel Vezér Gimnáziummal karöltve pályázatot írt ki diákok részére abból a célból, hogy a fiatalok személyes kutatások révén közelebb kerüljenek az 1956-os forradalom valódi eseményeihez. A pályázatban elsősorban a Jászberényben történtekre hívtuk fel a figyelmet, és ajánlottuk idős emberek, a forradalom résztvevőinek, vagy kortársainak meghallgatását.

A pályázat beváltotta a hozzáfűzött reményeket. Öt pályamunka érkezett, amelyeket a diákok többnyire csoportosan dolgoztak ki. A pályamunkák elbírálása után az eredményhirdetésre október 27-én került sor a Lehel Vezér Gimnáziumban. Az eseményen Antics István igazgató köszöntötte a pályázat résztvevőit, és a többi jelenlévő diákot. Ezt követően Besenyi Vendel, a Nagy Imre Társaság helyi elnöke ismertette, hogy milyen szerepet játszottak a gimnázium diákjai a forradalomban, beleszőve a saját élményeit is, hiszen abban az időben maga is a gimnázium kis diákja volt.
A pályázat eredményét Metykó Béla, a Nagy Imre Társaság tagja ismertette. Kiemelte, hogy a pályamunkák többsége elsősorban olyanok emlékeire támaszkodott, akik részt vettek a forradalomban, vagy átélték az akkori eseményeket.

A történetek leírásába olykor becsúsztak pontatlanságok is, de ezekről a diákok nem tehettek, inkább a visszaemlékezők, sok év alatt – érthetően – megkopott memóriájának a rovására írhatók. A pályázatok általános ismertetése után került sor az eredményhirdetésre. Az elbírálók mind az öt pályamunkát pozitívan értékelték.

Könyvjutalomban részesült Kovács Kitti és Andó Benedek munkája: Az 1956-os forradalomban megélt események. Két pályázat ért el harmadik helyet: Balázs Arikán – Gódor Linda 1956-os emlékek, valamint Kovács Kornél – Bicsák Imre: „1956 eseményei, Berkó József története”. Második helyezést ért el: Eszes Enikő: „Emlékek az 1956/57-es eseményekkel kapcsolatban”. Első helyezett pályamunka: Galsi Mercédesz, Kiss Emese Flóra, Szabó Anna Aliz: „A Jászberényi diákok és lakosok élményei az 1956-os forradalomról és visszaemlékezések”. A nyertesek 5-15 ezer forint értékű könyvjutalomban részesültek.

A rendezvény vége előtt Magyar Levente, a Nagy Imre Társaság tagja elevenítette fel a Budapesten átélt gyermekkori élményeit a forradalom eseményeiről. E sorok írója azt a kevéssé ismert tényt említette meg, hogy milyen sok résztvevője volt a forradalomnak. Itt Jászberényben a Forradalmi Bizottságokban, a Nemzetőrségben, a Forradalmi Ifjúsági Szövetségben és a sok Munkástanácsban összesen mintegy 400-450 személy működött aktívan közre az eseményekben.

A jelenlévő diákok nagy figyelemmel kisérték a beszámolókat, és éppen ez volt a rendezvény legnagyobb eredménye.

Szerző:
Goda Zoltán

Vélemény, hozzászólás?