Aki szeretetben marad, az Istenben marad

A reformáció 500. évfordulója alkalmából rendezett ünnepi konferencia október 12-én, délután ökumenikus istentisztelettel zárult a Református templomban.

A keresztyén ünneplőket nagytiszteletű Mező István református lelkész köszöntötte az istentiszteleten, ahol Szántó József címzetes apát, a Nagyboldogasszony Főplébánia plébánosa is szolgált.
A Himnusz eléneklés után felcsendült Luther Márton reformációs éneke, a 390. ének: „Erős vár a mi Istenünk!”. Mező lelkész prédikációjában az egységre való törekvés fontosságát emelte ki, melyet az egymás iránti elfogadás és szeretet által érhetünk el. „Egy a mi Istenünk, egy a mi Megváltónk!” – szólt az ökumené jegyében.

Szántó József apátplébános örömét fejezte, hogy ismét meghívást kapott a Református templomba közös imádságra. Elmélkedésében az utolsó vacsora történetén keresztül életünk beteljesüléséről, a Jóisten mellett való örök lét eléréséről beszélt, melyhez egymás szeretetén keresztül juthatunk el. „Aki szeretetben marad, az Istenben marad.” S ami a legfontosabb: ma már katolikus- és református hívő tud együtt imádkozni, egymás hitét tiszteletben tartja és szereti egymást. „Teljenek továbbra is békességben, szeretetben napjaink!” – zárta elmélkedését Szántó atya, majd áldását adta a jelenlévőkre.

Az emelkedett hangulatú istentiszteleten közösen elimádkoztuk a Miatyánkot, majd Mező Istvánné Ildikó lelkész Túrmezei Erzsébet versét olvasta fel Hit által címmel a befejező ének előtt: „Vezess Jézusunk, véled indulunk!”.

Gergely Csilla

Gergely Csilla

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?