Becsengetés után

A szeptemberi tanévkezdés kapcsán városunk három tanintézményét kérdeztük a nyáron történt fejlesztésekről, a várható változásokról és a pedagógus, illetve a tanulói létszámról.

A Jászapáti Szent Imre Katolikus Általános Iskola területén a nyár folyamán elvégzett munkálatokról Birkás Terézia igazgatóhelyettes tájékoztatta lapunkat. Kifestették az épületet, tornatermet és a hozzá tartozó helyiségeket, valamint a főépület hátsó bejárati részét is renoválták. Nyáron, az udvaron elkészült a homokozó, amit a kis diákok már használatba vehetnek. Az eszközbeszerzések, fejlesztések részeként jelenleg a projektorok javítása van folyamatban, a felsős kollégák pedig tableteket kapnak az e-napló vezetéséhez. Némi változás tapasztalható a tanári kar összetételében is: Nagy Sándorné nyugdíjba vonult, két felsős kolléga pedig más intézményben dolgozik szeptembertől. Új tanító néni is érkezett Kovácsné Nagy Csilla személyében. A 2017/2018-as tanévben 11 osztály indult 190 diákkal, akiket húsz fős pedagógusgárda oktat majd az év során.

– Célunk továbbra is a tanulók keresztény szellemiségű oktatása, nevelése. Az évfolyamokon német, kézműves és sportszakkörök indulnak – mondta Birkás Terézia. – Intézményünk két hosszúlejáratú pályázatba is bekapcsolódott, az egyik (EFOP-1.3.5-16-2016) keretében számtalan szabadidős, közösségépítő programot tudunk szervezni tanulóinknak, mint például hagyományőrző napot, katolikus találkozót, háromgenerációs találkozót, közösségi fórumot, településszépítő napot, sportklubot. A másik pályázat (EFOP 3.1.5-16-2016) a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatását segíti. Fenntartónk, dr. Ternyák Csaba egri érsek az idei évet teremtésvédelmi évvé nyilvánította, ennek jegyében is programokat szervezünk a tanév során – fejtette ki az igazgatóhelyettes asszony.

A Jászapáti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója Tavasz Ferenc elmondta, hogy a szünidő hónapjaiban a szokásos karbantartási munkákat végezték el intézményükben. Minden épületük mellékhelyiségeiben tisztasági festés történt. A Tornyos iskola könyvtárában a linóleumot javították, az iskola bejárati ajtaját korszerűbbre cserélték. Folyamatban van a tornaterem ablakainak borítása. A két alsós épületben a játszótér eszközeit lefestették. Az iskolában 22 tanulócsoportban 399 diák jár. Ebből 9 felső tagozatos (jellemző a párhuzamos osztály), 11 alsó tagozatos tanulócsoport, kettő pedig eltérő tantervű osztály.

– Alapvető céljaink nem változnak. Továbbra is fő célunk az, hogy a végzős nyolcadikosaink az első helyen megjelölt középfokú intézménybe nyerjenek felvételt. Így történt ez a tavalyi beiskolázási időszakban is, sokan jutottak be nagynevű középiskolákba: az egri Neumann, Szilágyi, a jászberényi Lehel és a helyi gimnázium padjait is „koptatják” egykori tanulóink. Nagy hangsúlyt fektetünk a közösségbe való beilleszkedés elősegítésére, a magatartás, egymás közötti kommunikáció fejlesztésére. Idén a délutáni foglalkozás hatékonyságának növelését tűztük ki fő feladatként – tájékoztatott Tavasz Ferenc.

A Jászapáti Gróf Széchenyi István Katolikus Középiskola és Kollégium igazgatónője Mészárosné Drizner Rita adott tájékoztatást intézményéről. A nyár folyamán fűtőtestek áthelyezésével, átalakításával növelték a gimnáziumi tornacsarnok fűtési hatékonyságát. Szintén fűtéskorszerűsítést végeztek a Szakképző iskolában, ahol megtörtént az épület elavult kazánjai, és az azokhoz közvetlenül csatlakozó berendezések, szerelvények cseréje. Részlegesen felújították a tangazdaság villamos hálózatát, és kiépítették az asztalos tanműhelyben a tűzvédelmi főkapcsolót. Itt a faipari felsőmarógépre új lábszelepet vásároltak. A Varró Tanműhely tetőszerkezetét felújították, és a beázásokat megszüntették. A kollégiumi zuhanyzók cseréje, és a balesetveszélyes járólapok cseréje is megtörtént. Az intézmény részére új fűnyírót szereztek be, és a meglévőkhöz alkatrészeket vásároltak. A gimnázium párkányainak szükség szerinti helyreállítását, valamint a tornacsarnok nem működő mennyezeti fényvetőinek javítását is elvégezték. A Széchenyi-teremben lévő nejlon függönyöket pótolták. A római katolikus plébánia adakozásának segítségével a gimnázium aulájában kápolna kialakítására került sor, melynek megszentelését szeptember 8-án, pénteken tartják.

– Pedagógus létszámunk 55, melyből 51 tanár aktív. A 2017/2018-as tanévben 599 tanuló kezdi meg a tanévet. A gimnáziumban 13 osztály, a szakképző egységben 16 osztály indul. Változás a tavalyi tanévhez képest a képzésben, hogy a gimnáziumban bevezetjük az esti érettségi képzést, a szakképzőben pedig az esti kereskedő képzést – tájékoztatott az intézményvezető asszony.

Kárpáti Márta

Kárpáti Márta

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?