Mária örökre hív minket!

A ferences rend egyik legnagyobb ünnepén, augusztus 2-án, vasárnap délelőtt búcsúi szentmisére érkeztek a hívek a Barátok templomába, Angyalos Boldogasszony tiszteletére.

Az aprócska kápolna eredetileg Assissi mellett épült, amelyet Szent Ferenc kapott ajándékba a bencésektől és a legnagyobb csodákat élhette át. Itt jelent meg neki Jézus és Szűz Mária, akiktől a teljes búcsút kérte azokra, akik az előírásoknak megfelelően vesznek részt az ájtatosságon. Szent Ferenc is itt nyerte el a teljes búcsút és a számára oly szeretett helyen tért meg Teremtőjéhez. A Porciunkula kápolna igen kedvelt búcsújáró hellyé vált, így szerte a világon a ferences rendi templomok mellé építettek az Assissi mellett található épület mintájára, így Jászberényben is.

Az Angyalos Boldogasszony tiszteletére felszentelt templomocska búcsúi ünnepére idén is megteltek a Barátok templomának padsorai. Már hagyomány, hogy a búcsú előestéjén elkezdődik az ünnep, amelyet a másnapi szentmise és körmenet koronáz meg. Mindkét alkalommal Novák István plébános, főigazgató atya celebrálta a szentmisét és szentbeszédében Szűz Mária kegyelmeiről elmélkedett, melyeket bárki magáénak tudhat, ha kitárja szívét előtte. „Mária örökre hív minket! Mária értelmessé teszi életünket! Mária a legnagyobb vigasz!” Novák atya e három gondolatra fűzte fel prédikációját, melyek bátorítják az elcsüggedteket és megújulást hozhatnak számukra, ha nyitott szívvel fogadják. „Ha nehézségeken keresztül is meg tudunk újulni Istenben, meg tudjuk újítani keresztény hitünket, akkor újra megerősödünk és lesz értelme az életnek.”

Gergely Csilla

Gergely Csilla

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?