Sikeres évet zárt a Jász Múzeum

A Jász Múzeum 2016. évi szakmai tevékenységéről szóló beszámolója a július havi önkormányzati ülésen került a testület elé. Az előadó, Hortiné dr. Bathó Edit röviden szóban is kiegészítette a tanulmányt, amely során a gyűjteményi tárolás hiányosságaira hívta fel a figyelmet, és ez okból megoldást kért a várostól.

Az intézmény elmúlt évi gazdálkodására jellemző a stabilitás és az enyhe növekedés, amely a jegyárak emeléséből fakad. A megelőző évekhez hasonlóan a gazdálkodás négy pilléren nyugszik: állami támogatás – 17.447.000 forint, fenntartói támogatás – 9.583.000 forint, saját bevétel – 1.104.000 forint és pályázati támogatás – 2.745.000 forint. Ennek tükrében mindösszesen 30.879.000 forint volt a múzeum tavalyi költségvetése. A szakmai munka támogatásához két pályázat is sikerrel szerepelt. A pályázatok lehetőséget adtak eszközbeszerzésekre, adatgyűjtésre és konferenciaszervezésre. A pályázatból megvalósult, már lezajlott és a még futó programok sikert arattak az érdeklődők körében.

Az intézményben épület felújításokat is végeztek önkormányzati támogatásból, illetve saját költségvetésből. A múzeum legsürgetőbb feladatai között a megfelelő gyűjteményi raktár létrehozása szerepel. A jelenlegi, több helyen lévő (múzeum épülete, Városháza udvara, Jász Honvéd Kaszinó épülete, egykori Szelei úti iskola) raktárhelyiségek semmiben nem felelnek meg a múzeumi törvény által előírt szakszerű műtárgy-elhelyezésnek és -védelemnek. Különösen aggasztó a múzeum tanyai raktárában elhelyezett műtárgyak helyzete. Sürgető feladat, hogy a kétségbeejtő raktárhelyzetre megoldást találjanak.

A Jász Múzeum 2016-ban nyolc főállású és egy részmunkaidős dolgozóval végezte munkáját. Jászberény Város Önkormányzatának mint fenntartónak köszönhetően a munkatársi gárda szeptember 1-jével egy régész muzeológussal gyarapodott. A régész alkalmazása a Jászságban folyó nagy beruházások ismeretében igen aktuális volt, hiszen a múzeum ennek következtében el tudja látni a kisebb építési munkálatok során előírt régészeti hatósági megfigyeléseket, valamint régészeti leletmentő és feltáró munkát végezhet. A feladatellátást kulturális közalkalmazottak, gyakornokok, valamint önkéntesek is segítik.

A Jász Múzeum jelentős gyűjteménye két fő egységből áll: főgyűjtemények (70.715 db) és segédgyűjtemények (102.159 db). A régész muzeológus alkalmazásával a szakember hiányában két, korábban lezárt gyűjtemény – a régészeti és a numizmatikai – újból
megnyílt, ami lehetőséget nyújt a további gyarapodáshoz. Az új helyzethez igazodva szeptemberben a minisztériumtól megkapták a múzeum módosított működési engedélyét is.

Az intézmény műtárgyállománya 2016-ban is szépen gyarapodott, elsősorban ajándékozás révén, de öt alkalommal lehetőség nyílott helytörténeti és néprajzi tárgyak vásárlására is. A múzeum kutatószolgálatát – könyvtár, adattár, történeti dokumentációs tár –, 2016-ban hatvanan vették igénybe. A használók zöme családfakutatás céljából kereste fel az intézményt, ahol szakmuzeológus nyújtott segítséget a téma kutatásához. A családfakutatást segítik a múzeum digitalizált anyakönyvei is.

Az állandó kiállítások mellett tavaly három időszaki kiállítás várta a látogatókat. Ezek Míves kézműves örökség: a matyó népművészet című tematikus tárlat, Utazás jász őseink motívumvilágába – Oszvald Nándor ötvösművész kiállítása, valamint a Jászsági Menedzser Klub Egyesülettel való közös rendezésben A Magyar Szent Korona hiteles másolatának és az Országalmának kiállítása voltak. Legnagyobb sikere ez utóbbinak volt. Akkor mintegy kétezer látogató kereste fel az intézményt. A múzeumnak 2016-ban 18.722 látogatója volt. Ebből diák 5.966, külföldi 1600. A látogatói létszám vidéki múzeumok viszonylatában jónak mondható. A munkatársak 76 alkalommal tartottak tárlatvezetést.

A Jászsági Füzetek 53. darabja tavaly jelent meg Fodor István Ferenc: A jászsági oktatás végvárai címmel a Jász Múzeumért Alapítvány közreműködésével. Szintén az alapítvány támogatja a Redemptio – Jász és kun települések honismereti lap kiadását, ami a XXIII. évfolyamába lépett.
Négy nagyszabású konferenciára, illetve emlékülésre került sor az elmúlt évben. Májusban Emlékünnepség gróf Apponyi Albert születésének 170. évfordulója alkalmából címmel rendeztek programot, szeptemberben Déryné-emlékünnepség volt, októberben 1956 emlékezete címmel tudományos konferencia, valamint emlékünnepség került megrendezésre dr. Fekete Lajos történész, akadémikus születésének 125. évfordulója alkalmából.

A múzeum régész, történész, néprajzos munkatársai önálló kutatási témákkal rendelkeznek, rendszeresen végeznek helyszíni és levéltári gyűjtéseket, kutatásokat. Eredményeiket konferencia- és ismeretterjesztő előadásokon, könyvekben, tanulmányokban és kisebb közleményekben teszik közzé. A Jász Múzeum térségi feladatokat, közművelődési tevékenységeket végez, öt tudományos, ismeretterjesztő sorozatot, és négy ismeretterjesztő múzeumpedagógiai sorozatot is szervezett. Egyéb kulturális eseményekhez – kiállítások, könyvbemutató, ünnepségek – társrendezőként, szakértőként kapcsolódott. Külföldi projektekhez ugyancsak kapcsolódtak. A munkatársak részt vettek török, illetve oszét tudományos kutatásokban, közös programokban. A múzeumhoz továbbra is kapcsolódnak civil csoportok, évek óta rendszeres kapcsolatot tart fenn országos, megyei szakmai intézményekkel, szervezetekkel, helyi és jászsági oktatási és kulturális intézményekkel, művészeti és hagyományőrző közösségekkel. A tartalmas beszámolót Jászberény képviselő-testülete egybehangzó igennel elfogadta a július 12-i ülésen.

Kárpáti Márta

Kárpáti Márta

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?