Hubai atya fohásza

Aranymisés plébános adta áldását a hívekre július harmadik vasárnapján a Kármelhegyi Boldogasszony tiszteletére felszentelt Újtemető kápolna búcsúi szentmiséjén.

Az ünnepi szentmisére harangszó szólította a híveket a Kármelhegyi Boldogasszony tiszteletére felszentelt Újtemető kápolna köré, hogy együtt imádkozzanak elhunyt szeretteikért, az örök élet kegyelméért. A szabadtéri szertartáson Taczman András diakónus köszöntötte a megjelenteket és Hubai József szücsi plébánost, aki áldozatkészen vállalta a szentmise celebrálását megromlott látása ellenére is.

Hubai atya szentbeszédében a Máriás lelkület fényéről szólt áhítattal, és felvillantotta a Szűzanya alakját. A számtalan Szűz Mária tiszteletére irányuló tettből emelt ki néhányat, köztük Szent István példáját, aki országát ajánlotta fel a Szűzanyának, aki ezáltal örök pártfogója lett a magyar népnek. „Van édesanyánk, aki gondot visel ránk… Őt kérve gazdagodjunk Mária kegyelmében!” – hallhattuk Hubai atya imaszándékát.

Ahogy Szent Simon kérte a legnagyobb vészben a Szűzanyát, hogy járjon közben a Kármelita rend megmaradásáért, úgy kérhetjük mi is a Szűzanyát a legnagyobb bajunkban, bánatunkban megoldásért, vigaszért. Mária csodálatos, szent asszony a betlehemi éjszaka óta. Egyszerű názáreti leány, aki alázatosan Isten szolgálóleányának vallja magát, de mégis milyen hatalmas. Hiszen legfőbb erénye a megbocsátás, irgalom, szeretet és engedelmesség mellett az Istent imádó lelkület. „Öltözzünk mi is Máriás lelkületbe! Szakadjunk ki a bálványimádásból! Napról napra kapaszkodjunk bele a Szűz anya köntösébe – Kármelhegyi Boldogasszony skapuláréjába, amely megvéd minket az örök kárhozattól –, és tartsunk ki mindhalálig!” Hubai atya arra buzdította a híveket, hogy vigyék el magukkal búcsúfiaként az élő hitet, a bizalmat a Jóistenben, és Máriás lélekkel, buzgón tartsanak ki a halálig.

A felajánlást, áldozást követően papi hivatásának 50. évfordulója alkalmából Hubai atya aranymisés áldását adta a hívekre, majd a kápolna körül szentséges körmenettel zárult a búcsúi szertartás.

Gergely Csilla

Gergely Csilla

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?