A közös éneklés átszellemült öröme

Másfél évszázad egy kórus életében nemcsak városi szinten, de országosan, sőt talán az egész világon kuriózum. Büszkeségre ad okot, hogy Jászberény kulturális életét már 155 éve gazdagítja a Palotásy János Vegyeskar, melynek születésnapjáról szombaton koszorúzással, illetve történeti kiállítással, vasárnap hangversennyel emlékeztünk meg.

1862-ben Palotásy János és Riszner József zeneszerzők fejéből pattant ki a gondolat, hogy zene- és dalművelésre tagokat toborozzanak. Ötletük nyitott fülekre talált, mert hamarosan az alapítókon kívül hat férfi és tíz nőtársukkal létrehoztak egy zenekari kísérettel rendelkező dalárdát Úri zene- és dalkör névvel. Elnökként Palotásy Jánost, karnagyként Riszner Józsefet jegyezték. A dalárda népszerűsége a következő években felfelé ívelt. Egyre többen csatlakoztak tagként, és szép sikerrel szerepeltek városi rendezvényeken, majd országos hangversenyeken is.

Az elnök 1878-ban bekövetkezett tragikus halálát és Riszner József lemondását követően ifj. Beleznay Antal énektanár vette át a karnagyi pálcát. Az ifjú tehetség friss lendülettel vezette az ekkor már Palotásy nevét viselő énekkart. Sorra nyerték az országos versenyeket, a város kitörő lelkesedéssel fogadta sikereiket, az újságok cikkekben örökítették meg szereplését. A zajos sikereket csendesebb időszak követte, majd amikor Beleznay elhagyta a dalárdát, néhány év szünet következett a kórus életében. A dalárdát Mallár József tag és Beleznay Móric kántor, karnagy szervezte újjá.

A háború megszakította a fellépések sorát, mígnem Kele István apátplébános támasztotta új életre Palotási Dalkör néven Berzátzy László vezénylete mellett. Két évtizednyi jelentős sikerekkel díszített utat követően 1940-ben Berzátzy megvált a dalárdától és átadta helyét fiatal, tehetséges tanítványának, Bakki Józsefnek. A háborús események folytán a létszámában megfogyatkozott énekkar új életre keltése igen komoly feladatnak bizonyult, ám Bakki József és Koncsik László elnök fáradozása újra talpra állította az énekkart. Nem kis teljesítmény volt, hogy a belügyminisztériumi rendelet alapján működésében felfüggesztett énekkar másfél év kényszerszünet után ismét dalra fakadhatott.

A kórus munkássága a város kulturális életének meghatározó részévé, a népművelésnek fontos eszközévé vált. 1950-ben vették fel a Jászberényi KIOSZ Palotásy János Dalkör nevet. Bakki József 1967-ben bekövetkezett halálát követően a kórus ismét hullámvölgybe került. Édesapja örökébe a magas zenei képzettségű ifj. Bakki József került a karnagyi poszton. A jelentős elismeréseket begyűjtő kórus ’73-ban felvette a Palotásy János Össz-Szövetkezeti Vegyeskar nevet. Ekkortól a hazai hangversenyek mellett többször vendégszerepeltek külföldön is. Két évvel később, 1975-ben Bakki József lánytestvérének, a szintén zenetanár Bakki Katalinnak adta át a stafétát jelentő karmesteri pálcát. Munkáját jelentős mértékben segítette Thormanné Husznay Mária kórustag, aki másodkarnagyként igazgatta a kórust. Bedőné Bakki Katalin már nem érhette meg szeretett énekkara jubileumi műsorát, mert tavaly novemberben elszólíttatott az élők sorából. A rengeteg elismerést, díjat és kitüntetést megszerző kórust ma Kati néni és elődei szellemiségében Ecsedi Péter énekművész, karnagy igazgatja szeretetteljes szakértelemmel és lelkesedéssel, aki a jubileumi műsor idején mutatkozott be hivatalosan kórusvezetőként.

A szombati emlékműsor az elhunyt karnagyok emléke előtt tisztelegve koszorúzással vette kezdetét a Fehértói temetőben, majd este fél hétkor a Déryné Rendezvényházban kórustörténeti kiállítás megnyitóján vettek részt a kórustagok és az érdeklődők. A tárlat széles palettán mutatja be a Palotásy János Vegyeskar történetét az 1862-es indulástól egészen napjainkig. A tablókon korukból fakadóan megsárgult fotók, újságcikkek idézik fel a hajdani sikereket, szerepléseket. Természetesen a kiállítás részét képezik a díszoklevelek, elismerések, kupák, relikviák, amelyek mind bizonyítják a kórus színvonalas munkáját. Külföldi és hazai utakról emlékként hozott szuvenírek, kirándulásokat megörökítő fotók színesítik a történelmi tárlatot, melyekből kiviláglik: a kórustagok nem csupán szakmai téren, de barátilag is társak. Előadásaik során visszatükröződik a közös éneklés átszellemült öröme. A kórus méltán nyerte el a magyar zenekultúra szolgálatában tett tevékenységéért többek között a Kiváló Együttes címet, Fesztiválkórus minősítést, Kodály bronz diplomát, fesztiválok Aranydiplomáit, magas fokozatú minősítéseket és rangos kitüntetéseket. Az emlékekből kiállított anyagot július 27-ég tekinthetik meg a rendezvényház dísztermében.

A kiállítás megnyitó alkalmával a tárgyi emlékek mellett ismertetőt hallhattunk a kórus történetéről, majd néhány dal erejéig ízelítőt kaptunk tehetségükből is. Thormanné Husznay Mária röviden felidézte a kórus tagjaként eltöltött fél évszázadnyi szép emléket, megköszönte a lehetőségét, hogy egy ilyen jeles társaságban sikerült a zeneművekkel megismerkednie, tudását gyarapítania. A továbbiakhoz töretlen összetartást, sikert és türelmet kívánt a karnagynak és a kórustagoknak.

Vasárnap a főtemplom szolgáltatott méltó helyszínt az évfordulós eseményhez. A megjelenteket Hassler Ünnepre jöttünk című művének előadását követően Zsova János plébános köszöntötte. Kifejtette, az egyház mindig szívesen fogadja a kórusokat, amelyek Isten dicsőségére örömet szereznek hallgatóiknak. Gratulált a töretlen működéshez, a sikerekben gazdag eltelt 155 évhez. Végezetül kérte az Atya kegyelmét, hogy a vegyeskar munkája még sokáig szerezzen örömteli perceket és felüdülést hallgatóságának. A műsor részeként itt is elhangzott a kórus története, majd a templomi közönségnek is bemutatkozott az új karnagy. Az ünnep zenei motívumait Halmos, Bach, Pitoni, Beleznay, Gounod, Kodály műveinek előadása jelentette. Egyházi és világi dallamok hangzottak el a kórustagok előadásában. Szólót énekelt Ecsedi Péter énekművész-karnagy, Mészáros Tamás, Jakus Péter, Rácz Anita, Mészáros Erzsébet, Nagy Kálmánné. Orgonán dr. Réz Lóránt orgonaművész, zongorán Farkasné Szőke Tünde játszott.

Kárpáti Márta

Kárpáti Márta

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?