Sikeres pályázatokat nyert a város

Teljes létszámmal vette kezdetét június 22-én, csütörtökön a soros, nyílt testületi ülés a városházán, ahol többek között szó esett a megújuló fürdőhely, a Klasszik Strand programról, közterületekről, és sikeres pályázatokról.

A megjelenteket Farkas Ferenc polgármester köszöntötte és a napirend első pontjaként a két testületi ülés között történt legfontosabb eseményekről tájékoztatott. Megrendülten adta hírül, hogy május 30-án végső búcsút vettek Jászapáti jeles szülöttétől, dr. Budai László nyelvész professzortól, aki a felsőfokú angol nyelvoktatás hazai reprezentánsa volt.

A szomorú esemény után azonban igazán örömteli hírrel tudott szolgálni, hiszen hét nyertes pályázatot tudhat magáénak a város. Köztük öt TOP-os pályázattal nyertek százmilliókat a Jászapáti Ipari Park és Logisztikai Park fejlesztésére (700M Ft), belvízvédelmi fejlesztésre, a három tó kotrására (100M Ft), tíz önkormányzati épület energetikái korszerűsítésére (78M Ft), a Komplex Telep program folytatásaként a szegregált lakókörnyezetben élők életminőségének előre mozdítása társadalmi integrációs törekvéseken keresztül című projektre (108M Ft), valamint a Helyi foglalkoztatási együttműködések a Jászapáti Járásban című pályázatra (279M 630E Ft). Ezeken kívül az ASP Központhoz való csatlakozásra 7M forintot, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-től a meglévő testvérvárosi kapcsolatok ápolására 2.5M forint támogatást nyert el a város.

A kérdések sorát Birkás Ferenc képviselő nyitotta meg, aki arról érdeklődött, hogy lesz-e nagypályás futball Jászapátin? Farkas Ferenc válaszában elmondta, hogy megalakult a Jászapáti VSE új elnöksége, Lencse Attilával az élen, és több egyeztetés után az körvonalazódik, hogy a megyei harmadosztályban tud majd elindulni ősszel a felnőtt labdarúgó csapat. Ugyan a csapat számára biztosítottak az új mezek, de ettől függetlenül Birkás képviselő az őszi kezdésre egy garnitúra felszerelést ajánlott fel 15 játékos és két kapus számára.

A központi ügyeletekkel kapcsolatos kérdésekre dr. Völgyi István alpolgármester olvasta fel Rédei József, az Emergency Sercive Kft. ügyvezető igazgatójának válaszát, miszerint „a cég ISO minősítéssel rendelkezik, melynek mellékletét képező folyamatszabályozási protokollok alapján az asszisztens és a mentőtiszt a kompetenciájukat nem meghaladó kérdések körében adhatnak tanácsot a pácienseknek… Amennyiben a kompetenciájukon túlmutat az eset, a telefont átadják az orvosnak, az ügyelet kapcsolatban áll az Országos Mentőszolgálattal.”

A tájékoztatót követően Berente Éva képviselő fogalmazta kérdéscsokrát a közterületek tisztán tartásával, randalírozó fiatalokkal kapcsolatban. Farkas Ferenc elmondta, hogy a város két közterület-felügyelője már feltérképezte a város elhagyatott ingatlanjait, és a tulajdonosokat felszólították a gyommentesítésre. Biróné dr. Boros Anikó jegyző asszony hozzáfűzte, hogy két önkormányzati rendelet is van erre a problémára. Amennyiben kötelezésre kerül sor, akkor ezen rendeletek alapján közigazgatási bírság szabható ki az ingatlan tulajdonosaival szemben ötezer és 150 ezer forint közötti összegben – ha nem végzik el a kötelezettségüket.

Folytatva a válaszok sorát Farkas Ferenc kijelentette, hogy a rendőrség, a polgárőrség és a közterület-felügyelet együttesen tesznek azért, hogy a közterületen alkoholos befolyásoltság alatt bandázó fiatalok ne zavarják a lakókat, és a nyári szünetüket töltő gyermekeket. Hozzátette, hogy ilyen eset kapcsán már szabtak ki bírságot. A vásárban kihelyezendő hulladéktárolók, szemeteszsákok ötlete ugyan már nem újkeletű, de mindenképpen megfontolandó a rendezettség érdekében. A tavak kotrásával kapcsolatban elmondta, hogy a munkálatok megkezdése előtt időben értesítik majd a horgászegyesület tagjait. A testületi ülésen jelen lévő Gócza Zoltán, mint a TRV Zrt. munkatársa elmondta, hogy van lehetőség ivókút kihelyezésére a Kocsér utca sarkán található játszótérre, amennyiben azt az önkormányzat megrendeli saját költsége terhére.

Pádár Lászlóné képviselő többek között a Klasszik Strand programmal kapcsolatban érdeklődött. Tótin Lóránt, a Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft. ügyvezetője elmondta, hogy a Klasszik Strand stratégiájának a végrehajtása folyamatban van. A honlap megújítása is elindult és az arculati kézikönyv is készül. Várhatóan július végére készül el a honlap, a Facebook oldal pedig már elkészült, melyek mind a marketing stratégia részei. Az új ügyvezető elégedett a szezon eleji forgalommal.

Az élénk diskurzus során szó esett a szünetüket a sírokon ülve töltő közmunkásokról, a sikeres útfelújításról, a kátyúzás ütemtervéről, valamint bemutatták a hivatal új munkatársát, Balogh Renátát, mint a szervezési és hatósági osztály megbízott vezetőjét, aki jegyzői referensi feladatokat is ellát majd.

A továbbiakban A családi események szolgáltatási díjairól és az anyakönyvvezető díjazásáról szóló 4/2011. (II. 15.) számú önkormányzati rendelet módosítását szavazták meg egyhangúan a képviselők. Az előterjesztések között szavaztak beszámolókról az Önálló Óvodai Intézmény 2016/17-es nevelési évéről, a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. Jászapáti városban nyújtott 2016. évi tevékenységéről, valamint elfogadták az önkormányzat 2017. második félévére vonatkozó munkatervét. A képviselő-testület továbbá döntött a Vince utca 3. szám alatti ingatlan értékesítéséről, valamint a közművelődési érdekeltségnövelő támogatás igényléséről, valamint az önkormányzatnál és intézményeinél 2016-ban végzett részletes belső ellenőrzési jelentést is megszavazták a képviselők. A vizsgálat a pénzügyi, számviteli, gazdálkodási szakterületeket érintő belső szabályzatok meglétének, formai és tartalmi megfelelőségének ellenőrzésére terjedt ki.
Az ülés ezt követően zárt ajtók mögött folytatódott a Jászapáti Család- és Gyermekjóléti Központ intézményvezetői pozíciójára kiírt pályázat elbírálásáról, valamint díjak, elismerések adományozásáról.

Gergely Csilla

Gergely Csilla

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?