Te Deum és érseki kitüntetés

Június 13-án, Páduai Szent Antal ünnepén zsúfolásig megtelt fiatalokkal az egri bazilika. Az Egri Főegyházmegye területén működő 49 egyházi oktatási intézményből érkeztek tanulók és pedagógusaik az ünnepélyes tanévzáró szentmisére és díjkiosztásra. A Liska József Katolikus Középiskola Vegyeskara is a százötven díjazott közt volt.

A Te Deumot dr. Ternyák Csaba érsek főpásztor mutatta be, aki szentbeszédében felhívta az egyházi iskolákban tanuló diákok figyelmét, hogy ízt kell adniuk az ízetlen világnak. „Ti vagytok a Föld sója!” Az egyházi iskolában tanulás legelső feladata és célja, hogy hivatást adjon az ott tanulók kezébe és életébe. Hit, hivatás, hűség: ezek voltak ennek a 2016/2017-es tanévnek a jelszavai. Bátorság kell ahhoz, hogy valaki Isten róla álmodott tervét elkezdje az életében megvalósítani, azonban az Úr ehhez a sokszor rögös úthoz mindig megadja a kegyelmet. Végső soron pedig azok a boldog emberek, akik le tudják fordítani Isten szakmájukról, hivatásukról, tevékenységükről alkotott álmát életükben.

A zenei szolgálatot a Füleczki István káplán atya és egyetemi lelkész – aki a jászberényieknek is ismerős volt, itt töltötte gyakorlatát – vezette kórus és zenekar látta el. A szaxofon mögül kilépve a szentmise után rövid beszédében a káplán atya köszöntötte a fiatalokat. A találkozás örömére hívta fel a figyelmet és arra, hogy ma különösen nagy szüksége van a fiatalságnak példaképekre. A mindennapi, igazi hitre épülő imádságban és a helyes, Istenre hagyatkozó döntéshozatalban Szűz Mária lehet útmutatónk. Ahogy ő is szabadon, örömmel, szeretettel kimondta az igent Isten hívására, így kell nekünk is tennünk. Ha, mint ő, félretesszük félelmeinket, Isten mellénk áll és azt súgja fülünkbe: „Ne félj!” Ez azért is fontos, mert kihat a világra, mi hogy vagyunk magunkkal, embertársainkkal, Istennel. Két lábon járó evangéliumos könyvvé kell igyekeznünk válni és ehhez hét támpontot sorolt fel az előadó: a hiteles életpéldákat, a rendezett emberi kapcsolatokat, a csendet, a Szentírás olvasását, a lelkivezetővel való rendszeres konzultációt, a szentgyónást és az Eucharisztiát.

Beszéde után az érsek főpásztor kiosztotta a mintegy 150 díjazott kitüntetéseit, akik a legkülönfélébb területeken jeleskedtek az elmúlt tanév során. A jászberényi Liska József Katolikus Középiskola Vegyeskara a liturgikus eseményeken nyújtott magas színvonalú zenei szolgálatért elnyerte az érseki dicséretet, kérve további tevékenységükre Isten áldását. Az iskolai és városi eseményeken való helytállás mellett a Barátok templomának szentmiséire, a Szent Klára Idősek Otthonának és az Angyalkert Óvoda Tagintézménynek a falai közé is elviszik az Istennek való zenélés örömét. Tevékenységük nemcsak művészeti jellegű, hanem evangelizációs küldetést és közösségformálást is jelent. A díjat Baginé Szalka Eszter kórusvezető és Kispál Lilla, valamint Adamecz József kórustagok vették át. A díjkiosztó közös ebéddel zárult az Érseki Palota kertjében.

Írta: Taczman Mária

Munkatársunk

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?