Ötven év hűség

A Veritas Kiadó gondozásában tavaly év végén jelent meg Anka László Apponyi Albert válogatott levelezése című könyve. A kötetet és íróját a városháza dísztermében hétfőn délután öt órakor ismerhette meg a közönség.

Az érdeklődőket a programszervező Jász Múzeum nevében Hortiné dr. Bathó Edit igazgató asszony köszöntötte. Bevezetésként emlékezetbe idézte, hogy gróf Apponyi Albert 52 esztendőn át volt a jászok országgyűlési képviselője. Életéről már többen írtak, tanulmányok jelentek meg munkásságáról, ám kiterjedt közéleti- és magánlevelezése ez idáig nem volt elérhető a nagyközönség számára. Ezt a hiányt pótolta a Veritas Történetkutató Intézet, amikor múlt év végén megjelentette Anka László történész gondozásában a bemutatásra váró könyvet.

Szatmári Antalné alpolgármester asszony a város nevében köszöntötte a megjelenteket. Gróf Apponyi Albert politikában, diplomáciában, kapcsolataiban fényévvel előttünk járt. Jászberény városa tisztelettel adózik nagysága előtt. Oktatási intézmény, köztér, díszterem, szobor őrzi emlékezetét.  Apponyi rengeteget tett az oktatás fejlődéséért. A kortársak a legnagyobb élő magyar névvel illették az aranymandátumos politikust, aki nem csak hazájában tett szert kiváló diplomáciai kapcsolatokra. Külföldön Magyarország reprezentatív szónokaként ismerték el. Angolul, franciául, olaszul, németül kiválóan képviselte érdekeinket. Ékesszólásával érdemelte ki, hogy a Trianoni tárgyalások nagyköveteként jelen lehetett a nagy horderejű történelmi eseményeknél. Munkássága évszázad múltával is tanulságos, megismeréséhez a kötet hiteles hátteret biztosít.

Apponyi Albert jelenkori kollégája Pócs János, a Jászság országgyűlési képviselője beszédében párhuzamot vont a korabeli és a mai politikusi munka között. A könyvet lapozgatva szembetűnik, hogy száz évvel ezelőtt az ország érdeke előrébb való volt bármiféle pártérdeknél. Apponyi, bár megfordult több párt tagjai között, de mindig a nemzet érdekeit tartotta szem előtt – állapította meg Pócs János. A gróf rettentő erőfeszítéseket tett a kormány és az ellenzék kibékítésére, az egységes közvélemény megteremtésére. Természetesen abban az időben is voltak csalódások, árulások, de Apponyi mindig bölcs tudott maradni. Politikai ellenfeleinek tisztességét soha nem vonta kérdőre, a barátai kezét soha nem engedte el. A mai politikusoknak állít példát a tekintetben, hogy az ellenzékkel legyenek közös céljaink, mert csak így érhetjük el a felemelkedést. A könyvben közzétett levelezésből kiviláglik a hűség is. Mert Apponyi fél évszázadon át hű tudott maradni a Jászsághoz. Apponyi Albert egyik legnagyobb történelmi alakunk, legyünk rá büszkék, hogy egykor köztünk járt, a mi érdekeinkért küzdött.

Dr. Marinovich Endre professzor a Veritas Történetkutató Intézet tevékenységét mutatta be az érdeklődőknek. Elmondta, hogy a kormány 2014-ben hívta életre a társaságot abból a célból, hogy történelmünk fehér foltjaira fényt derítsen, s kutatásait publikációkban a köz számára hozzáférhetővé tegye. Az Apponyiról szóló könyv a hatodik kiadvány az intézet életében.

A történész írót, aki egyébként Tápiószecső alpolgármestere is, dr. Vizi László, a Kodolányi László Főiskola rektor helyettese mutatta be. Az embert próbáló kutatómunka apropója dr. Anka László doktori disszertációja, melynek eredményeként egy nagy ívű forrásközlést, illetve forrásfeltárást tart kezében az olvasó. A levelezés történelmi dokumentumokat tár elénk, körképet rajzolva a ragyogó politikus magán és közéletéről, a korszakról. A könyv hiánypótló munka, hiszen Apponyinak mindeddig csak emlékiratai voltak ismeretesek, ami egy másik szemszögből, némileg megszépítve láttatja a politikus tevékenységét. Az Anka László tollából született mű egy sokkal hitelesebb, tényfeltáróbb kordokumentumot rajzol elénk.

Végezetül maga az író, dr. Anka László is ismertette a könyv megírásának körülményeit. Elmondta, hogy munkája kezdetén sokan kételkedtek a sikerben, mert tudvalévő volt, hogy kevés levéltári anyag áll rendelkezésre. A gróf naplójának nyoma veszett vagy talán nem is létezett, emlékiratainak sorai szinte szemben állnak a levelezés tartalmával. Összesen 87 esztendő, hatvanegy év politikusi pályafutás történetét dolgozza fel a kötet, melyben helyet kap számos jászberényi vonatkozás is. Apponyi kiterjedt levelezést folytatott Bathó Jánossal, aki a városban fő kortese volt. Unokája bocsátotta rendelkezésre levelezésüket, amely a könyv gerincét alkotja. Ezekből kapunk képet az akkori politikai élet mellett a gróf esendő emberi megnyilvánulásairól is. Apponyi mára márkanévvé vált – fogalmazott az író.

Zárásképp arra biztatta a közönséget nézzenek szét a padlásokon, fiókok mélyén, mert véleménye szerint számos dokumentumkincsre lelhetünk még ma is, amelyekből fény derülhet múltunk rejtélyeire.

Kárpáti Márta

Kárpáti Márta

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?