Élénk fórum a tankonyhán

Május 17-én, szerdán délután a 9-es választókerület lakóit hívta körzetbejárásra és fórumra Bohárné Bathó Rozália, a körzet önkormányzati képviselője.

A bejárás délután fél ötkor kezdődött a Vörösmarty utcai parkolóból, majd a Kossuth úton átkelve a Balaton utcában folytatódott. A képviselőkhöz, önkormányzati munkatársakhoz, városi elöljárókhoz, iroda- és ágazatvezetőkhöz az út során csatlakozott néhány lakó, akik a helyszínen mondták el házuk táját érintő gondjaikat. Többek között a csapadékvíz okozta problémákra, az úttest hibáira, a szikkasztóárok elégtelen működésére hívták fel a figyelmet. A csapat megtekintette azt a telket is a Vörösmarty utcában, melyet garázsépítés céljára kíván eladni a város.

A hat órakor kezdődő fórumon szinte minden széket elfoglaltak az érdeklődők a tankolyha beszélgetésre kijelölt  termében.  Bohárné Bathó Rozália beszámolt a körzetet érintő előző évben megvalósult munkálatokról, valamint a megoldásra váró feladatokról. A kerületben a járda- és útépítések, a csapadékvíz elvezetés megoldása voltak a legfőbb beruházások. Az útjavítások emésztették fel a képviselői keret legnagyobb részét, hiszen az utak rekonstrukciója együtt jár az aszfalt alatt rejlő közművek  – főleg az ivóvízvezeték – cseréjével. Tavaly út épült a Fecske utca egy szakaszán, illetve parkoló létesült a tankonyha mellett a Vörösmarty utcában. Kátyúzással a Damjanich, Dohány, Juhász, Vörösmarty, Szerecsen utca újult meg. Az Ipartelep utcáiban (Fácán, Gerle, Váltó utca) folyamatos az útalap renoválása. A Pesti utca egy szakaszán az útpadkát javították az elmúlt esztendőben. A csapadékvíz-elvezetése megtörtént  az új utak területén, ám a teljes körű megoldáshoz a rendszer globális megújítására lenne szükség. Több helyen szikkasztóárok ásásával, profilozásával, mélyítésével segítettek a hirtelen lezúduló eső elvezetésén.

Járdaépítésre, javításra is sor került tavaly. Közmunkaprogram keretében a Juhász utca páratlan oldala újult meg. A lakók véleménye szerint a munkások jó munkát végeztek, fegyelmezetten dolgoztak. A korrekt feladatvégzésért a képviselő asszony külön köszönetet mondott Verderber Gyulának, a közmunkaprogram vezetőjének. Ugyancsak új járdával gazdagodott az Ipar, a Fátyol, a Fuvaros, az Álmos, a Kossuth, valamint a Vécsey utcák egy -egy szakasza. A választókerületben, csakúgy mint városszerte, megtörténtek az utcanévtábla cserék.

A zöldterületek karbantartása jól megszervezett. A zöldhulladék, szelektív hulladék elszállítása rendszeres és a lehetőséggel élnek a lakók. A képviselő felhívta a figyelmet a körzetébe tartozó Hulladékudvar használatára is.

A következőkben tájékoztatta a lakosokat a jövő körzetet érintő beruházásairól. Idén a nagy forgalmú Juhász utca újra aszfaltozására kerül majd sor. A munkafolyamat természetesen tartalmazza a nyomóvízvezeték cseréjét, illetve a csapadékvíz-elvezetés megoldását. A tervezés előkészítő szakaszában van a Vaspálya utca útburkolatának megújítása, melyhez a kamion és busz parkoló építése, csapadékvíz-elvezetése kapcsolódik. A hat millió forintos képviselői keretből járda épül a Zrínyi, az Ipar, a Horváth Péter, a Nyíl, a Gyalu, a Tompa Mihály, a Tulipán, az Álmos és a Béla utcák egyes szakaszain. Közvilágítás bővítés a Dohány és a Pesti utcákban várható.

A továbbiakban a lakosok vették át a főszerepet kérdéseikkel, kéréseikkel, elismerő és kritikus véleményükkel. A forgalmas Nyíl utcában rossz állapotú a járda, hiányos a közvilágítás, keskeny az út, így veszélyes a kerékpározók számára, valamint a csapadékvíz elvezetése sem tökéletes. Sokan közlekednek a Szelei úton is kerékpárral a hulladékudvarhoz, az úgynevezett lengyel piachoz, a bolthoz vagy a teniszpályákhoz. Ezért szeretnének a városlakók valamilyen biztonságos kerékpárutat kérni a fent említett útszakaszra. Szabó Tamás polgármester elmondta, hogy a lengyel piac környékét egy pályázat keretében hamarosan rehabilitálják, rendezettebbé teszik. Ennek elemét képezheti a közvilágítás kiépítése, és valamilyen formában a kerékpáros közlekedés biztonságossá tétele. Hozzátette, a bolt parkolóját a közeljövőben lezárja a kereskedelmi egység, így a gépjárművel való megállásra is megoldást kell keresni.

A Vécsey utca lakója az utcája és a Rákóczi út sarkán álló jobb sorsra érdemes egykori pénzügyi laktanya sorsáról érdeklődött. Az épület rohamosan pusztul, a környéke gondozatlan, a mellette álló fákon fenyegetően lógnak a száraz ágak éppen az iskolába tartó gyerekek feje felett. További gond, hogy az utcában kint van ugyan a forgalomkorlátozó tábla, ám senki nem ellenőrzi a szabálytalanul ott száguldozó több tonnás járműveket. Nem a körzetet érinti, de a lakó felhívta a figyelmet az impozáns Zagyva-sétány járólapjaira, melyek némelyikét már cserélni kellene. Szintén távolabbi környék, de talán mindenki szemét szúrja a gondozóház, mely a lassú építkezés miatt hosszú ideje csúfítja városunk főterét. Végezetül a lakos felvetette az ötletet, hogy a közelgő gyermeknap alkalmával a városvezetés kedveskedjen a családoknak azzal, hogy kedvezménnyel használhassák a kitelepült vidámparki játszóeszközöket. A polgármester válaszában kifejtette, hogy a pénzügyőr laktanya tulajdonosa az állam, csakúgy mint a Touring Hotelé. Próbálnak velük valamilyen kompromisszumra jutni az eladás kapcsán, de eddig nem sok sikerrel. Az épület rendbetételére nyomatékosító levélben hívják fel a tulajdonos figyelmét. A gondozóház ügyében elmondta, hogy egyetért a felvetéssel, valóban rontja a városképet a bontás-építkezés, de jó hír, hogy a munkálatok nyáron folytatódnak és egy év múlva remény szerint egy megújult, funkciógazdag épület áll majd a helyszínen. Az építkezés elhúzódásáért cserébe az új tulajdonos elvállalta a környezet rendezését, beleértve a Bundáskút előtti teret és a parkolót. A kedvezményes gyermeknap ötlete tetszett a polgármesternek, megígérte, hogy megvizsgálják a lehetőségeket, és jövőre valószínű alkalmazzák is azokat.

A Váltó utcából az út állapotára, a csapadékvíz nem megfelelő lefolyására, a zöldterület rendezetlenségére panaszkodtak. A Fácán utcában a járda állapota kifogásolható, a Diófa utcában gyakoriak az ivóvízvezeték csőtörései. Az Ipartelepről a terület funkció szerinti besorolásáról érdeklődtek.

A polgármester kérte az illetékesektől a területekre vonatkozó információkat. – A fórumot követően a képviselő asszony lapunknak elmondta, hogy a Váltó utca zöldterületének megközelítése a vasúti terület miatt nehézkes, és évekkel ezelőtt a lakók ültették be a területet növényekkel. Az ipartelepre vonatkozólag Alvári Csaba főépítész elmondta, hogy a területről az ipar lassan kiszorítja a lakóházakat. Ide nem lehet építési engedélyt kapni, javasolta az ott élőknek, hogy próbáljanak elköltözni.

Kárpáti Márta

Kárpáti Márta

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?