Százmilliós pályázatokat nyert a város

Amilyen összetett a város élete, olyan lett ez a polgármester interjú is. Farkas Ferenc Jászapáti legaktuálisabb feladatairól, gondjairól nyilatkozott, többek között a költségvetésről, az előrehaladást segítő pályázatokról, a városüzemeltetésről és a mindenkit érdeklő sportról is.

Kezdjük a testület összetételét érintő személyi változással. A várost három ciklussal korábban vezető Szabó Lajos polgármester lemondott. Hogyan fogadta a hírt?
Nem okozott meglepetést a képviselő úr döntése, hiszen már megválasztása idején jelezte, hogy egy idő után át kívánja adni a lehetőséget a fiataloknak. Több testületi ülésen ismételten célzott a majdani lemondására, majd a legutóbbi alkalommal, április 30-i határidővel ténylegesen le is mondott. Mivel hivatalos fórum előtt tette, így szóban is elegendő volt a bejelentése.

Milyen teendők várnak ezzel kapcsolatban a hivatalra?
A Helyi Választási Bizottság ülésezett, megállapította, hogy a választások során listán elért eredménye alapján Berente Éva a következő legtöbb szavazatot elérő. Technikai jellegű tennivalók lesznek, meg kell kérdezni, hogy vállalja-e, megvizsgálják a szakemberek, hogy szerepel-e a köztartozásmentes listán, méltónak kell lennie a képviselőségre. Ezt követően esküt tehet és megkezdheti munkáját a testületben.

Változhat-e a testület munkája az új tag miatt?
Viták eddig is voltak a testületben, hiszen politikai hovatartozásunk szerint másként láttunk és látunk bizonyos dolgokat. Abban a tekintetben optimista vagyok, hogy egy ilyen kisvárosban, mint Jászapáti nem szállhatnak el a poilitkusok, köti őket a város ismerete, szeretete, a napi problémák. Még a legmegosztóbb kérdésben, a költségvetésben is meg tudtunk állapodni ebben az esztendőben is: a vitákat követően egybehangzó kilenc igen szavazattal fogadtuk el a rendeletet. Úgy gondolom, hogy ezen a hozzáálláson az új képviselő belépése sem változtat, sőt talán pozitív irányba befolyásolja a munkánkat.

A költségvetésről előző számunkban már részletesen beszámoltunk. Az már akkor is kiderült, hogy a város fejlődése, működése szempontjából különösen fontosak a pályázatok.
Valóban, önkormányzatunk kiemelt célja mindenkor a hazai és az uniós pályázatok minél magasabb szintű felhasználása. Elengedhetetlen a fejlesztési elképzeléseknek megfelelő tervezés, az igényeinkkel összhangban lévő pályázati források megtalálása. Az úgynevezett foglalkoztatási paktummal 300 millió forintos forrást nyertünk el a JNSZM Kormányhivatallal és annak Foglalkoztatási Főosztályával közös konzorciumban. Itt a vezető szerepet városunk tölti be, a cél a versenyszférában való elhelyezkedésre felkészíteni a munkát keresőket tréningekkel és orientálással. Tudatosítanunk kell számukra, hogy nem célszerű csak a közmunkát megcélozni, mivel dupla fizetésért el lehet helyezkedni a város 30-40 kilométeres körzetében, vagy akár itt, a városban is. A közmunkában foglalkoztatott keretszámok egyébként is csökkenni fognak összhangban azzal, hogy az egész Jászság munkaerőhiánnyal küzd.

Mi a helyzet a többi pályázattal?
A Területfejlesztési Operatív Programok (TOP) esetében már az első döntések is megszülettek május 4-én. A Jászapáti Ipari és Logisztikai Park fejlesztésére bruttó 700 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyertünk el. A projekt keretében útfejlesztés, vasúti rakodótér, a villamosenergia-hálózat, a hírközlési hálózat, a földgáz hálózat, valamint az ivóvíz-szennyvíz és csapadékvíz rendszerek fejlesztése valósul meg. Ezek a munkálatok az előzetes tervek megléte miatt a közbeszerzést követően körülbelül egy év alatt megvalósulhatnak. Ezzel újabb érdeklődő vállalkozások települhetnek be az ipari parkunkba.

Miről született még döntés?
A Bakelit tavak és a Panna-tó kotrására bruttó száz millió forint vissza nem térítendő támogatást ítéltek meg a városnak ugyancsak a TOP keretében. A kotrás rézsűkialakítással történik, és a beruházás megvalósulásával az érintett területeken lehetővé válik a belterületi csapadékvíz összegyűjtése és egyben visszatartása. Ennek következtében a külterületi belvízelvezető csatorna vízszállítása is szabályozhatóvá válik. Ugyancsak bruttó száz millió forint vissza nem térítendő támogatás révén tovább folytathatjuk a komplex telep-program keretében a város Temesvár szegregátumában élők életminőségének javítását – többek között képzésekkel a hátrányos kompenzálását célzó programokkal.

Ezek tehát az elnyert támogatások. Nem akarunk telhetetlennek látszani, de a benyújtott, remélhetőleg ugyancsak sikerre ítélt – pályázatok közül a legfontosabbat említse meg, polgármester úr!
Mindegyiket fontosnak találjuk, nem szívesen teszek különbséget közöttük, hiszen az életminőségünk javítását célozzák különböző területeken. Ami nagyságát – 300 millió forint – tekintve feltétlenül az elsők között van, az a termálkút fúrás és a termálvíz hasznosítás. A ’48-as iskola melletti önkormányzati telken tervezzük a fúrást, amely háromszoros hasznosítású beruházás alapja. Egyrészt a strandon a vízpótlást szolgálja, másrészt önkormányzati épületek fűtését is megoldjuk vele, harmadrészt fóliákban is hasznosul.

Átalakulóban van a városüzemeltető cég tevékenysége, új vezetői pályázatot is ki kellett írni. Miért?
Az utóbbi években valóban számos változás érintette a Városüzemeltető Nonprofit Kft. tevékenységét. Kiszerveződött törvényi rendelkezések miatt a víz-, a csatornaszolgáltatás, és a hulladékszállítás is. Ezek közül az előbbi volt a gerinc, ez hozta a nyereséget, az utóbbi pedig napjainkig jelentős veszteséget okozott. Mára világossá vált, hogy a strand és kemping üzemeltetése, a vásár és a piac működtetése, a parkgondozás, a zárt csapadékvíz-elvezetés karbantartása, az önkormányzati ingatlanok karbantartása, a belterületi utak javítása és a temetőüzemeltetés a cég fő feladata. A város ad munkát a városüzemeltetőnek, amelynek kisebb árbevételből is nyereségessé kell válnia. Erre egy-két év türelmi időt szántunk. Ezt a rendkívüli kihívást a cég korábbi vezetője első számú irányítóként nem tudta vállalni, de a cég iránt továbbra is lojális és elkötelezett. Lemondása a saját döntése volt.

Említette a temetőt. A városban igencsak nagy gond a koporsós temetés gyakori meghiúsulása. Ebben lehet változás?
A temető egyházi tulajdonban van, a temetkezési szolgáltatást pedig alvállalkozók végzik. Mi a 31-es út mentén többszáz négyzetméteres parcellát terveztettünk – a magas belvízszint csökkentése érdekében alácsövezve. A parcellák feltöltéséhez mintegy 8000 köbméter föld áll rendelkezésünkre, amit sikerült megszereznünk. Mielőtt bárki azt gondolná, hogy a mezőgazdaságilag hasznos földet termeljük le, elmondom, hogy a 31-es út építése során képződött és felhalmozott, a céljainkra alkalmasnak minősített földet használjuk.

Nem mehetünk el szó nélkül a közbiztonság mellett. Számos aggasztó esemény borzolta a város lakóinak idegeit. Ön hogy látja?
A szerdai fogadóóráimon rendszeresen előkerülő téma a közbiztonság. Szerencsére vannak olyan időszakok, amikor még tyúklopás sem fordul elő, máskor meg súlyosabb esetek is gyors egymásutánban követik egymást. Úgy látom, hogy nem sikk a jó dolgok mellé állni, hírértéke csak a rossz történéseknek van. Pedig nem jó dolog csak a rosszat felszínen tartva azt sugallni, hogy nem jó itt élni. Összefogás kell ezen a területen is! Legjobb lenne bűncselekmények nélkül élni, de a rossz emberek miatt ez nem megy. Erőfeszítéseket teszünk a bűnmegelőzés érdekében, például kerékpár gravírozással, a Szomszédok Egymásért Mozgalommal. Az egész város összefog egy-egy emberért, ha kell. A tél végén ködben eltévedt polgártársunkat épp úgy megtaláltuk, mint a napokban a 95 éves bácsikát, aki mozgáskorlátozottként felborult járműve miatt egy éjszakát kint töltött a határban. Mindez úgy lehetséges, hogy napi kapcsolatban vagyunk a rendőrőrssel és a polgárőrökkel. Amit emberileg lehetséges, azt megtesszük. A már bekövetkezett bűnesetek felderítési mutatója országosan kiemelkedő városunkban.

Jó híreket közölhetünk ebben a számunkban is a város sportéletéről, legutóbb a focisták nyertek tornát. Ön is úgy látja, hogy előrelépés mutatkozik?
Erőnkhöz képest megteszünk mindent az előrelépés érdekében: a 170 millió forintos iparűzési adóra alapozva 13 millió forintot tudunk a sportra fordítani. Újraéledni látszik a felnőtt futball, elkezdődtek az edzések minden korosztályban, óvodástól U16-ig is. Az utánpótlás korosztály is tehetséges.

Ebben a hónapban az utolsó egyeztetéseket folytatjuk le, és júniusban már következhetnek a rendszeres felnőtt meccsek is. A megye III bajnokságban kell megkezdenünk az versenyzést. Szakavatott edzők dolgoznak minden korosztálynál, nem kérdéses, hogy focistáink tehetsége eredményre fog vezetni. Általában is mondhatom, hogy kibővült a sportegyesületünk tevékenysége, a női kézilabda is megszerveződött, a hagyományos sikersportjainkban pedig, például a birkózóknál már mindennaposak a jó hírek.

Vélemény, hozzászólás?