Esős bejárás és fórum

Szerdán 16 órakor a Szent Imre temető kapujától szakadó esőben indult a 8. körzet bejárására Baranyi László képviselő és a hozzá csatlakozó önkormányzati képviselők, a hivatal-, a városüzemeltetés-, a közterület felügyelet-, valamint a média munkatársai.

A temető mellett található szelektív gyűjtőknél a sírkert gondnoka mondta el panaszát a képviselőnek és a sajtónak. Kifejtette, hogy az edények környezete állandóan mocskos az ott szétdobált lomoktól, hulladéktól sőt gyakran dögöktől. Kérte az illetékeseket valamilyen megoldást keressenek a problémára, akár a gyűjtők áthelyezésével, akár a szemetelők bírságolásával. Tóth Endre, a V.V. Nonprofit Zrt. munkatársa azt az információt adta, hogy ezer lakosonként kell lenni egy szelektív hulladékgyűjtő szigetnek. Természetesen senki nem örül, ha a háza közelében vannak a gyűjtőedények, de valahol muszáj elhelyezni őket. A közterület felügyelet részéről úgy nyilatkozott, hogy rendszerfelismerő kamerával képesek azonosítani az illegális szemetelőket és az elkövetőket feljelentik a rendőrségen.

A bejárás következő állomása a Vásárhelyi István utca végén található ötös kereszteződés volt. Itt a letöredezett útpadka és a kátyúkkal tarkított aszfalt jelent gondot.
Baranyi László elmondta, hogy a nagy forgalmú kereszteződésbe a későbbiekben majd körforgalmat szeretnének kialakítani.

A mostoha időjárás arra kényszerítette a szemlélődőket, hogy megszakítva a tervezett programot, a fórum helyszínén – az eltérő iskolában – várják meg a körzet érdeklődő lakóit. Ide érkezett Szabó Tamás polgármester, Alvári Csaba főépítész, további képviselők és a lakók, akik a rossz idő ellenére megtöltötték a tanácskozásra kijelölt tantermet.

Az üdvözlést követően Baranyi László beszámolt a körzetben megvalósult fejlesztésekről, valamint ismertette a jövőre vonatkozó terveket. A nyolcas választókerületben az elmúlt egy év során nyolc utcában történt járdaépítés, felújítás a hatmilliós képviselői keretből. Régi probléma oldódott meg az óvoda előtti útszakasz és parkoló felújításával, bővítésével. Befejeződött a Puskin sétány felújítása, a garázssor előtti csapadékvíz-elvezető megépült. Az útfelújítási helyszíneken kicserélték az ivóvízvezetéket is. A Szent István körúti kerékpárút ügyében a hatósági engedélyezés folyik jelenleg. A városi facsemete ültetési program keretében az izraelita temető mellé mintegy 30 facsemetét telepítettek. A Rét utca – Szent Imre út kereszteződésében figyelemfelkeltő közlekedési eszközöket helyeztek ki, útburkolati jeleket festettek fel. Az Álmos úti játszótérre két focikaput helyeztek ki, mely eszköz a képviselő elmondása szerint népszerű a környékbeli fiatalok körében.
Az idei költségvetésben szerepel egy új hat csoportos bölcsőde építése a körzetben, illetve a Magyar utca közművesítése, ahol lakótelkeket alakítanak ki. A járdafelújítások folytatódnak, terv szerint a Külsőpelyhespart utcát, Csana utcát, Ebhát utcát, Szelei utat, és a Sikló utcát érintik a fejlesztések. a közvilágítás bővítését a Cserepes utcában, a Puskin sétány játszótéri szakaszán illetve a kis híd környékén tervezik.

Baranyi képviselő hiányosságként jelölte meg a megoldatlan a Fillér, a Rezeda, a Cserepes utcai csapadékvíz elvezetést. Nem valósult meg a buszközlekedés a Szatmári lakóparkban. Hiányzik egy fedett buszváró a Szelei út városba vezető első megállójánál. Útburkolat javítására ez évben nem kapott keretösszeget a körzet. A terület több mint kétszáz postaládájába kellett a tisztiorvos patkányinvázió miatti felhívását továbbítani.

Baranyi László beszámolója végén megköszönte a lakosságnak, az önkormányzat és a városüzemeltetés munkatársainak az együttműködést és kérte, továbbra is forduljanak hozzá a lakók bizalommal kéréseikkel, észrevételeikkel.

A továbbiakban a körzet lakói mondták el problémáikat, illetve felvilágosításokat kértek. Városszerte jellemző gond a csapadékvíz elvezetésének hiánya. Ez ügyben szólaltak fel a Rezeda, a Külsőpelyhespart, a Nemes, a Csokonai, a Móra Ferenc utcákból. A kerület egyes pontjain a bajt még tetézi a szennyvíz-elvezetés hiányossága is. Szabó Tamás reagálásában kifejtette, hogy a városnak nyolc olyan része van, ahol a vízelvezetés komoly problémát jelent. Az egész rendszer rekonstrukciója több milliárd forintnyi beruházást jelent, melyet hitelfelvételből kívánnak megoldani. További probléma, hogy sok háztartás az esővizet belevezeti a szennyvízcsatornába. Esőzésekkor a szennyvíztelep forgalma megtriplázódik, a rendszer nem képes kezelni ekkora mennyiségű vizet. Lányi László irodavezető hozzátette, hogy hamarosan műszeres felméréssel megállapítást nyernek azok a törvénytelenségek, ahol az esővizet belekötötték a szennyvízhálózatba. A szabálytalanságot elkövető tulajdonosok súlyos büntetésre számíthatnak. Kifejtette, a szennyvízátemelő teljes kapacitása 8000 köbméter. Egy száraz napon körülbelül 5000 köbméternyi víz kerül a rendszerbe, míg esőzésekkor, az illegális rákötések miatt akár 10-14 köbméternyi is, melyet nem bír a rendszer kezelni. Ezért történik a szennyvíz feltörése az utcákban.

A Külsőpelyhespart utcában a nagy járművek átmenő forgalma zavarja a lakókat. Szintén Lányi László válaszolt, aki elmondta, hogy tavaly elkezdték a város forgalomtechnikai térképének megrajzolását, mely munka lassan a végéhez ér. Ez alapján fogják rendezni Berény közlekedését, helyeznek ki súly- és forgalomkorlátozó, egyirányúsító táblákat, fekvőrendőröket, ahol szükséges. Szabó Tamás hozzátette, sokszor a lakók egyet nem értésén bukik meg az ilyen irányú kezdeményezés. Barnyi László szerint, amíg épül a Szatmári park kénytelenek lesznek elviselni az építőipari termékeket szállító járművek forgalmát a lakók.

Érdeklődtek a lakók, hogy várhatóan hány fát vágnak ki az épülő kerékpárút miatt és várható-e az elöregedett ivóvízvezeték cseréje a fejlesztés során? A polgármester elmondta, hogy a kerékpárút fejlesztési programban benne fogalatatik az ivóvízhálózat cseréje is. Bizonyos elemei a beruházásnak remény szerint idén már megvalósulnak. A fákból természetesen, ami megmenthető az ott marad, amelyiket, pedig muszáj kivágni új növénnyel pótolják. Nem lesz kevesebb fa a városba az építkezésből kifolyólag.

A közvilágításra is érkezett panasz, de a polgármester válaszából kiderült, hogy a hitelkeretből ezt a gondot is meg akarják oldani.

A Móra Ferenc utca lakói sok minden önerőből valósítottak meg köztéri környezetükben. Érdeklődtek mikor várható a járda megépítése az utcában illetve domború tükröt is kértek. Baranyi László elmondta, hogy a járdaépítés nincs benne az ez évi programban, de a közlekedési tükröt megígérte. A polgármester az utca példamutató összefogására tekintettel megoldást kért az egységes járda mihamarabbi megépítésére. Arra azonban felhívta a figyelmet az igények és a lehetőségek sajnos nincsenek mindig összhangban.

Panasz érkezett Szent István körúti bolt környékének rendezetlen állapotára. A bolt előtti kuka környéke gyakran szemetes, illetve az épület mögötti szelektív gyűjtőnél már a patkányok is megjelentek a hulladékok vonzásában. Baranyi László hangsúlyozta, hogy a bolt előtt a kereskedelmi egységnek kell rendet tartani. Tóth Endre felhívta a figyelmet a hulladékudvarra, ahol térítésmentesen átvesznek mindenféle lomot, építési törmeléket, szinte bármilyen hulladékot.

Végezetül a polgármester felhívta a figyelmet a véleményládák használatára, ahová a hasonló jellegű a körzetet illetve a várost érintő észrevételeket, panaszokat írásban jelezni lehet.

Kárpáti Márta

Kárpáti Márta

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?