A hősök tette példakép marad

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 169. évfordulóján az elesett és testi-lelki gyötrelmeket átélt hősökre emlékeztek a városban. A jelenlévők szentmisével, ünnepi műsorral és koszorúzással hajtottak fejet a szabadság harcosainak emléke előtt.

A Jászapáti Városi Önkormányzat március 15-i megemlékezésén 8 órakor a szentmisét mutattak be és imáikba foglalták a szabadságharc hőseit a Kisboldogasszony templomban. Kladiva Imre apátplébános szentbeszédében Pájer Antal emlékirataiból idézett, aki a haza és a szabadságharc védelmére buzdította paptársait és a híveket. „Az egyház papjainak sorsa a nemzet sorsával azonos.” A szentmisét gazdagította a Jászapáti Városi Vegyeskar éneke, akik szolgálatukkal emelkedetté tették a megemlékezést.

A templom hűvöséből a tavaszi napsütésben folytatódott az ünnepség, ahol a megye-, a Jászság-, valamint a város világi- és egyházi elöljárói, helyi intézmények, közösségek, szervezetek képviselői helyezték el nemzetiszín szalaggal átszőtt koszorúikat és hajtottak főt a hősökre emlékezve a Petőfi szobornál. Ez alkalomból Kökény Gábor, a Jászapáti Városi Könyvtár és Művelődési Központ nyugalmazott vezetője szavalta el Aranyosi Ervin Március 15-ére című versét.

Az ünneplők ezt követően átvonultak a Pájer Antal Művelődési Házba, ahol elsőként Farkas Ferenc polgármester köszöntötte a szép számmal egybegyűlteket, kiváltképp a testvérvárosok delegáltjait Łancuti Járásból, Temerinből és Kéméndről. Ünnepi beszédében kiemelte, hogy ilyenkor közel jönnek hozzánk olyan tiszta magyar megnyilvánulások, amelyekben nyoma sincs az önzésnek. Március 15-e jelképpé vált, nemzetünk szabadságszeretetét, a szabadság utáni vágyát fejezi ki. „Ekkor nagy forradalmáraink jutnak eszünkbe, holott a nép volt a fontosabb, a vezetők csak a szószólóik voltak. A megerősödött nép, a lelkesült haza állt március 15-e nagyjai mögött, az ő erejükre támaszkodva léphetett a politika porondjára Széchenyi, Kossuth, Deák.” – hangsúlyozta a polgármester.

„A forradalomból szabadságharccá duzzadó, függetlenségi törekvéssel átitatott küzdelmünket ugyan leverték az osztrák és orosz csapatok, de megmutattuk a világnak akkor is, ahogyan ma is, hogy kitartásban, küzdeni akarásban is erős nemzet vagyunk, akik e nemes ügyért minden történelmi pillanatban képesek akár életüket is áldozni. Isten, áldd meg a magyart!” – zárta beszédét.

Stanisław Panek, Łancut Járás Önkormányzatának vezetője a történelmi lengyel-magyar barátság határokat nem ismerős szilárdságáról szólt, míg Guszton András, a Temerini Községi Tanács tagja a minden generációban fellelhető szabadságvágyról beszélt, amelyért mindenkinek meg kell küzdenie. Kéménd képviseletében Grman József polgármester köszöntötte az emlékezőket és méltatta a hősök bátorságát.

A tűzmadár, mint a szabadság jelképére felépített műsorban a Jászapáti Szent Imre Katolikus Általános Iskola 3-4. osztályos diákjai szavalatokkal, tánccal és énekekkel koronázták meg az ünnepi megemlékezést. A Bartus Sándorné, Schmidtné Hiczfel Erzsébet és Kovács Gyuláné tanárnők nevével fémjelzett színpadi darab hitelesen közvetítette a forradalom és szabadságharc eszméjét, ami sokak szemébe csalt könnyeket.

A megható műsort követően a március 15-i városi rendezvény a temetőben, a szabadságharcos áldozatok sírjainál koszorúzással zárult. A város tervei szerint jövőre, a 1848-49-es forradalom és szabadságharc 170. évfordulójára emlékhelyet állít a hősöknek, köztük Kocsis Pál jászapáti születésű huszártizedes tiszteletére.

Gergely Csilla

Gergely Csilla

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?