Dr. Novák István Jászberény Városért – Pro Urbe érdemérem

Dr. Novák István tiszteletbeli kanonok, plébános, a Jászberényi Nagyboldogasszony Katolikus Óvoda, Kéttannyelvű Általános Iskola, Középiskola és Kollégium főigazgatója, hittan, német nyelv-irodalom szakos tanár.

Dr. Ternyák Csaba egri érsek Jászberénybe helyezésekor azzal a céllal nevezte ki érseki biztosnak, hogy az iskola egyháziasságát és a megfelelő szintű hitoktatását biztosítsa. 2008-ban kapta meg igazgatói kinevezését, majd 2009-ben megtörtént a plébánosi beiktatása. A főigazgatói kinevezésére 2013-ban került sor.

Intézményvezetői működése alatt megépült az étterem fölött a gimnáziumi szárny, a könyvtár épülete, elkészült a sportcsarnok és ahhoz kapcsolódóan négy új tanterem, megújult a főépület energetikai hálózata, és majdnem teljes egészében a külső homlokzata. A fenti építkezések anyagi forrását jórészt pályázati és Jászberény Városi Önkormányzatával ápolt harmonikus kapcsolata révén önkormányzati pénzeszközök biztosították.

2012-ben a város oktatási kínálata katolikus gimnáziumi képzéssel bővült, majd ehhez csatlakozott 2013-ban a Liska középiskola. A két intézmény összevonásával, valamint a 2016. szeptember 1-el elindult katolikus óvodával kialakult az egyházmegye legnagyobb katolikus köznevelési intézménye.

Fontos feladatának tartja a hagyományos lelkipásztori feladatain túl a különféle közösségek létrehozását, amelyet jól példáznak a rendszeresen megrendezésre kerülő zarándokutak, plébániai családi napok, bálok, „Jó szó esték”, a tantestület részére szervezett katekézisek, színházlátogatások és a különböző nevelési tárgyú továbbképzések.

Az iskolában és a templomban szívesen helyt ad a város által szervezett különféle kulturális és karitatív rendezvényeknek. Az iskolában tanuló diákok számára évente szervez külföldi zarándoktáborokat, ezzel is erősítve a tanulók közösség iránti elkötelezettségét, növelve műveltségüket.

Eddigi tevékenységével elősegítette Jászberény iskolaváros jellegének fejlődését, nevelési – oktatási színvonalának növelését, a plébániai és az iskolai közösségek erősítésével a városlakók kötődését településükhöz és az egyházhoz.

Munkatársunk

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?