Buschmann Ferenc Jászberény Városért – Pro Urbe érdemérem

Buschmann Ferenc sokoldalú ento­mológus és botanikus, mindenekelőtt kiváló lepidopterológus, a lepkék kiváló ismerője.

Első publikációja 1980-ban, míg első könyve „Jászberény és környékének lepkevilága” címen 1985-ben jelent meg. Már ekkor látszott, hogy a lepkéket mindig földrajzi és biológiai környezetükkel egyetemben vizsgálja, előfordulási okaira, mikéntjére nemcsak kíváncsi, de választ is keres.

A Jász Múzeumban fellelhető több mint negyvenezer példányos nagylepkegyűjteményt egyedül építette fel. Az 1990-es években elkezdte gyűjteni a molylepkéket is, ezzel párhuzamosan kezdett a témában publikálni és külföldi szakmai kapcsolatokra szert tenni. Ebben az időben kezdett el növényeket is gyűjteni és az évek alatt gazdag herbáriumot hozott létre, melynek zömét Jászberény és környéke, illetve a kapcsolódó területek növényanyaga teszi ki. A herbária gyűjtemény – ami hazánk flórájának több mint hatvan százalékát lefedi – ma a Jász Múzeum természettudományi gyűjteményét gazdagítja. Botanikai ismereteit több florisztikai adatot közlő publikációjában, illetve a Jászberény és környékének növényvilága című kiadványában foglalta össze.

A szakterületén szerzett tapasztalatának elismeréseként 1994 októberében részt vett abban a nemzetközi természettudományos expedícióban, amelynek tagjai Kréta szigetén bizonyos lepke fajok vándorlását vizsgálták.

Több mint negyvenéves munkássága során három önálló könyve, és mintegy hatvan hosszabb, rövidebb tanulmánya jelent meg tudományos és ismeretterjesztő könyvekben, folyóiratokban.
Szorgalmazására és nagymértékben szakmai tapasztalataira építve került védelem alá a Zagyvamenti- és Hajta-mocsár Természetvédelmi Terület, a jászdózsai Pap-erdő és a Mizse Természetvédelmi Terület. Közreműködésével jött létre Jászberényben az Élővíz Egyesület, amelyben a tanulóifjúság részére szervezett rendszeresen ismeretterjesztő előadásokat, természetvédelmi táborokat és szakmai tanfolyamokat, művelve őket a környezet megbecsülésére és megóvására.

Buschmann Ferenc munkássága ékes bizonyíték arra, hogy a kitartó kutatás a tudományos eredmények forrása. Tudományos munkásságát 2010-ben Jász-Nagykun-Szolnok Megye tudományos díjával ismerték el. 2010-ben vonult nyugdíjba a Jász Múzeumból, de kutatásait mind a mai napig nagy lelkesedéssel végzi.

Munkatársunk

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?