Tavaszi bejárás a hetes körzetben

Kedden délután három órakor a Kodály és a Batthyány utca kereszteződésében találkoztak Szatmári Anikó képviselővel a hetes körzet lakói, hogy a választókerületben tett közös séta során megbeszéljék a területet érintő problémákat. Később fórumra is sor került amelyen a képviselő-testület tagjai és érintett szakemberek ugyancsak részt vettek.

A bejárás első állomása az Érparti játszótér volt, ahol a szomszédban élő lakó véleménye szerint a csúszda létrája balesetveszélyes, mert a széles fokok között leeshet a kisgyermek. A körzeti képviselő és Hajnal-Nagy Gábor alpolgármester felvilágosították a lakót, hogy a játszótér megfelel a szigorú eu-s előírásoknak, amit tanúsítvány is bizonyít minden játszóeszközön. A játékokat átadás előtt bevizsgálták, a kisebb hibákat korrigálták, így a játszótér csak szabályos eszközöket tartalmaz, de természetesen a szülő felelőssége, hogy az ott tartózkodó gyermek az életkorának megfelelő játékokat használja.

Nem sétáltunk túl messzire a következő vitapontig, a sarki garázsokig. Itt a macskaköves útburkolatot szeretnék aszfaltra cseréltetni a használók, valamint az odavezető ideiglenes út használatát táblával szabályozni. A sarkon található szelektív hulladékgyűjtők akadályozzák a kilátást, így a biztonságos közlekedés érdekében kérték azok áthelyezését.

A Csörsz utcában egy beomlás-veszélyes árok, a Gyöngyösi út sarkán a járdát felnyomó fagyökér jelentett gondot. Szintén a Gyöngyösi úton kért a fák gallyazásához segítséget egy idős lakó. A kisebb utcákban az útpadka rossz állapota, valamint a csapadékvíz jelent problémát.

A bejárást követően a Süni óvodában tartott fórumon volt lehetőségük a lakóknak további észrevételek megtételére, illetve az elmúlt év és a jövő terveit összefoglaló körzetre vonatkozó tájékoztató meghallgatására. A megbeszéléshez csatlakozott Szabó Tamás polgármester is. Szatmári Anikó elöljáróban informálta a megjelenteket, hogy tavaly képviselői keretéből járdaszakaszokat újítottak fel, és a fejlesztések tovább folytatódnak. A Batthyány úti játszótéren eszközcsere történt, a játékok alá balesetvédelmi szempontok alapján gumiszőnyeget fektettek. A Kárpát utcai játszótéren a szülők kérésére zárható kaput, illetve labdafogó hálót telepítettek. A jövő tervei között szerepel, hogy kültéri fitnesz eszközökkel bővítik a parkot. A Gyöngyösi úton fákat ültettek, és ebben az évben is ültetnek továbbiakat. Az árkok tisztítása folyamatos a körzetben.

Érdeklődtek a körzetlakók a Gyöngyösi úti kerékpárút folytatásáról. Alvári Csaba főépítész elmondta, hogy a kerékpárút idén a Megyeház utcáig meghosszabbodik. Szabó Tamás hozzátette: a város kerékpárút-hálózata megyei fejlesztési keretből jelentősen kiteljesedik. A nyáron kezdődő beruházás öt szakaszt érint és várhatóan jövő tavaszra elkészül a fejlesztés. Az egyik lakó érdeklődött a Hableány és a Kapás utca két sávosra szélesítésének lehetőségéről. Szintén a főépítész és a polgármester válaszából tudhattuk meg, hogy megszűntek az ezt lehetővé tévő pályázati lehetőségek, de amennyiben sikerül a városnak elnyernie a kért hitelösszeget, a belső utak fejlesztése is megvalósul. A Gyöngyösi út ettől függetlenül is új burkolatot kap a következő hónapokban. Szintén a Gyöngyösi útra vonatkozott a felvetés, mi szerint a hídnál felgyülemlő csapadékvíz nem tud elfolyni.

A továbbiakban inkább a város egészére vonatkozó kérdések, javaslatok érkeztek a vezetők részére. A vasútállomás és környékének rendezetlen állapota sokak szemét szúrja. Szabó Tamás kifejtette, hogy a terület jelentős átalakulás előtt áll. Az állomástól jobbra található téren alakítják ki a buszparkolót, az utca sorompóig tartó szakaszát pedig remény szerint a MÁV-val közösen teszik rendbe. Ide parkolót szeretne az önkormányzat.

A kormány döntése szerint nagypéntek ünnepnap lesz ez évtől. A piac árusai kérték a városvezetést, tegyék lehetővé ettől függetlenül a nyitva tartást, hiszen a hosszú ünnep előtt sokan szeretnének bevásárolni a piacon. A polgármester támogatta a kezdeményezést.

A hosszú, kemény tél viszontagságai mély nyomot hagytak a városlakókban, aminek most is hangot adtak. Kifogásolták a hó eltakarítási munkálatokat. A polgármester elmondta, hogy az elmúlt tél hóhelyzete továbbgondolásra sarkallta a városvezetést a téli munkálatok átszervezését illetően. Elképzelés szerint egy mobilizálható takarító csapatot kell felállítani annak érdekében, hogy az elmúlt időszakhoz hasonló helyzet ne forduljon elő.

A Hold utca környékével is elégedetlenek a városlakók, többek között egy járdát felnyomó fagyökérre hívták fel a figyelmet. A polgármester tájékoztatott, hogy a buszpályaudvar rehabilitációja a nyáron elkezdődik. Itt csak le és felszállási lehetősége lesz az utazóközönségnek. Esztétikus környezetet teremtve jelentősen növelik a zöldfelületet.

A gyermekkórház lepusztult állapotára is felhívták a figyelmet. A polgármester elmondta, hogy az épület állami tulajdonban van, tárgyalnak a visszavételéről. Az önkormányzat a városkép érdekében annyit tehetett, hogy kifesttette, de valójában tetőcserére is szükség lenne.

A Sírkert utca lakói javasolták, hogy kihelyezhető virágládákkal tegyék szebbé az utcát. Szabó Tamás az ötletet továbbgondolva javasolta, hogy padokat is helyezzenek ki a temetők utcáiban és a kórházhoz vezető Attila úton. A kórház hátsó parkolójához is kért rámpát a polgármester.

Felvetődött a városi strand termálvize gyógyvízzé minősítésének lehetősége. A városvezető válaszából kiderült, hogy mindkét strandunk fejlesztés előtt áll. A benti strandfürdő funkciójában inkább a gyógyturizmus szerepét tölti majd be, így valóban szükséges a víz gyógyvízzé minősítése. A víz megfelel a kívánalmaknak, tulajdonképpen csak egy „pecsét” híja van a tanúsítványnak, ami a fejlesztéssel egy időben megszerezhető.

Szintén a város egészét érintő, gyakran visszatérő kérdés a fiatalok szórakozási lehetőségének hiánya. A polgármester elmondta, hogy a városfejlesztési törekvések ilyen irányban is új lehetőségeket nyitnak. Többek között a Zagyván csónakázni lehet majd, a volt Bató palotában söröző, borozó, étterem nyílik. A fentieken kívül felmerült a gondolat, hogy úgynevezett „bulijáratot” indítanak a Nagykátai úton található éjszakai szórakozóhelyhez. A városvezetés a továbbiakban kiemelt szerepet szán a diákság szélesebb körű szabadidős tevékeníysége kialakításának. Az önkormányzat biztosítja az infrastruktúrát, a fiataloknak pedig gondoskodniuk kell arról, hogy a felajánlott helyiségeket igényes tartalommal töltsék meg.

Kárpáti Márta

Kárpáti Márta

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?