A költségvetés a városlakókat szolgálja

Jászapáti Város 2017. évi költségvetését az Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. február 15-én 1.078.073.054 Ft főösszeggel, egyhangú szavazati aránnyal fogadta el. Olvasóinkat Borbás Zoltán, a Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonkezelő Bizottság elnöke avatja be a legfontosabb részletekbe.

A város ez évi költségvetésének tervezésénél számos új szempontot kellett figyelembe vennünk, amelyek az előző évhez képest változást jelentettek. Ezekről pár szóban:
1 Struktúráját, prioritásait, főbb irányait tekintve a költségvetés szemlélete változatlan, ugyanakkor jelentős pozitív módosulás a tavalyi évhez képest, hogy a kormány a Klebersberg Intézményfenntartó Központ (Klik) által fenntartott iskolákhoz fizetendő önkormányzati hozzájárulást eltörölte. A Jászapáti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola működéséhez történő önkormányzati hozzájárulás mértéke 2016-ban 34,5 millió forint volt. E pénzügyi tehertől tehát mentesültünk.

2 Az önkormányzat által fenntartott intézmények (Önálló Óvodai Intézmény, Egyesített Szociális Intézmény, Városi Könyvtár és Művelődési Központ) normatív támogatása ugyanakkor mintegy tíz százalékkal csökkent az előző évhez képest, így azok finanszírozását a város saját bevételei terhére egészíti ki. 2017. évtől a város új intézménye a Jászapáti Családsegítő és Gyermekjóléti Központ, amelynek a működését – az állami normatíván túl – a város mintegy 11 millió forinttal egészíti ki.

3 A garantált bérminimum, valamint a minimálbér emelése szintén hatással van az idei büdzsénkre, hiszen a köztisztviselői, közalkalmazotti állományon túl az önkormányzat jelentős számban foglalkoztat munkavállalókat, akiknek javadalmazását meghatározza e bértípusok változása. A 2017. évben a köztisztviselői szférában foglalkoztatottak +10 százalékos bérkiegészítésre jogosultak a költségvetés terhére, ami véleményem szerint égetően szükséges volt, hiszen e területen 2008 óta semmilyen központi bérfejlesztés nem volt, így a gyorsuló ütemű ágazati fluktuáció féken tartása több mint indokolt.

4 Tavasztól számítunk a város által beadott TOP-os (Terület- és Településfejlesztési Operatív Program) pályázatok elindulására. Több mint két milliárd forint fejlesztési forrást várunk a településre, melyek kapcsán jó hír, hogy a pályázatok lehetőséget biztosítanak az előleg lehívására, így az egyébként is százszázalékos támogatási intenzitású projektek nem igényelnek előfinanszírozást Jászapáti részéről.

A költségvetés főbb tételeiről néhány mondatban: a büdzsénk három millió forint működési hiánnyal tervez, ami, azt gondolom, könnyedén finanszírozható, valamint 81,5 millió forintos felhalmozási hiánnyal. A hiány fedezete az előző évek mintegy 105 millió forintos szufficites költségvetési gazdálkodásából eredő pénzügyi tartalék.

A felhalmozási hiány kapcsán érdemes megjegyezni, hogy a beruházásokra elkülönített 38 millió forintból, valamint a felújítások soron dedikált 32,5 forintból tevődik össze túlnyomórészt. A város tehát érdemben áldoz az ingatlanvagyonával történő gazdálkodásra, hiszen e tételek között tervezzük a belterületi útfelújításokat, a Művészetek Házának belső felújítását, az önkormányzati tulajdonú közösségi használatú ingatlanok felújítását, állagmegóvását, valamint sportöltöző és teniszpálya építését.

Ebben az évben is jelentős összeget, 31,3 millió forintot különítettünk el a civil szervezeteink feladatellátásának, programjainak támogatására.

Az adóbevételeink terén jelentősen nőtt évről évre a mozgásterünk, ugyanis amíg 2009-ig éves szinten 65-70 millió forint iparűzési adóbevétellel számolhatott a város, addig ez az összeg mára tartósan 170 millió forint körül realizálódik, és emelkedő tendenciát mutat. Tetten érhető tehát ebben a vonatkozásban is a gazdasági konjunktúra a város vállalkozásainál.

Henry Fordtól tudjuk: „Aki azért nem költ reklámra, hogy pénzt takarítson meg, az ennyi erővel az óráját is megállíthatná, hogy időt takarítson meg.” Ezért a költségvetés 15 millió forint tartalékképzéssel zárult, amit mind felhalmozási (10 millió forint), mind céltartalék (5 millió forint) címén a város új turisztikai marketingstratégiájának finanszírozására szánunk.
Kedves Jászapátiak!

A város idei költségvetése meglehetősen feszített, főként ütemezését tekintve. Mindazonáltal pontos, következetes és szigorú végrehajtásával a város nemcsak a kötelező feladatellátását képes – ahogy eddig is tette – hitelfelvétel nélkül finanszírozni, de az önként vállalt céljaink megvalósítását is elősegíti. Meggyőződésem, hogy megfelelő likviditásmenedzsmenttel, pályázatorientált szemlélettel a szaldó év végére jelentősen javítható. Ez a költségvetés a város, az itt élő emberek életkörülményeinek javítását hivatott elsősorban szolgálni, ezért sikeres végrehajtása mindannyiunk közös érdeke.

Munkatársunk

A jászberényi Jászkürt Újság és a BerényCafé újságírója.

Vélemény, hozzászólás?