Körkérdés bizottsági elnökökhöz

A Jászkürt Újság évindító összevont számában körkérdést intéztünk a város képviselő-testülete bizottsági elnökeihez az elmúlt évről, illetve az újabb esztendő kihívásairól. A három kérdés a következő: 1. Megvalósultak 2016-ban a bizottsága elé kitűzött célok? 2. Mit tart legnagyobb sikerüknek? 3. Milyen feladatokat tartogat bizottsága, a város számára az új esztendő?

Humán Erőforrás Bizottság
Nagy András – elnök

1 Aktívan részt vettünk a testület által kitűzött, ránk is vonatkozó célok megvalósításában. Ilyenek voltak például a lakosságszám növelését célzó intézkedések előkészítése, az átalakított sportkoncepció teljesülésének elősegítése, egyes szociális intézmények átszervezési lépéseinek véleményezése, intézményvezetői pályázatok gondozása. Az SZMSZ-ben rögzített feladatainkon túl bizottsági céljaink is voltak. Így például a diáksport kiemelt kezelése, a kisebb sportegyesületek figyelése, bizonyos támogatási keretek növelése (idősek, illetve gyermekek karácsonyi köszöntésére, civil szervezetek pályázati kerete), azok pályáztatása és felelős, célszerű, korrekt felosztása. Továbbá a kulturális, sport- és egyéb rendezvények, nyári táborok sűrűbb látogatása, a támogatott civil szervezetekkel való erősebb kapcsolattartás.

2 Voltak sikereink, ám azok egyben a képviselő-testület, s főleg a város, a lakosság sikerei. Lesz, aminek csak később látszik majd meg az eredménye, mint például a lakosságszám emelését célzó új, illetve módosított rendeleteink a különböző támogatási formákra irányulóan (otthonteremtési, kedvezményes telekvásárlási, lakhatási támogatások, kedvezőbb feltételek szakképzési, valamint felsőfokú ösztöndíjakra, további új ingyenes védőoltások). Sportkoncepciónk változtatásának viszont már most mutatkoznak az eredményei – a kiemelt sportágaknál a bajnokságokban, kupákban, s a diáksportban egyaránt. Mind a sportkeret (50 pályázó szervezet, illetve szakosztály), mind a civil szervezetek (mintegy 40 pályázó) pályázati keretének felosztásáról zömmel pozitív visszajelzéseket kaptunk. Örvendetes a civil keret azon kedvező hatása is, hogy egyre több kiváló, öntevékeny kulturális csoport kér bírósági bejegyzést, majd pályázik a HEB-hez támogatásért, nagyon helyesen. A számtalan és sokrétű kulturális, művészeti sikerről, színvonalas rendezvényről, eseményről tájékozódhattak városlakóink a helyi sajtóorgánumok jóvoltából.

3 A régebben három bizottság által „kezelt” öt területen (oktatás, kultúra, egészségügy, sport, szociális ügyek), valamint a civil szféra terén az idén is lesz feladata bőven az önkormányzatnak és a HEB-nek. Komoly városi fejlesztésekre és felújításokra pályázunk, a sportnál az eddig is alkalmazott TAO-s rendszerben, a helyi vállalkozók áldozatos részvételével.

Felülvizsgálatra kerül a város kulturális koncepciója. Abban a magas szinten pezsgő területek ápolása, s a jó, új kezdeményezések felkarolása mellett komoly elhatározásokat és lépéseket kell tennünk az ifjúságunk megszólítására, közéleti megnyerésére, s így a fiataljaink helyben való boldogulásának elősegítésére. A korábban elfogadott helyi esélyegyenlőségi program eddigi menetéről idén be kell számolnia az érintetteknek a képviselő-testület előtt. Annak gerincét az önkormányzat által életre hívott és a HEB által koordinált öt munkabizottság fogja adni. Továbbra is kisebb-nagyobb felújításokra szorulnak egyes városi tulajdonban, de más fenntartó működtetésében lévő iskolaépületeink, amit már korábban is szorgalmaztunk.

Ügy- és Közrendi Bizottság
Balog Donát – elnök

1 Ha röviden szeretnék válaszolni, akkor igen, megvalósultak, de a folyamatos fejlődés egyik alapja, hogy sohasem dőlhetünk hátra és nyugodhatunk meg, még egy sikeresen elvégzett feladat után sem. Így van ez egy bizottság munkája során is. A 2016-ban a viszonylag szűkös költségvetési keretünkhöz képest hasznos és eredményes dolgokat tudtunk elérni. Támogatásunk segítségével jöhetett létre több olyan városi rendezvény, amelyek egy nagyon széles korosztályt mozgattak meg és igen hasznosnak bizonyultak. Ilyen például a jászberényi autómentes nap vagy az ovi-zsaru program. Karitatív tevékenységben is vállaltunk szerepet, amikor hozzájárultunk a testvérvárosunknak, Técsőnek adományozott tűzoltó felszerelés szállítási költségeihez. Természetesen a „kéklámpás” szervek működését közvetlenül is támogattuk, így valósulhatott meg a helyi mentőállomás garázskapuinak a modernizálása.
2 Bizottságunk tevékenységének az egyik legmeghatározóbb része a város közbiztonságának szem előtt tartása, vagyis ha leegyszerűsítjük a dolgot, akkor lényegében a rendőrség, mentők és a tűzoltóság munkáját próbáljuk segíteni. Ezáltal a munkánk sikerei alig érzékelhetőek közvetlenül, sokkal inkább közvetetten jelentkeznek. Ha a fent említett szervezetek mutatói javulnak, a munkájuk elvégzése gördülékenyen zajlik, a szükséges infrastrukturális hátterük biztosított és folyamatosan fejlődik, akkor a bizottságunk feltehetően jól végezte a munkáját. Bár a tavalyi év kiértékelése ilyen formában még nem történt meg, de úgy gondolom, hogy egy jó évet hagyunk magunk mögött.
3 Konkrétumokat erről az idei költségvetés elfogadása után, a tényleges idei munkánk megkezdése után tudok majd mondani. Általánosságban mondhatjuk, hogy az önkormányzat működésével járó ügyrendi feladatok ellátása mellett, természetesen a közrendi feladatainkkal tovább haladunk ezen az úton, szeretnénk, ha a lakosság szubjektív biztonságérzete egy folyamatosan növekvő tendenciát mutatna. Szoros és jól működő szakmai kapcsolattal rendelkezünk a már említett „kéklámpás” szervekkel, fontosnak tartom, hogy ez továbbra is legalább ezen a szinten maradjon. Ebben az évben is megteszünk minden tőlünk telhetőt, hogy segítsük a munkájukat.

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Tamás Zoltán – elnök

Úgy gondolom, a bizottságunk 2016-ban is elvégezte a rábízott feladatokat, közel húsz alkalommal üléseztünk. Volt az ülések között munkaterv szerinti nyílt ülés, rendkívüli nyílt és zárt ülés is, melyek mindegyikén határozatképes volt a bizottság. Ez azt jelenti, hogy a munkaterv szerint tudtunk haladni, illetve a bizottság tagjai nagyon komolyan veszik a bizottságban betöltött szerepüket és tevékenységüket.

A GTB az alábbiakkal kapcsolatban határozott a 2016. évben: GTB 2016. évi munkatervének elfogadásáról, év közbeni módosítások elvégzéséről; Ingatlanforgalmi értékbecslők ajánlattételre történő felhívásáról, árajánlatok értékeléséről, nyertes ajánlattevő kiválasztásáról; Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadására vonatkozó pályázati kiírásról, elbírálásról; Ingatlan, illetve ingatlanrészek megvásárlásáról, város érdekében történt ingatlan cserékről; Jászkerület Nonprofit Kft.-t és a JVV Nonprofit Zrt.-t érintő kérdésekről. Tárgyalta a bizottság az éves mérleg- és pénzügyi beszámolókat, gazdasági terveket, beruházásokat, problémákat, pályázati lehetőségeket, cégvezetők jutalmazásának lehetőségeit, jövőbeni stratégiai terveket; Jászberény Városi Önkormányzat költségvetési beszámolójáról; Rendeletmódosításról; Terület-bérbeadásról; Bizottságot érintő pályázatok kiírásáról, elbírálásáról; Beruházás-ösztönzési és munkahely teremtési támogatásra benyújtott kérelem elbírálásáról.

A bizottság széles körben foglalkozott képviselő-testületi anyagok véleményezésével, melyek témáinál nem mindig fogalmazott meg egyöntetű álláspontot, többször volt egyéni vélemény, melynek természetesen helye van a demokratikus működés területén.

A bizottságnak a 2016-os évi városi költségvetés elfogadásakor 52 millió forintos kerete volt, mely felett átruházott hatáskör jogán önállóan rendelkezhetett és dönthetett, természetesen ezekről a döntésekről a képviselő-testületi üléseken maradéktalanul beszámoltunk. 20 millió forintos összeget beruházás-ösztönzési és munkahely teremtési támogatásra, 25 millió forintot ingatlan vásárlásra és 7 millió forintot szakképzési ösztöndíj programra használhatott fel a bizottság.

A bizottságunk többször fogalmazott meg önálló kezdeményezést testületi témák felvételére, a cégeink további terveinek a bemutatására, működési problémák javaslatainak a kidolgozására.

A bizottságunk nyugodt légkörben, néha hosszú nézetütköztetések során hozott meg döntéseket, melyek során úgy érzem, mindenki kifejthette önálló véleményét, tehetett javaslatot jobbító szándékkal. A bizottsági ülések szerintem azok a fórumok, ahol még a testületi és bizottsági munkaanyagok tartalma változhat a tárgyalások során a többség akaratának megfelelően.
A bizottsági munka remélem, 2017-ben is a munkaterv szerint történik, de természetesen az élet felülírhat dolgokat, melyek miatt lehet, hogy módosítani kell napirendeket, időpontokat, de eddig is rugalmasan kezelték a tagjaink ezeket a témákat.

Jelen pillanatban is aktívan részt veszünk az alakuló 2017-es városi költségvetés kialakításában, a cégeink költségvetési igényeinek reális megvalósításában, kielégítésében. A 2017-es költségvetési év sem néz ki rosszabbnak, mint a tavalyi, bízom benne, hogy a bizottsági és a képviselői keretek is nőhetnek az új büdzsében. 2017, úgy gondolom és remélem is, a város szempontjából a pályázatok elnyerésének az éve lesz, és az év vagy a jövő év során a megvalósításban is aktívan részt vehetünk majd a város fejlődése érdekében. A piac renoválása, a buszpályaudvar felújítása, az új vagy meglévő ipari létesítményeink útjainak feltárása, csapadékvíz-elvezetési problémák megoldása mind fontos előttünk álló megvalósítandó feladat, melyek tervezés szintjén állnak.

A sport beruházásokban mindenhogy lépnünk kell ebben az évben: a TAO-s pénzekből és a város 30 százalékos önerejéből remélem, mielőbb megújul a „hűtőgépgyári” sportcsarnok, a futball stadionunk új lelátót kap és hamarosan új uszodában tanulhatnak diákjaink úszni, vízilabdázni.

Tehát bőven lesz feladata az elkövetkező évben és években is a bizottságoknak és a képviselőknek is, akik aktívan tenni szeretnének a város fejlődése érdekében.

Városüzemeltetési Bizottság
Ferencvári Csaba – elnök

1 Egy település életében a városüzemeltetés az a rész, ahol, ha rend van a közterületeken és megfelelően mennek a napi feladatok, senkinek sem tűnik fel, hiszen így természetes. Hiányosság vagy mulasztás esetén azonban rögtön érezzük, látjuk a teljesítés problémáit, hiszen mindennapjainkat érintő kisebb-nagyobb – de mindenképpen fontos – dolgokról esik szó. A kiegyensúlyozott üzemeltetés érdekében, bizottságunk ennek megfelelően végezte munkáját. Összesen húsz alkalommal üléseztünk, s hoztunk döntéseket – akár átruházott hatáskörben eljárva – vagy éppen véleményeztünk a képviselő-testület számára szükséges döntésekhez.

A tanácskozások hangulatát nem vitték el értelmetlen csatározások, a munkát konstruktív, olykor kritikus hozzáállás, de összességében a településért felelősséget érző, hatékony tevékenység jellemezte. Az elmúlt évben is megkaptunk minden szakmai előkészítést és támogatást a hivataltól, amit ezúton is szeretnék megköszönni. A Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zrt.-vel való együttműködésünk összességében kiegyensúlyozott és jó színvonalú volt.

2 Tavaly jelentős összeggel gazdálkodhattunk, hiszen közel száz millió forinttal nagyobb volt a céltartalékban hozzánk rendelt összeg, mint a megelőző évben. A vízközművek felújítására és fejlesztésére tervezett pénz felhasználása, azzal való rendelkezés újdonság volt az üzemeltetésnél, ami természetesen több feladatot is jelentett számunkra, de úgy vélem, hogy ezzel jelentősen hozzátettünk a szennyvíz-, és csapadékvíz-elvezetési problémák eredményes kezeléséhez. Ezekre a feladatokra jelentős forrás maradt meg, s áll rendelkezésünkre 2017-ben is.
Igen komoly tételt fordíthattunk környezetvédelmi feladatokra, illetve zöldterület kezelési támogatásokra. Az erre utalt nyolc millió forint nagy részét felhasználtuk, csupán 600 ezer forint az átvihető összeg. A nyáron átadott Hulladékudvar pozitív tapasztalatokkal kezdte meg működését, s a jövőben teljes egészében átveszi az eddig évente megtartott veszélyes hulladék-gyűjtési akciók szerepét is.

Örömmel tudom elmondani, hogy a fásításra fordítható öt millió forintból jutott elegendő mennyiség kiültetésre és a faiskolánkba való visszapótlásra is, kellően biztosítva, hogy ebben az évben legalább hasonló volumenben tudjunk gondolkodni telepítésekben. Első ütemben a városi Zagyva part menti részeit tettük rendbe, és kezdtük meg a szükséges pótlásokat, sűrítéseket, a partoldalak cserjékkel való zöldítését, ősszel pedig több száz előnevelt fa került kiültetésre városszerte.
A Városüzemeltetési Bizottság „hétköznapi munkájának” alapjait képező egyéb üzemeltetési keretet teljes egészében kimerítettük. Az ésszerű és szükséges felhasználás során kiemelten foglalkoztunk a lokális csapadékvíz-elvezetési gondokkal, utakkal, járdákkal és más fontos közterületi problémákkal.

3 Az idei költségvetésünk vázát képező koncepció megszületett. Ennek ismeretében optimista vagyok, és biztos abban, hogy a Városüzemeltetési Bizottsághoz rendelt feladatokra kellő forrásunk lesz.

A fejlesztés és az üzemeltetés mindig szorosan kapcsolódik egymáshoz, úgy vélem, ebben az évben különösen igaz lehet, hiszen elég csak említeni néhány tervbe vett feladatot; a vízközművek felújítását és fejlesztését, a csapadékvíz-elvezetési problémák nagyobb volumenű orvoslásával együtt, vagy éppen a térfigyelő kamerarendszerünk jelentős bővítését.

Városfejlesztési Bizottság
Juhász Dániel – elnök

1 A Városfejlesztési Bizottság –mint a legtöbb ülést tartó bizottság – a képviselő-testülettől az éves költségvetés elfogadásával igen komoly és szerteágazó feladatot kapott. Ennek eredményeként az elmúlt években indított programokat folytatni tudtuk, így ismét jelentős fejlesztések valósulhattak meg városszerte az ivóvíz-hálózat, a lakóutak és a belvárosi járdaszakaszok megújítása, valamint a társasházak homlokzatfelújítása kapcsán. A körzeti keretekből nagyrészt betonjárda-építéseket és apróbb körzeti problémákat sikerült orvosolni.
Minden évben egy-egy apró lépést tudunk tenni a jövőbe mutató, innovatív fejlesztések kapcsán is. Amíg tavaly előtt a Hatvani úti kerékpárút szigettel szemközti szakasz kapott szolár útvilágítást – talán az országban is elsőként –, tavaly egy szolár közvilágítási lámpa került kihelyezésre a Móricz Zsigmond utcai gyaloghídhoz. Sok pozitív visszajelzés érkezett, így remélhetőleg ez a program is folytatható lesz.

Fontos feladatunk volt a tavalyi évben az európai uniós pályázatok előkészítésének a támogatása. A hivatali előkészítés hiányosságai, időzavarai miatt két területen nem tudtuk teljesíteni a magunk elé kitűzött célt, így nem indulhatott el a 40 millió forintos csapadékvíz-elvezetési program, illetve a közvilágítás-sűrítési program következő fázisa.

2 A legnagyobb siker a városfejlesztés területén minden évben a költségvetés kapcsán elért sikeres lobbizás a fejlesztési forrásokért. Másik siker a konstruktív, együttműködő bizottsági légkör megteremtése és folyamatos megtartása. Elnökként vallom, hogy nincs jobb vagy baloldali, esetleg radikális, hanem csak felújítandó út és járda, illetve megoldandó fejlesztési feladat. A bizottság minden egyes tagja hasonlóan gondolkodik és dolgozik a bizottságban, így politikai csaták helyett nálunk csak szakmai viták folynak – a képviselő társak és a vendégek ezt már többször megjegyezték –, a város fejlesztése, élhetőbbé és vonzóbbá tétele érdekében. Ezt és az évek óta folytatódó programok megőrzését, továbbvitelét tartom a legfontosabb közös sikerünknek.

3 Remélem, hogy a tavaly késedelmet szenvedett fejlesztéseket át tudjuk lendíteni a hivatali munkatársak segítségével a holtponton. A költségvetési források kapcsán ismét számítok mindenki segítségére, hogy a saját adóbevételeinkből finanszírozott fejlesztés idén is kiemelt prioritás lehessen az első megnyert és elinduló európai uniós fejlesztések mellett. Az innovatív fejlesztések terén is remélem, hogy előre tudunk lépni, így személyes ügyemnek tekintem a város első olyan kültéri játszóeszközeinek a telepítését, mely által a sérült gyermekek együtt játszhatnak épp társaikkal, valamint megvalósulhat a város első köztéri elektromos töltőállomása is. Kertváros körzeti képviselőjeként érzem az erős választói elvárást a körzeti fejlesztési keretből finanszírozható fejlesztések folytatása iránt – akár a források növelése által is -, hisz még sok járda, stb. vár városszerte megújításra. Elnökként a városi közösségért tenni akaró tettrekészséget és szakmai alázatot várom jó reménnyel a bizottság tagjaitól, a hátteret adó hivatali munkatársaktól és minden partnerünktől.

Pénzügyi és Költségvetési Bizottság
Balogh Béla – elnök 

1 A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság 2016-ban 16 ülést tartott. Ebből 11 munkaterv szerinti, négy rendkívüli és egy informális ülés volt. A bizottság a 2016. évi munkatervébe foglalt és elfogadott feladatait elvégezte, ebből a szempontból mondhatjuk, hogy a bizottság megvalósította a kitűzött céljait.

Kezdeményeztem néhány olyan napirendi pont megtárgyalását, amelyeket – véleményem szerint – meg kellett volna tárgyalni a bizottságnak a munkatervén túl is. Ezek nem kerültek a bizottság elé, mert a polgármester vagy az őt képviselő alpolgármester levetette a meghívóban szereplő témát, vagy nem engedte felvenni. A bizottság tagjai mindig az „elöljárók” javaslatai szerint szavaztak. Ezért érzek hiányt ezek miatt a működésünkkel kapcsolatban.

Bizottsági elnökként is voltak olyan javaslataim (például helyi adók csökkentése), amik véleményem szerint legalább a megtárgyalás szintjéig el kellett volna, hogy jussanak. Sajnos azonban a bizottsági tagok nem így gondolták. Ettől függetlenül nem tartom haszontalannak ezen témák felvetését, hiszen ezek a városban élő emberek és az itt működő vállalkozások számára fontosak, és ezekről előbb vagy utóbb a város vezetőinek is véleményt kell formálniuk.

2 Bár az Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak szerint a bizottság „kötelező feladatai” között szerepel, eredménynek tartom, hogy az elmúlt évben folyamatos figyelemmel tudtuk kísérni az általános- és céltartalék felhasználásnak az alakulását. Ez a bizottságokhoz rendelt költségvetési források felhasználásának negyedévenkénti áttekintését jelenti.

Sikernek tartom – bár sokak szemében „értelmetlen időtöltésnek” minősülhet – a bizottsági üléseken elhangzott olykor élesebb vitákat, kritikusabb hangokat is. Ezek is azt mutatják, hogy korántsem egyhangú és sablonos a működésünk. Egyedüli „ellenzéki” bizottsági elnökként a polgármester úrral többször jelentősen különböző véleményt fogalmaztunk meg egy-egy konkrét ügyben. Bízom benne, értékelik azt, hogy a bizottság alaposan és részletesen kíván minden egyes elé kerülő témát megvizsgálni és megvitatni. Ezt mindenképp eredménynek tartom.

Fontosnak tartom azt is, hogy az elmúlt évben nagyobb hangsúlyt fektettünk a hivatali belső ellenőrzés működésére, a feltárt hiányosságok orvoslására. Lényeges, hogy ne csak a problémát derítsük fel, hanem azokra intézkedések szülessenek. Alapvetőnek tartom, hogy a szabályzatok legyenek naprakészek. A bizottságnak feladata az utóellenőrzés is, amiben szintén előreléptünk és kialakítottunk egy olyan gyakorlatot, amit követni fogunk a jövőben.

3 A bizottság feladatköre nem változik a 2017-es évben. Továbbra is szeretném folytatni az elmúlt években kialakított és bevált gyakorlatot. Azonban vannak olyan területek, amelyeket részletesebben kellene a bizottságnak vizsgálni. Ilyen a költségvetés tételeinek részletesebb vizsgálata, különös tekintettel a nem kötelező feladatokra fordított összegekre. Erre volt már kezdeményezésem, de a bizottság tagjai leszavazták. Bízom benne, hogy meggondolják magukat, és támogatni fogják.

A bizottsági munkát és a munkánkat meghatározza a kiszolgáló háttérmunka. Sajnos többször a bizottságtól független, objektív okok nehezítik a még hatékonyabb munkát. Gyakori, hogy csak a legutolsó pillanatban kapjuk meg a tárgyalandó anyagokat az illetékesektől, esélyt nem kapva arra, hogy alaposan felkészüljünk egy-egy témából, és azt érdemben megvitassuk. Ennek megvan az oka, amit kimondva-kimondatlanul mindenki tud, aki egy kicsit is belelát a dolgokba. Többször szóltam már ez ellen, sajnos kevés sikerrel. Ezen a téren jelentős előrelépést szeretnék tapasztalni a döntéshozók részéről ebben az évben.

Vélemény, hozzászólás?